ATVIRAS LAIŠKAS NENDREI ČERNIAUSKIENEI IR KITIEMS

ATVIRAS LAIŠKAS NENDREI ČERNIAUSKIENEI IR KITIEMS

Kęstutis K.Urba

                             Teisės mokslų daktarė Nendrė Černiauskienė savo nepajudinamai tvirtu metalo atspalvio balsu, o tai yra daugelio savimi niekur neabejojančių demagogų požymis, ne pirmi metai reiškiasi Seimo spaudos konferencijose, kurių keletas jau pasiekė apie 50 tūkst. peržiūrų. Kalbant moderniai – tapo influencere, darančia įtaką tebelaukiantiems nesulaukiantiems tikrųjų naujųjų gelbėtojų. Man jos „markė“ krito iki žemiausio lygmens po to, kai Lietuvos Liaudies partijos priešrinkiminėje spaudos konferencijoje 2019 rudenį BalticNews Service – BNS , jau po to, kai lukašistai-fašistai Minske sumušė ir įkalino daugybę žmonių, ji vis tiek, ragino pirkti … Astravo AE elektrą.

Valdemaras Valkiūnas savo patarėja paskyrė Nendrę Černiauskienę: „komandai  reikia kovotojų“ | tv3.lt

Dailiai pričiulbėjo ji ir šiandieninėje signataro Zigmo Vaišvilos spaudos konferencijoje, skaitydama radikaloką europinių politikų, vadinančių save patriotais, tekstą, kuriame, beje, išsakyta, nemažai tiesos, bet tik dalis, būk tai, reprezentuojanti kažkurių politikierių atvykėlių į Lietuvą desantą, turintį gelbėti Vitoldą ir kitas Lietuvos demokratijos „mamas bei tėvelius“.  Tad, pirmiausia pažvelkime skleistas tame tekste idėjas. Pagarba gamtai, tradicinei šeimai, konservatizmas švietime, migrantų pavojai – visa tai yra, egzistuoja ir negali būti apeinama. Tačiau stinga esminio pagrindinio dalyko, kelto dar 2009 m. Nobelio premijos laureato mąstytojo, nesibodėjusio eiti į gatvę prie šūkių – „Užimkime New Yorką“ Joseph Stiglitz: visuotinio globalaus stambiausiojo pasaulinio  kapitalo[1] apmokestinimo. Tai yra pradžių pradžia tiek atremiant pražūtingą klimato karštėjimą, miližiniškų finansų reikalaujančioje pasaulio energetikos bei transporto transformacijoje, tiek ir sprendžiant migrantų, bėgančių nuo pusiaujinių karščių reikalus – jiems reikia duoti darbo, kur tik įmanoma, tiek ir suvaldant pandemiją. Visa kita tėra tik apskritos kalbos rodant pirštu į problemą, bet vengiant tikro radikalesnio sprendimo.  Ar gautos milžiniškos lėšos iš globalių tarifų neinvestuojančiam, nesugebančiam apžioti trilijoninių sumų magnatų sambūriui bus nukreiptos pagal pažangias liberalias schemas smulkiam ir vidutiniam verslui, ar pagal kairesnes socdemines, turėtų būti investuojamos į socialines programas, sveikatą ir švietimą bei kultūros infrastruktūros plėtrą – tai jau žmonėms ir akademinei bendruomenei spręsti. Receptą išjudinimui yra pateikęs dar Albertas Enšteinas – pinigų prastovos mokestis.

Rich man with money sack | Free SVG

Visos kitos kalbos apeinančios šį natūralų, bet patį sunkiausią politikos uždavinį tėra tarnavimas pasaulinei sistemai, vedančiai jį į pražūtį, kad ir pagal Mikaldos ir Vangos pranašystes.  Todėl smulkios lietuviškos žuvelės globaliu mastu žiopčiojimas ir panašių į ją, tėra ne kas kita, o liberastinis išsigimimas, kartu su nevykusiais sociali-liberalais, pasivadinusiais socialdemokratais ir su Čmil, kuri žmogaus teises suveda į kremliaus kanalų purvasklaidoje mitriai primestus ir mums, subinių reikalus, o ne į fundamentalioje visuotinėje  Žmogaus teisių deklaracijoje išvardintas ekonomines-socialines, politines teises. Lietuvos mastu tai reiškiasi Nendrės Černiauskienės dabartinio turtingiausio Seimo nario Valdemaro Valkiūno patarėjos, dirbančios Seime, patrono milijoninių sąskaitėlių nekliudymu, nors ir Dievo įsakymuose pasakyta – išalkusį pavalgydink.

 Nemanau, kad kažkas gyvenimo realybėje keistųsi priėmus ar atmetus Stambulo konvenciją, ypač, jei jos vertime socialinė lytis būtų pakeista į socialinę lyties elgseną, ar priėmus nepriėmus normalų, pernelyg daug neleidžiantį išsikėtoti raskevičiams partnerystės įstatymą, užkardant skverbtis į švietimą, kur gamtos klaidas derėtų dėstyti 11-12 klasės biologijos kursuose. Gėjai ir lesbės, transvestitai nėra skaitlingi, o gamtiniai instinktai yra force majore -neįveikiamas dalykas. Tai tėra mus atitraukianti sukurstyta  masinė psichozė, atitraukianti Lietuvos tautą nuo svarbiausių dalykų – KAINŲ ŠĖLSMO SUVALDYMO, KAIMO NYKROS su karbauskiniu-skverneliniu-pranckietiniu ŽMONIŲ NUVARYMU NUO ŽEMĖS,  EMIGRACIJOS su slavų atkėlimu, MAISTO NESAUGUMO -kas penktas produktas pagal oficialią statistiką turi taršos taip vadinamose leistinose nuodų ir trąšų likučių normose, Z.Vaišvilos šiandien įvardintų SVEIKATOS ir ŠVIETIMO sistemų griūčių.  ŠEIMA kaip saugumo ir prieglobsčio idealas vaikams bei senatvėje tėvams buvo ir išliks. Deja, masinėje skyrybų bangoje, kadangi dauguma neatlaiko sociumo spaudimo: mažų algų, didelių kainų, dėl to kylančio nuolatinio zurzėjimo, kivirčų, bėgimo alkoholin ar į narkotikus bei smurtavimo ir emigravimo kur akys veda.

Beje, tokią politinę impotenciją stambiausiojo pasaulinio kapitalo atžvilgiu  savo užsienio politikos kursuose demonstruoja paskui visus Lietuvos prezidentus, pradedant socialiberalu A.M. Brazausku…D.Grybauskaite ir Gitanas Nausėda bei Seimo užsienio bei europinės politikos grietinėlė. Gi margaspalvė mokesčių permainų grupė tarpstanti Finansų ministerijos ir premjerės I.Šimonytės paunksmėje tesugeba lobistiškai beviltiškai traukinėti mokestinių privelegijų antklodę į save, lenkams toliau tebekerpant kaimynus daugiamilijoninėmis PVM ir dirbtinio zloto nuvertinimo žirklėmis. Šita situacija, beje, buvo užraugta dar ES sutarčių pasirašymo metu, kai niekas nesugebėjo išspręsti skirtingų mokestinių sistemų suderinimo – jas harmonizuoti, o pavieniai Macrono ar kitų balsai apie vieningą ES ministrą ar panašius tarifus tėra tik reikalingų permainų liberastinėje dirvoje daigai.

Bet grįžkime prie šių dienų lakštingalos, Nendrės Černiauskienės, kuri negali nečiulbėti. Vikriai prisiplakusi prie signataro Zigmo Vaišvilos buriamos Lietuvos Visuomenės tarybos, ji susikūrė sau žinomumą, paryškintą ir policijos veiksmų dėka – tapo didvyre opozicionierių tarpe, galėjusia pradėti rašyti už grotų „Mano kova“ ar stalininio tvaiko tekstą. Tas žinomumas tarnauja taip vadinamam Susitelkimo branduoliui, kuris nusiurbė, kad ir menkus pajėgumus nuo Z.Vaišvilos. Jį patį sistema gviešiasi nuteisti pagal BK 223 straipsnį, akivaizdžiai sufabrikuotoje užslėpto politinio atspalvio, trunkančios beveik dešimtmetį, bylos, organizavimu. O rėksmingų susitelkėlių silpnumą rodo, kad ir Liaudies partijos programos beviltiškumas bei jų susibėgimų pliurpalų fragmentiškumas. Kaip ir maršistų, antikvakserių, Rūdininkų-Dieveniškių gynėjų. Tad, kai anksčiau ar vėliau keisis valdžios, beliktų pasakyti: Drakonas mirė, tegyvuoja Drakonas!

Kad ši valdžia ne ką geresnė už kitas, anksčiau buvusias socdemines-socialiberalias, vagnorines, kubilines akivaizdu. Z.Vaišvila dėl vykdomo susidorojimo su juo ir jo šeima turintis teisę pykti ant viso pasaulio, šiandien spaudos konferencijoje pavardino ministerių neįgalumus prie kurių belieka pridurti ir K.Navicko bei ŽŪM sužlugdytą ekologinių ūkių plėtotę -vykdant kaimo marinimo politiką. Dar ir Lietuvoje ignoruojamą ES kovos su vėžiu programą, kuriai mesta net 4 mlrd.eu. 100 milijonų sergančiųjų ir jų artimieji – taigi, apie vieną milijoną, laukia nesulaukia. Kad ši valdžia žiauriai intensyviai ir nekonstruktyviai puolama purvasklaidoje, ir gerokai stipriau – irgi, faktas.  Demokratija reiškia galimybę ne tik tarpti sveikai kritinei minčiai, bet ir rytuose užsakytai propagandai, stumiant kremliaus „Trojos arklį“ – sekantį agentūrinį ešeloną į valdžią. Kad kremliaus tarnybos sukurstę masinę psichozę maršistine LGBT tema bei absurdiška dulkiška su statistikos klastojimais pandemijos bei skiepijimo nevaldymo politika su Šimonytės galimybių paso variantu pagal Maskvos merą Sobianiną, tikisi rytoj rugsėjo 10d. laimėti sau politinių dividendų yra, irgi,  akivaizdu. Kam tai naudinga? Tai iškeltų labai tiksliai pagal grafiką veikiančio Skvernelio, tapusio itin populiariu pagal Gaidį, kadangi reikiamu momentu mentiškai aprėkė „bobas“ vadovavusias Lietuvai   – Grybauskaitę ir Graužinienę, šansus. Duš ar neduš vyriausybės langai ir vitrinos – bus matyt: mūsų šaunioji svetimtaučių pilna Vilniaus  „polycyja“ prisidirbusi rugpjūčio 10d., nes nesukūrė prevencijos (planingai?), turės problemų bet kuriuo atveju. Grinevičius jau sudėstė 54 piketus po penkiolika per visą prospektą.

Ir visa Lietuva, ir šis Seimas su vyriausybe bei pezidentas tesugeba pritapti prie sistemos savo įgrisusiuose ritualuose, intrigose ir rietenose, tesugebančiose aptarnauti chaotišką biurokratų begalinių pataisų kurpiamą įstaympataisdavystės konvejerį – imituoti seimūno ir vyriausybės narių darbą. Manote, kad šis Seimas ir vyriausybė iš esmės sprendžia aukščiau išvardintas svarbiausias Lietuvos bei jos užsienio problemas? Nė velnio, nes jie nei jų susisteminę, nei oficialiai įteisinę, o čiulbėti karksėti lozungais įgudę beveik visi. Įstatymų rinkinį duokite, o ne jovalą nuo prikeptų teisininkų –  ministerijų specialistų. Deklaruotas dėmesys švietimui gražu, bet tai tolima graži perspektyva, kai tebevyksta masinis jaunimo bėgimas iš Lietuvos. Sprendinių reikia šiandien ir rytoj su prasidedančia Seimo sesija. Vienas jų, kurio neįveiks jokia demokratija, yra mokestinės-investicinės politikos optimizavimas bendros gerovės rodiklių sparčiausiam ir didžiausiam išauginimui, nes tai aukšto intelekto ir sudėtingų kompiuterinių skaičiavimų tarpinistituciniuose kolektyvuose reikalaujantis sprendinys, gaunamas modeliuojant pagrindinių valstybės parametrų raidą prie vienų ar kitokių mokesčių bei investicijų. Niekam to nereikia, nors net keturi įstatymai, eliminuojantys mokslo atskirtį nuo valstybės reikalų, tiek Čmil po dviejų asmeninių pokalbių prospekte, tiek Dobrovolskai įteikti. Nors veiksmas yra elementarus – užsakyti reikminį mokslinį tyrimą per Lietuvos mokslo tarybą. Todėl chaosas tęsis toliau, seimai imituos veiklą, žiniasklaida po eilinių riaušių  trimituos tvirtos skvernelinės rankos tvarkai įvesti poreikį, o žmonės toliau bėgs iš Lietuvos. Truks šimtų mokytojų, septynių tūkstančių slaugių, šeimos gydytojų stinga provincijose su kaimu, turinčiu keturis kartus didesnę mirties riziką nuo infarkto-insulto jau dabar,  Lietuvą galutinai apims merdėjančios konvulsijos. Jei toliau tylės akademinė bendruomenė sukūrusi sąjūdį-88, filosofuos Radžvilo NS ar kiti „guru“ rodys sisteminio mąstymo stoką, nematydami, neaprėpdami visumos, jos esmių, bei neturėdami vientiso audinio – nuo verčių ir „bokštų“ iki konkrečių įstatymų visumos, netgi, europinėje politikoje, toliau skandindami save ir kitus fragmentuose, kaip toj indų pasakoj apie septynis aklus ir dramblio apibūdinimą.

Kalbos apie demokratiją ir nesikalbėjimą yra tuštokas reikalas, nes ir tos N.Černiauskienės galimas paklausti – pas kelis ministrus ar Seimo vadovus buvai užsirašiusi į e-priėmimus? Minia būdama įvairiaspalve negali efektyviai kontaktuoti, todėl po kalbėjimusi slypi elementarios rusiško žargono kartuvinės „razborkės“ ar maidano dūmus primenančios juodų dūmų pašvaistės. Kalbėjimuisi yra seimūnų biurai, atviri kiekvieną pirmadienį ir oficialūs priėmimai, kurių matomumą derėtų įteisinti: vienas lauke ne karys.  Tauta gali ir turi pasisakyti esminiais šeimos sampratos, kalbos saugojimo reikalais, bet jos reikia bent jau atsiklausinėti, jei ne referendumuose, tai bent masinėse apklausose. Vis tik, esminėje, mokestinėje-investicinėje politikoje, jos optimizavime tauta negali reikšti vieningos nuomonės, nes tai nu(si)šalintų akademikų lygmens, bet ne klanų atstovų, uždavinys. Kadangi pinigai – finansiniai-ekonominiai reikalai greta gamtinių instinktų yra esminis variklis ir esantys politikieriai, tarp kurių visi konkuruoja su visais, labiausiai rūpinasi savo reitingais ir krėslais bei vietinių ir užsieninių klanų aprūpinimu,  o ne visuotinės gerovės auginimu, lieka nesprendžiami, tai toliau tarps neregėtas kapitalo koncentravimasis saujelės rankose su nežabojamu karščio ir kainų kilimu ne tik Lietuvoje, vedantys pasaulį į susinaikinimą ir pražūtį su dūmų uždanga: lozungai – „gėjai ir lesbės puola“. Simonokas ir Kolbašnikova bei dulkininkai-verygininkai, klastojantys statistikas moka veikti, nes turi stiprų užnugarį ir režisierius. Kurie Molotovo kokteilio sviedimą į LGBT būstinę Vilniuje sinchronizavo su žinia apie gaisrą …Gėjo miške prie Aukštadvario.


[1] https://www.newscientist.com/article/mg21228354-500-revealed-the-capitalist-network-that-runs-the-world/

EKOLOGIŠKI PRODUKTAI: DAUGIAU KALBŲ NEI DARBŲ

(ekologinis ūkininkavimas – II)

EKOLOGIŠKI PRODUKTAI: DAUGIAU KALBŲ NEI DARBŲ

Jolanta KAŽEMĖKAITYTĖ

ŪP korespondentė

Pasak Lietuvos ekologinių ūkių asociacijos vadovo Sauliaus Daniulio, šalyje tvarus ūkininkavimas skatinamas tik žodžiais. Šalyje per menkai rūpinamasi didinti ekologiškų maisto produktų paklausą, ypač viešajame maitinime. Tai – viena iš priežasčių, kodėl šalyje  ekologiniai plotai nedidėja tokiais tempais, kuriais turėtų didėti, kad jų po ketverių metų būtų dvigubai daugiau, kaip numato Vyriausybės programa.

Pajudino visuomenininkai

„Jei Žemės ūkio ministerijai (ŽŪM) iš tiesų rūpėtų, kad šįmet ekologiniai plotai gerokai padidėtų, ji praėjusių metų pabaigoje pirmiausia būtų kreipusi į Sveikatos apsaugos ministeriją (SAM) ir kitas ministerijas dėl būtinybės padidinti ekologiškos produkcijos kiekį viešajame maitinime. Pavyzdžiui, ministerijos galėjo pasistengti, kad nemokami pietūs, kuriuos šiemet nuo rugsėjo 1d. gaus visi šalies ikimokyklinukai, pirmokai ir antrokai, būtų ne bet kokie, o ekologiški“, – apgailestauja  S. Daniulis. 

„Tačiau ŽŪM nesusirūpino didesniu ekologiškų produktų naudojimu viešajame maitinime. Teko rūpintis mums, visuomenininkams. Gegužę išjudinome ŽŪM ir Sveikatos apsaugos ministeriją, kad jos pradėtų bendradarbiauti keičiant Vaikų maitinimo aprašą ekologinės mitybos link. Toks ministerijų bendradarbiavimas, siekiant didinti ekologiškų maisto produktų pasiūlą ir paklausą, pavėluotas, nes turėjo prasidėti dar žiemą“, – sako visuomenininkas, ekspertas Kęstutis Urba.

Ne vienos ministerijos rūpestis 

Jis ir S. Daniulis pabrėžia, kad didesnis ekologiškų produktų vartojimas turėtų būti bendras Lietuvos  Savivaldybių asociacijos ir  kelių ministerijų rūpestis  – ŽŪM, SAM, Švietimo, mokslo ir sporto, Finansų, Krašto apsaugos, Ekonomikos ir inovacijų (EIM), Vidaus reikalų (VRM). Esą EIM turėtų susirūpinti biologinių augalų apsaugos priemonių Lietuvoje gamyba. KAM turėtų siekti, kad šauktiniai ir savanoriai būtų stiprūs ir sveiki. Tokie bus, jei gaus ekologišką, o ne chemizuotai užaugintą ir pagamintą maistą.

K. Urba tikina, kad Vaikų maitinimo aprašo keitime, kurio projektą rengia SAM specialistė Ieva Gudanavičienė, norima įtvirtinti nuostatą, jog darželiuose ir mokyklose, ekologiški ir nacionalinės kokybės produktai sudarytų ne mažiau nei 30 proc. „Mes prašėme, kad ekologiškų maisto produktų būtų naudojama daugiau negu nacionalinės kokybės“, – aiškina K. Urba, dar kartą primindamas, kad auginant ar gaminant nacionalinės kokybės produktus vis tiek naudojamos cheminės medžiagos, tik mažiau nei intensyviuose ūkiuose. 

Kaip gelbėti?

S. Daniulis ir K. Urba sako nustebę, kai, tardamiesi su SAM specialistais pajuto, jog jie nelabai suvokia, kokie pražūtingi žmogaus sveikatai esą chemizuotai užauginti ir pagaminti maisto produktai, net tie, kuriuose aptikti teršalų kiekiai neviršija leistinų normų. 

„Skandinavijos šalyse saugus – ekologiškas maistas – viešajame maitinime sudaro 60–90 proc. O Lietuvoje ekologišką bei nacionalinės kokybės maistą gauna tik 7 tūkst. darželinukų. Šalyje iš viso – 110 tūkst. darželinukų, tad nesunku suskaičiuoti, kokia dalis“, – dėsto K. Urba, aiškindamas, jog ekologinei žemdirbystei skatinti trūkstamas lėšas būtų galima skirti iš lėšų , numatytų gamtosauginėms priemonėms, o blogiausiu atveju – tam panaudoti dalį valstybės rezervo lėšų..

„Reikėtų užtikrinti garantuotą ekologiškų produktų paklausą per Vaikų maitinimo aprašą. Ekologiškais produktais  maitinti karius ir ligoninių pacientus, „žaliųjų“ pirkimų politiką sutvarkyti taip, kad ekologiški produktai turėtų pirmenybę prieš nacionalinės kokybės produktus. Ekologiškiems produktams sumažinti arba panaikinti PVM, kad jie taptų konkurencingi“, aiškina jis.

Kaimai nenunyktų  

„Per nacionalinius sveikatos centrus šviesti visuomenę, supažindinant ją su ekologiškų ir chemizuotai užaugintų bei pagamintų produktų skirtumais, poveikiu sveikatai, – pasiūlymus tęsia K. Urba. – Sureguliuoti finansų paskirstymą sukraipytose Lietuvos maisto tiekimo grandinėse ūkiai-perdirbėjai-prekyba, įstatymais naikinant kainų diktatą, kurį lemia didžiąją rinkos dalį užimančių prekybininkų ir perdirbėjų galimi  karteliniai susitarimai, bei įteisinant dalies nuo ūkių nusukto  pelno grąžinimą jiems. Šeimos ūkiuose atkurti  pienininkystę ir gyvulininkystę, kad besaikį mineralinių trąšų naudojimą pakeistų organinis tręšimas ir baigtųsi sausų pavasarių dulkių audros bei dirvoje atsikurtų humuso kiekis.“

Pasak K.Urbos, ekologinių ūkių plėtra –  ne tik sveikas ir saugus maistas darželinukams, moksleiviams, kariams, ligoniams. Tai – ir užimtumas kaime. Padidinus ekologiškų produktų paklausą, sumažinus ar panaikinus jiems PVM, esą kaip ant mielių didėtų kaimo žmonių užimtumas. Be to, valstybės ir ES pinigai, išleisti ekologinių ūkių plėtrai ir ekologiškų produktų vartojimui didinti, į biudžetą esą grįžtų su kaupu. Galimai atsirastų priemiesčių logistikos centrų poreikis, kuriuose daržovės būtų rūšiuojamos, plaunamos, šaldomos, marinuojamos, konservuojamos, fasuojamos,  pakuojamos net logistikai į užsienį. Deja, sako K.Urba, kaimas ir toliau naikinamas – žmonės neregėtu mastu nuvaromi nuo žemės, nes įstatymais nesureguliuojamas pelnas maisto tiekimo grandinėse. Ypač, skriaudžiami pieno ūkiai. Per du dešimtmečius iš 257 tūkst. pieno ūkių liko tik 27 tūkst. Pieną perdirbti tiekia tik apie 15 tūkst. ūkių. Trečdalis pieno importuojama.

Pasak K. Urbos ir S. Daniulio, gerovės valstybė  negalima be aukštos pridėtinės vertės sveikatai. Juk nesaugus, taršus maistas – tai ir išlaidos gydymui, ir užteršta žemė, visa aplinka. 

NORŲ IR GALIMYBIŲ YRA. POLITINĖS VALIOS NĖRA! (ekologinis ūkininkavimas – I)

NORŲ IR GALIMYBIŲ YRA. POLITINĖS VALIOS NĖRA!

Jolanta KAŽEMĖKAITYTĖ

ŪP korespondentė

Lietuvos ekologinių ūkių asociacijos pirmininkas Saulius Daniulis ir nepriklausomas ekspertas Kęstutis Urba apgailestauja, kad Europos Sąjungos (ES) žaliojo kurso uždavinys stabdyti klimato kaitą ir mažinti aplinkos taršą nėra siejamas su maisto sauga. Be to, neskiriant pakankamo finansavimo, naivu tikėtis, kad iki 2024 metų pabaigos šalyje pavyks padvigubinti ekologinio ūkininkavimo plotus.

Nežvelgia globaliai 

Pasak S Daniulio ir K. Urbos, Lietuvoje milijoninės žaliojo kurso lėšos taškomos menkavertėms aplinkosauginėms sistemoms, tačiau jų šykštima ekologinių ūkių plėtrai. Puoselėti pelkynus, plėtoti žalinimą radiciniuose ūkiuose negali būti svarbiau už rūpestį maisto sauga ir žmogaus sveikata.

„Ekologinių ūkių plėtra turėtų tapti pagrindine priemone, siekiant stabdyti klimato kaitą ir mažinti aplinkos taršą. Juk ekologiškai ūkininkaudami saugome dirvožemį, stabdome cheminių trąšų gamybą ir pasaulinę logistiką, tiekiame saugų, kokybišką maistą“, – tvirtina S. Daniulis. Jis piktinasi, kad Lietuvoje klimato kaitos problema nematoma pasauliniame kontekste ir mūsų šalyje neskatinamas ekologinis ūkininkavimas.

Esą niekam nė motais, kad labai teršiama aplinka, kai iš vieno žemyno į kitą vežama realizuoti maisto produkcija.  

Pavyzdžiui, gausybę anglies dvideginio į aplinką išmeta dyzelinius degalus naudojantys laivai, iš Amerikos žemyno į Europos Sąjungos šalis plukdydami genetiškai modifikuotus kukurūzus ir sojas. Pasak S. Daniulio, Lietuva, daug šios produkcijos naudodama gyvulininkystės ir paukštininkystės ūkiuose, dar ir kitaip didina klimato kaitos procesus – skatina naikinti atogrąžų miškus. Juk jie kertami, stingant žemės plotų auginti paklausiai produkcijai, taigi ir sojoms, palmių aliejui, iš kurių vaisių spaudžiamas aliejus.

Užtektų visiems

„Ar  aplinka neteršiama, kai lietuviškas ekologiškas pienas vežamas, į Latviją, nes ten už jį mokama daugiau nei Lietuvoje, arba kai į mūsų šalies darželius tiekiamas pigiausias – lenkiškas pienas?! – retoriškai klausia S. Daniulis. – Perkame Naujosios Zelandijos avieną, argentinietišką jautieną, ukrainietiškus kiaušinius ir kitus iš trečiųjų šalių atvežtus pigiausius, abejotinos kokybės maisto produktus, nors čia, Lietuvoje, gausu ir avių, ir kokybiškos sausai brandintos jautienos, ir vištų, kurios mato saulę, skabo žolę – nėra uždarytos narvuose.“

Pasak S. Daniulio, jei Lietuvoje būtų skatinamas ekologinis ūkininkavimas, po penkerių metų visi šalies gyventojai galėtų maitintis ekologiškai – saugiu, kokybišku – maistu, todėl būtų sveikesni. Deja, šalyje plačiai atveriami vartai nekokybiškam maistui iš svetur, o savas ūkininkas, kuris gamina kokybišką produkciją, kalamas prie kryžiaus ir verčiamas rinkų ieškoti kitose šalyse arba registruotis bedarbiu.

Daugėja susirgimų   

K. Urba vardija Lietuvos intensyvaus žemės ūkio pernelyg didelio chemizavimo pasekmes: „Šalyje 47 proc. vandens telkinių – užteršti. Europos Sąjunga mūsų šalies dirvą  iš ekologiškai tvarios pavertė į rizikingą (dėl dirvos erozijos, dulkių audrų). Vyksta vandens telkinių eutrofikacija – dėl cheminių maisto medžiagų gausos vandenyje kinta jo ekosistema, gausėja dumblių, mąžta deguonies. Daugėja onkologinių susirgimų. Kyla trečioji vaikų alergizavimo banga“  – ŪP teigė jis.

Pasak pašnekovo, mokslininkai yra aptikę žmogaus organizme net 172 dirbtines chemines medžiagas. Tai – ir suvartotų maisto produktų, kurie buvo užauginti chemizuotuose ūkiuose ir maisto pramonėje naudojamų saldiklių, dažiklių, , kvapiklių, puriklių, daugybės kitų dirbtinių konservantų pasekmė. Dažnai girdime maisto tikrintojus sakant, kad šie teršalai ir konservantai neperžengia normos, tad esą maisto produktai saugūs vartoti. Tačiau tos normos, besikaupdamos organizme, jį sargdina.

„Pesticidai kaip mutagenai – patekę į organizmą, žaloja ląsteles, sukeldami vėžinius susirgimus. Vienas didžiausių šių susirgimų rizikos veiksnių yra kancerogenas kadmis. Jo gausu fosforo trąšose. Kadmis iš šių trąšų gali patekti į maisto produktus“, – teigia K.Urba, neužmiršdamas paminėti glifosato – bene didžiausio intensyviame žemės ūkyje naudojamo nuodo. Jo likučių aptinkama duonoje ir kituose maisto produktuose, kuriuos vartoja Lietuvos gyventojai.

Kiekiai kaupiasi 

Pasak K. Urbos, iš maisto produktų mėginių, kuriuos 2019 m. paėmė Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT),  net kas penktas  turėjo taršos: iš 809 taršos neaptikta 644.  Daugeliu atvejų ji neviršija didžiausių leistinų normų, tokie produktai vartoti saugūs.   

„Ūkininko patarėjas“ kreipėsi į VMVT, prašydamas patvirtinti arba paneigti šį faktą bei supažindinti su 2020 m. tirtų maisto mėginių tyrimų rezultatais.

 VMVT redakcijai pranešė, kad, vykdant augalinio maisto stebėseną 2019 metais buvo atrinkti ir ištirti 809 mėginiai. 18 mėginių (2,2 proc.) teršalų kiekis neatitiko teisės aktuose nustatyto didžiausio leistino kiekio, visi kiti tirti produktai buvo saugūs vartoti. 2020 metų duomenys: ištirti 706 mėginiai, nustatyta neatitikimų – 14 (2 proc.).

VMVT išvardijo teršalus ir vietinius bei atvežtinius produktus, kuriuose jie buvo nustatyti. 2019 m.: glifosatas – grikių kruopose (Lenkija, Lietuva, Ukraina); pesticidų likučiai – petražolėse (Gruzija), špinatuose (Italija), greipfrutuose (Turkija), apelsinuose (Egiptas),  mandarinuose (Pietų Afrika), Pekino kopūstuose (Lenkija), slyvose (Lietuva, Moldova), krapuose (Lietuva).  2020 m.: glifosatas – grikių kruopose (Lenkija, Lietuva); pesticidų likučiai – juoduosiuose ridikuose (Lietuva), persimonuose (Ispanija), mandarinuose (Pietų Afrika), šilauogėse (Lenkija), greipfrutuose (Turkija); policiklinių aromatinių angliavandenilių – kanapių sėklų aliejuje (Lietuva).      

Skyrė per mažai lėšų 

„Į Lietuvą įvežami maisto produktai tikrinami pasenusia įranga. Pusė jų grįžtų atgal, jei būtų tikrinami tokia įranga, kokia tikrinami mūsų grūdai, įvežami į Vokietiją. Vadinasi, kai kam patinka, kad mums vežtų šlamštą“, – spėja S. Daniulis.

Jis ir K. Urba nesupranta, kaip Žemės ūkio ministerija (ŽŪM) įvykdys Vyriausybės programos uždavinį per ketverius metus šalyje padvigubinti ekologinius plotus, jei neskatinamas ekologinis.

Vyriausybės programa buvo patvirtinta 2020 m. gruodžio 11d. Joje numatyta, kad 2024 m. ekologiniai plotai Lietuvoje turi sudaryti ne 8 proc., kaip yra dabar, o dvigubai daugiau – 16 proc. – visų šalies žemės ūkio naudmenų.

„Suskaičiavau, kad, norint 2021–2024 metais padvigubinti ekologinio ūkininkavimo  plotus, kasmet turėtų prisidėti po 60 tūkst ha. ( – redakcija išmetė),  o dotuoti trūksta 105 mln. eurų. Ekologinis ūkininkavimas tebėra podukros vietoje, kaip ir ankstesnės kadencijos valdžiai, nes jam nenumatytas reikiamas finansavimas ir neužtikrinamas ekologiškų produktų paklausa, jais maitinant darželių, mokyklų ugdytinius“, – tvirtina K. Urba.

Pasak jo, šalyje skirstant lėšas ES žaliojo kurso uždaviniui vykdyti, dešinė nežinojo, ką daro kairė. Pavyzdžiui, iš 823 mln. eurų, skirtų Lietuvai iš Europos ekonomikos gaivinimo fondo žaliojo kurso uždaviniams vykdyti, daugybė pinigų teko Susisiekimo ministerijai, jie bus naudojami valdiškiems benzino ir dyzelinio kuro automobiliams keisti į elektrinius, o ekologinei žemdirbystei liko nulis. Taip pasielgus buvo ignoruotas Europos Komisijos kovo 25d. patvirtintas Komunikatas dėl ekologinės žemdirbystės.

Sužlugdė pasiūlą  

K. Urba su pavydu žvelgia į Estiją: „Estai ekologines aplinkosaugines schemas ir joms skirtus šimtamilijoninius išteklius sutapatino su ekologinių ūkių plėtra, o Lietuvoje buvo pasielgta priešingai – nepaisant  ES reglamento dėl maisto saugos, didžioji finansinių išteklių dalis numatyta taškyti chemizuotiems ūkiams (žalinimui ir pan.), o ne ekologinių ūkių plėtrai „vienu šūviu kliudančiai tris  zuikius“: ji stabdo klimato ir  tausoja dirvą, kuria darbo vietas ne tik kaime,

užtikrina maisto saugą.

 ( redakcija išmetė:)  ŽŪM finansus planavo neadekvačiai vyriausybės programai – pagal atgyvenusį , beje, aštuonis mėnesius tebederinamą su vyriausybės programa Nacionalinės pažangos planą su neambicingu 15 proc. ekologinių plotų rodikliu 2030 metais, vietoje 16 proc., kurie numatyti Vyriausybės 2021–2024 metų programoje. Taip buvo 2021-2022 metams  sužlugdytas ekologiškų produktų pasiūlos sukūrimas, nes stinga finansų. Nors   žemės ūkio ministras Kęstutis Navickas Seimo Kaimo reikalų komiteto posėdyje pavasarį yra pareiškęs, kad Lietuvoje nėra ekologiškų produktų paklausos,  tačiau tuo teko susirūpinti ne ŽŪM pareigūnams, o mums – visuomenininkams, inicijavusiems Vaikų viešo maitinimo aprašo keitimą mitybos ekologizavimo kryptimi, nors ministerijų bendradarbiavimas pasiūlos-paklausos derinime turėjo prasidėti dar žiemą.“

Pasak S. Daniulio ir K. Urbos, šalyje ekologinių plotų padvigubės, kai padidės išmokos už ekologinį ūkininkavimą, bus atsisakyta jo  perteklinių reikalavimų, didžioji viešajame maitinime naudojamų maisto produktų dalis bus ekologiška, kaip yra Vokietijoje, Švedijoje, kitose Skandinavijos šalyse. Be to, ekologiškiems maisto produktams būtina sumažinti PVM, o geriausia – jo visai atsisakyti, bet tam jau reikia ir europarlamentarų iniciatyvos.   

„Šįmet Airijoje išmokos už ekologinį hektarą padidėjo iki 500 eurų, o Lietuvoje jos tik apie 160 eurų –  tokios pat, kaip 2007 m., kai buvo sumažintos beveik perpus. Mūsų šalyje daugiausiai remiami chemizuoti ūkiai. Pavyzdžiui, už ražienas ir tarpinius pasėlius jie gauna išmokas, o ekologiniai ūkiai – ne. Tad Lietuvoje ir nedidėja ekologinių plotų“, – teigia S. Daniulis.

Nedidėja, kiek reikia

„Pagal ekologinius plotus pasaulyje pirmauja Austrijoje, čia jie  sudaro 25,3 proc. visų žemės ūkio naudmenų, Estijoje –  22 proc., Latvijoje – 18 proc., Lietuvoje – vos 8 proc.“, – lygina K. Urba, primindamas, jog ankstesnioji Lietuvos Vyriausybė tenkino tik 60 proc. ekologinių išmokų finansinio poreikio. Jis suskaičiavo, kad ekologiniam  ūkininkavimui dotuoti 2021–2022 metais numatytos lėšos procentai dar mažesnės, negu jų reikėtų  dvigubiname plote.

Norint Lietuvoje iki 2024 metų pabaigos padvigubinti ekologinius plotus iki 480 tūkst.ha, kasmet jų turėtų daugėti po 60 tūkst.ha Vyriausybės programoje numatyta ekologinius plotus dvigubinti atsižvelgus į buvusiuosius 2020 m. – 240 024 ha.  

 „Ekoagros“ duomenimis, 2020 m. šalyje buvo  2 199 ekologiniai ūkiai (235 570 ha). Šiemet jų bus apie 2 544 ūkius (apie 263 tūkst. ha).

( redakcija išmetė:)  Žala žmonėms ir valstybei dėl sumaišties finansų planavime ir valdyme, atbloškusiame proveržį ekologinėje žemdirbystėje bent dviems metams, buvo sudaryta, nes nebuvo reikiamo ministerijų bendradarbiavimo, o  ŽŪM orientyru pasirinko neaktualų iki šiol 15 proc. eko-dirbamos rodiklį 2030 metams, bet ne vyriausybės programos, sudarytos keturiems  metams  – 16 proc. rodiklį. Kitaip tariant, ir šioje valdžioje, nežino kairė, ką daro dešinė. Belieka klausti – ką veikia parlamentinės kontrolės prievolę turintis Seimo Kaimo reikalų komitetas, Seimo opozicija bei Finansų ministerija ir Valstybės kontrolė, kurioms pavesta kontroliuoti Lietuvoje vykdomą investicinę politiką.

VALANDA ALFA – X – ZET HANIBALUI IR IVANUI RŪSČIAJAM ATĖJO NE TIK Į LIETUVĄ

VALANDA ALFA – X – ZET HANIBALUI IR IVANUI RŪSČIAJAM ATĖJO NE TIK Į LIETUVĄ

Kęstutis K.Urba

    Geopolitikos ekspertas Hantingtonas savo garsiajame veikale skirtame stambiausių etnosų karams dar prieš du dešimtmečius įspėjo, kad įtampos augs ir jie tik aštrės. Šiuo metu regime kylančią kulminaciją, kurioje slavianofilizmas kremliaus minsko ašyje pasitelkė islamą ir afrikiečius galutiniam, tūkstantmečius vykdomam baltų etnoso naikinimui užbaigti.  

Maža detalė: Lukašenko viešai įžūliausiai per  tv apkaltina dėl migrantų nusikalstamas Lietuvos grupuotes, o sekančią dieną LNK žinios tai dosniai iliustruoja organizuotos grupuotės, būtent, pasienio Šalčininkų rajone suareštavimu. Kam ir kaip dirba skvernelinė policija bei prokuratūros sistema?

Reikalo esmė tame, kad ekspertai pradedant Romos klubu prieš pusšimtį metų senokai perspėjo, kad dėl taršos kils šiltnamio efektas, klimatas karštės, ir tai nuo pusiaujo išjudins apie 100 mln. klimato ir socio-ekonominių migrantų. Todėl kremlius skuba jais užtvindyti per visus plyšius ES, o ir po zarino atakos Sirijoje kliūstelėjus bangai iki Lamanšo ir Londono, sugebėjo laimėti BREXIT’ą.

Kaip atrodo istorinė atmintis, kuriai ne paskutinė vieta etnosų karuose?

Ir puolė Rusia Lietuvą duoklės prisiplėšti- ”I pošla Rusj za danju na Litwu”, įrašyta metraščiuose dar 1040 m. Čia viskas aišku ir dėl  11-os Žečpospolitos arba Dvejų tautų Respublikos karų su maskolija, kurių 7 pradėjo kremlius, ir dėl carinių-sovietinių okupacijų.

Mažiau žinomi islamo-europos santykiai. Suklestėjus arabų kultūrai dar VI a. karingas islamas palaipsniui užkariavo Egiptą, Šiaurės Afriką ir net Ispaniją, kurioje radosi maurų kultūra. Atsakas buvo kryžiaus karai į Palestiną, kurie netrukus pasisuko ir link prūsų bei Lietuvos. Krito Konstantinopolis, o turkų invazija į Europą buvo prilaikyta tik 1683 m. garsiajame mūšyje prie Vienos, kuriame lenkų-lietuvių karaliaus Jono Sobieski III kariauna, beje, dalyvaujant narsiausiam mūsų giminės vyrui, dešinei karaliaus rankai, Stanislovui Antanui Ščiukai, o ši giminė su Radvilom-Sapiegom Lenkijoje buvo garsiausia, sumušė turkus ir sulaikė vidurio Europos islamizavimą. 

Fordui ir vokiečių inžinieriams  sukūrus automobilių industriją, naftos biznio paskata, pradėjusi eiti dar nuo Adolfo Hitlerio, kuriam laimėti rinkimus padėjo, būtent, Berlynas automobilistų klubas, buvo pratęsta ryškia politine-ekonomine  invazija į Persų įlanką, o kol susigaudo šeichai, kokie turtai jų žemėse, praėjo ne vienas dešimtmetis. Čia Europa ir iškasė sau klimato duobę: 80% klimato kaitros kuria du arabų, du amerikiečių stambiausi naftos dujų koncernai bei GAZPROM, kurie, suprantama, per lobistus CO2 mokestį sukraus visiems ramiems ar ne tokiems buduliams. Tad išjudėjus šimtui milijonų, du milijonai pabėgėlių Lietuvoje su apkalta ”viskas dėl Landsbergių” bei lozungais ”mušk gėjus lezbietes – velniop Gejropą eurosojuzą”  svarstytina kremliui visai maloni perspektyva.

Žinoma, po gerai surežisuoto pabėgėlių maišto, numatytas ir kremliaus atsakas islamo rankomis Vilniaus gatvėse,  gal net rugpjūčio 3-8 dienomis. Keletas  papjautų,  dešimt numuštų autobusiuku, pasišaudymai ”keršto už islamo brolius nelaisvėje Verebiejuose pretekstu” Marijos žemėje- tai tik viršūnėlės GRU-FSB-SVR-kgb plane ”Dėl visko kalti Landsbergiai”.

Tad būkime budrūs ir skelbkime didžiosios Lietuvos sienos nacionalinę statybą, kurios pradžia – Sąjūdžio kelio paminklo plytų perkėlimas į Gudagojaus-Kenos pasienio ruožą. Trijų milijonų plytų nuolat kartojama iniciatyva su koncertina viršuje per kurią leidžiama Astravo AE yra vienintelis kelias artimiausiu laiku atremti pirmą jungtinę kremliaus – laukinės Azijos invaziją. O ir Lietuvos valstybės viduje totalų griovimą būtina prilaikyti demokratinėmis priemonėmis. Neįvykdžius pažadų – eik velniop pas putlerį! 

TAIP ŽLUGDOMI VALSTYBEI PASIŠVENTĘ

KAI TRŪKSTA LOGIKOS ĮSTATYMUOSE – KENČIA

 BESIRŪPINANTYS VALSTYBE ŽMONĖS

Kęstutis K.Urba

           Gerbiami, o kartais ir ne visai, Seimo nariai! Šiomis dienomis puolimų prieš ekologiją fronte išryškėjo dar viena niekšybė. VTEK – Vyriausia tarnybinės etikos komisija pagal buką lobizmo įstatymo logiką užsipuolė šį sykį Lietuvos ekologinių ūkių asociacijos vadovą – energingą Saulių Daniulį. Jis,  atsiliepdamas į ministro prašymą pasidomėti ir pakonsultuoti kartu su kitais socialiniais partneriais, kovo 25 dieną surašė raštą dėl ekologiškų produktų reikalingų vaikų mitybai  Žemės ūkio ministerijai ir netrukus buvo informuotas VTEK’o, kad jie pradėjo tyrimą dėl …neleistinos S.Daniulio lobistiškai raštiškos veiklos.

      Tai kame gi reikalas, jei Lietuvos Respublikos konstitucija pabrėžia, jog piliečiai dalyvauja valstybės valdyme tiesiogiai ir, jei valdžiai yra problemų su Konstitucijos 46 str., teigiančiu, jog ji reguliuoja ūkinę veiklą tautos gerovei, piliečiai rodo neabejingumą.

      Kontraversiškai traktuojamas lobizmo įstatymas buvo priimtas teigiant, kad jis pažabos korupcinius ryšius teisės aktų rengime ir priiminėjime, asmenims tuo siekiantiems asmeninės naudos. Tačiau nebuvo atsižvelgta, kad tai žeis, vėlgi, Konstitucijoje pabrėžtą piliečio orumą, o tuo pačiu ir garbę, tais atvejais, kai žmogus gerai išmanydamas ne tik savo darbinės veiklos sferą, bet ir jos platų visuomeninį kontekstą, remdamasis plačia patirtimi, gins itin svarbų ir reikšmingą visuomenės viešą interesą. Juk vieša opinija yra tokia – aha, jei registravosi lobistu, tai jis yra stambus savanaudis, egoistas, machinatorius, kraujasiurbis ant švento tautos kūno  ir dar kas nori.  Iš karto kyla klausimas, jei tokiu būdu atribojami suvalgę ne vieną pūdą druskos ir savigarbos nestokojantys  specialistai nuo teisėkūros kokybės kėlimo vardan žmonių gerovės – tai ar rasis kitų aktyvių žmonių išmanančių tvarkytiną sferą? 

      Taigi, yra dvi verslininkų, ar su jais susijusių teisininkų kategorijos. Pirmoji, savo privatų interesą stumiantieji, netgi, kitų asmenų gerbtinus interesus bandantys paminti, ir antroji, verčiama, taip pat, praeiti žeminančią asmens orumą registravimosi lobistu procedūrą – atseit aš raštu paliudiju, kad esu ne korupcionierius kyšininkas, o mano garbės ir sąžinės buvimas ir rūpinimasis valstybės reikalais, pažeidžiant visas manas nekaltumo prezumpcijas, nieko nereiškia.

Kaip tokia situacija spręstina? Pirmiausia, viešo intereso gynimo įstatymu, kad jis būtų ne vien traktuojamas kaip generalinėje prokuratūroje,  vien teritorijų planavimo ir nuosavos tvoros sankirtoje, bet taip kaip traktuoja pvz. Teisės profesorius Alfonsas Vaišvila – viešas interesas yra tai, kas tarnauja daugumos gerovei ir teisingumui bei laisvėms. Turint tokį įstatymą apie kurį daugybėje seimų prikalbėjo ir Artūras Paulauskas, ir Valerijus Simulikas, jau galima įvesti reikalingą nežeminančią asmens orumą nežeidžiančią tvarką. Jei  asmuo siūlo keisti teisės aktą, kuris susijęs betarpiškai su jo verslu, ir siūlymas, pirmiausiai, ženkliai didina visuomenės gerovę bei teisingumą ar laisves, tai toks asmuo savo veiklą registruoja tame pačiame VTEK’e ne kaip  pralobti siekiantis lobistas, o kaip valstybės gerovę – gerbūvį, kuris, beje, betarpiškai susijęsi ir su teisingumu, ir laisvėmis, kuriantis Pilietis. Jei tai neatliekama, kad ir dėl teisės akto nežinojimo, tai pats VTEK’as tai privalo padaryti – įsiregistruoti gerą darbą. Dar ir tam, kad Prezidentui būtų į ką atsiremti, skiriant valstybinius apdovanojimus.

Kol to nėra, situacija gali rituliotis dvejopai. Sauliui Daniuliui, kuris iš Skandinavijos parvežė į Lietuvą prieš daugelį metų gyvą pavyzdį, kaip reikia vaikus maitinti mokyklose ir darželiuose vien eko-maistu ir nuolat kovoja dėl to, atsibos vieną sykį ne tik valdininkijos abuojumas tam, bet, dabar, ir pradėtas jo teisinis terorizavimas, ir jis pardavęs paveldėtą Tėvo ūkį užsieniečiams emigruos į Ispaniją ten rožių auginti. Pasiuskit tada visi su užsibrėžtais po keturių metų vyriausybės programoje ekologinei žemdirbystei pripūstais 480 tūkst. ha,  juolab, tam stinga dėl ŽŪM nemokšiškumo ir vyriausybės kanceliarijos aplaidumo ”tik” 91 mln.eu, kurie turėjo būti paskirti iš RRF. Žinokitės sau, ieškokite žinovo, išmanančio šios sferos raidą, reguliacinius teisės aktus, perspektyvas ir vilkitės toliau Europos eko-atsilikusių,  bet pirmaujančių sergamumo, gretose su visomis pučiamomis išpūstomis Žaliojo kurso fanfaromis.

Kitas variantas – į Konstitucinį teismą rytoj pat įriedės skundas dėl lobizmo įstatymo neatitikimo KONSTITUCIJAI, su didžiuliu politiniu ir civiliniu ieškiniu seimūnams, kurie balsavo už tą netikusius redakcijos lobizmo įstatymą ir nesutvarkė teisės aktų aplinkos, taip, kad jie nežemintų pilietinio orumo ir demokratijos – parodė aplaidumą darbe, turėjusį rimtų pasekmių valstybei. Žalimas supras, netgi, BK kontekste.

Dar daugiau – pribrendo reikalas surengti protestų ralį prie penkių valdžios įstaigų, o gal net ir prie Seimo, -dėl parlamentinės kontrolės nebuvimo. Pirmiausia prie Finansų ministerijos, nes ji tinkamai nevykdo savo nuostatų 7.1 ir 7.6 punktų, įpareigojančių sukontroliuoti vietinių ir europinių finansų politiką: šiuo atveju EUROPOS KOMISIJOS kovo 25d. Komunikato dėl organinės žemdirbystės nevykdymo ir vyriausybės programos 164 punkto dėl eko-dirbamos dvigubinimo įgyvendinimo padengimo reikiamu lėšų kiekiu, ignoravimo. Po to, Lukiškių aikštėje po Armonaitės langais dėl Viešų pirkimų 169 str.pataisos, kuri turi atverti kelią eko-maistui trumpose grandinėse. Trečias Visų aktyvių mamų sąjūdžio  ir ūkininkų mitingėlis nusimato po ŽŪM niekdirbių langais, nes jie prikenkė ar pražiopsojo reikiamų vyriausybės programai finansų projekcijos asignavimus. Kudirkos aikštėje vyriausybei bus priminta, kad po jos programos priėmimo per mėnesį, o ne pusmetį turi būti priderintas Nacionalinės pažangos planas. Ir pabaigai- Kranausko, kuris stabdo Vaikų mitybos įstatymą iškamšos sudeginimas po Dulkio ministerijos langais. Bet palaukite – piliečiai, kurie viešais protestais, garantuojamais vakarų demokratijoje, siekia gerovės vaikams ir reikalauja teisės aktų pokyčių, iš karto paklius po lobizmo įstatymo giljotina. Gryna bėda, kai naudingų idiotų prisiveisia ir ministerijose, ir seimuose, tad laikas susiimti ir išmėžti visą tą perpuvusį policinės valstybės tvaiką.

CHAOSAS VALSTYBĖS VALDYME

BARDAKAS VALSTYBĖS VALDYMO EKOSISTEMOJE

Kęstutis K.Urba

Turbūt, prieš penkis metus pokalbyje Gedimino prospekte su dabartine premjere Ingrida Šimonyte sutarėme, kad vaikų maitinimas eko-produktais yra itin svarbus dalykas ir jų sveikatai, ir ekonomikai, nes eko-ūkiai reikalauja daug darbo rankų, ir dar gamtos išsaugojimui.

Su ES žaliuoju kursu – GREAN DEAL tai tampa dar labiau aktualu šiandien. Bet pasižiūrėkime ką dirba prie valdžios svertų prisiliečiantys biurokratai.

Šios vyriausybės programoje 164 punktu yra įtvirtintas itin sveikintinas siekis – per keturis metus padvigubinti ekologinio ūkininkavimo plotus nuo esamų 8% iki 16%. Biurokratija teigia, kad tai Seimo išsigalvojimas, nes, matyt, ne itin suvokia kaip tai įgyvendinti. Gi ES užsibrėžusi pasiekti  25% vidurkį, juolab, tiek dabar turi protingoji, pasaulyje pirmaujanti Austrija, 2030 metais.  

Suprantama, kad tokie siekiai reikalauja resursų, tiek, finansinių, tiek kitų materialinių, žmogiškųjų ir vadybinių.  Finansus ir ES paramos šviesoje, deja, nuplanavo Žemės ūkio ministerijos, atkreipkite dėmesį, ne kuris nors pagal pavadinimą labiau tinkantis skyrius, o ES reikalų koordinavimo grupė. Nieko nepadarysi, ŽŪM yra dingę ministravusio kraustytojo G.Surplio ar A.Palionio dėka ne tik Ekologinio ūkininkavimo, bet ir Kooperacijos ištisi specializuoti padaliniai, tačiau kalba šį sykį ne apie tai.

Taigi, finansus planuoti pavedama strategavimo specialistui Dainiui Stravinskui, o šis, kaip pridera, pasižiūrėjęs į senstelėjusią Nacionalinę pažangos programą ir planą, orientyrais pasirenka ne ambicingus aktualius vyriausybės programos siekius, o gerokai kuklesnis. Taip, ministerijos planuose atsiranda ne 16% eko-dirbamos tikslas  2024 m., o 13% net  2027 m., ir 15% tolimiems už dešimtmečio 2030. Suprantama, ir finansų projekcijos tampa gerokai kūdesnės, nei privalėtųų – pasigedau 2021-2027 m. didesnės nei ”tik” du šimtai ”melejonų” eu sumelės!

Yra tradicija ne tik Seime skelbti prašymus valstybės biudžetui didesnius, nei telpa į sveiką protą, todėl vykus garsiojo RRF pyrago dalyboms, ministras K.Navickas pasikuklino iki 123 mln.eu, tačiau, kadangi nebuvo rodoma pirštu į tą 164 gerbtiniausią vyriausybės programos punktą, kuriam stinga lėšų bei   RRF ŽALIOJO KURSO 823 mln.eu, tai ministras, tuoj pat, buvo nuboksuotas į pelkynus jų tvindymui ar spanguolių ir gyvačių veisimui su tam numatyta kuklia   17 mln.eu sumele. 

Tai, kaip gi,  radosi toks bardakas valstybinės europinės svarbos dalykų planavime? Juk radikaliam žemės ūkio ekologizavimo ES tikslui pasiekti visam dešimtmečiui reikia radikalių arti pusantro milijardo eu, ir jei chemizuoti ūkiai masiškai pasuks į ekologinius, tai atsilaisvinę pirmo ramsčio pinigai yra kaip ir realūs. 

Bardako šaknys, slypi vyriausybės kanceliarijos bent dviejuose strateginiuose skyriuose su   17 mokesčių mokėtojų išlaikomų kėdžių ir stalų bei kavos gėrimo aparatų. Vyriausybės programa su įpareigojimu dvigubinti eko-plotus, kad didelė darželinukų dalis, pasižiūrėjus į Skandinaviją gautų tik sveiką ir saugų eko-maistą buvo patvirtinta dar 2020 metų gruodžio mėnesį tiek Seime, tiek vyriausybėje. Deja, niekas nesiėmė iš karto keisti su ja tampriausiai susietos Nacionalinės pažangos programos – plano rodiklių, o ŽŪM specialistams dėl to radosi kaip ir dingstis orientuotis į atgyvenusius neambicingus siekius, nes susiprasti, kad paskesnis vyriausybėje patvirtintas dokumentas – vyriausybės programa yra viršesnis už NPP, reikia ne tik valstybinio mąstymo, atsakomybės, bet ir lašo intelekto – supratingumo. Nepaguodė manęs geraširdis premjerės patarėjas, pasakęs, kad NPP rodikliai bus sukoreguoti iki liepos 1d., nes finansų traukinys jau bus seniausiai nuriedėjęs –  tiu tiū.

 Darant tvarką, man dabar tektų gulti kryžium po Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto slenksčiu, kad inicijuotų strateginio planavimo įstatymo pataisą, teigiančią, jog su vyriausybės programa susiję rodikliai privalo būti suderinti kituose dokumentuose per mėnesio laikotarpį. Nors, tiesą sakant, tam užtektų premjerės potvarkio, bet negi jį sukurs ”persidirbę-prisidirbę” strateginių skyrių biurokratai su  Žaromskyte-Rastene ir Budzevičiene priešakyje? Varnas sau į akį nesikirs net labai to norėdamas. Pamanykite tik – Strateginių kompetencijų bei Strateginio planavimo ir stebėsenos grupės, skamba solidžiai, tačiau už jų tokį veikimą-neveikimą su ŽŪM, biurokratais  turėtų ir BK straipsnis pritaikytas rastis, nes ekologinė žemdirbystė, tai ir užimtumas nykstančias akyse kaime: 10 tūkst. ha pas mus vegetuojančios  eko-daržovininkystės iš karto duotų 20-30 tūkst. darbo vietų, melioracijos grioviais neplauktų nitratai, kalio, fosforo salietros ir nuo herbicidų bei pesticidų žuvę bitės, žiogai ir sliekai, galiausiai sumažėtų visokių alergijų bei onkologinių ligų. Bet jei kaime eina ZAČISTKA,  vadinama jo plėtra, kurioje karvytės  melžusių ūkių nuo  buvusių 257 tūkst. sumažėjo dešimt kartų, tai prieš vėją nepapūsi – nėra valstybės strateginiuose dokumentuose įtvirtinta, kad kaimas tai ir itin svarbus valstybės demografinis resursas. V.Pranckiečiui išgirdus jo vadovaujamame Seimo Kaimo reikalų komitete, kad ekologinei žemdirbystei iš RRF apskritas nulis, beliko tik sumirksėti.

Gražūs tie ES siekiai per dešimtmetį ekologizuoti ketvirtį žemės ūkio naudmenų, nes trauktis vakaruose, o ir mūsuose, kur dirvą Briuselis jau senokai pervedė iš ekologiškai tvarios į rizikingų kategoriją, nėra kur: alergijų per trumpą laiką padaugėjo dešimteriopai, į viršų šovė onkologijos statistika. Tačiau realybė tokia, kad dėl aplaidumo, nevisaprotiškumo ir, gal, kenkimo, yra žlugdoma reali pažanga. Paskutinė vinis šioje temoje – Sveikatos apsaugos ministerijos biurokrato A.Kranausko užvakarykštis pilnas demagogijos atsirašymas virš ”kovidinės” viceministrės parašo,  kad Vaikų maitinimo įstatymas, ar bent jo pereinamojo periodo, po kurio vaikams viešam maitinime tiekiamas tik eko-ūkių maistas, nuostata, neverti valdžios dėmesio. Tad belieka prisiminti sovietmečio agitbrigados eilutes: sėsk, vaikiuk, po uosiu, obuolio neduosiu, obuolio auksinio, mūsų …eko-kolektyvo. Nes valdžia, kažkodėl, nesuplanavo pinigėlių, o parlamentinei žurnalistinei  kontrolei užverstai diskusijomis apie tavo lyties orientacijas ir keitimus nebėra laiko. Tai gal autoritetingą komisiją Andrius Vyšniauskas atlaisvintas nuo rinkimų reformos suburtų prarūgusių biurokratų redutų atvelėjimui, pravėdinimui ir tvarkos padarymui?

.

PROKURATŪROS IR POLICIJOS GUDRAVIMAI, TEISINIS NIHILIZMAS BEI ATSIRAŠINĖJIMŲ NIEKDIRBYSTĖ

PROKURATŪROS IR POLICIJOS GUDRAVIMAI, TEISINIS NIHILIZMAS BEI ATSIRAŠINĖJIMŲ NIEKDIRBYSTĖ

Kęstutis K.Urba

Ne vienas pilietis yra susidūręs su policijos, prokuratūros ar net teismų gudravimais bei niekdirbyste, sukčiavimu, apgaule. Ryškiausias pavyzdys – signataro Zigmo Vaišvilos dešimtmečius trunkanti bylinėjimųsi epopėja. Jam ”prisiuvo” tyčinį bankrotą ir buhalterinės apskaitos programos, kuri jau buvo nereikalinga, sunaikinimą, nors mokėjimų įsipareigojimų firma, kurioje dirbo teturėjo keletą milijonų litų, o turto vertė viršijo dešimtį. Gi bankrotas skelbiamas, kai mokėjimų įsipareigojimai viršija bent pusę turimo turto vertės. Pasekmės – antstoliai pusvelčiui išpardavė turėtą turtą – sklypus Palangoje po keletą tūkstančių litų, kiekvieną savaitę Vaišviloms tenka atsakinėti į dešimtis raštų, Zigmas tampomas po teismus, nors nėra buvę nei sekundės, kad valstybė neturėtų buhalterinės apskaitos duomenų, kuriuos Vaišvila patalpino registrų centre.

Turiu ir pats skaudžią susirašinėjimų su policija ir prokuratūra, kurios mane domina ne vieną dešimtmetį, patirtį. Esu apsigynęs teisme be advokato po policijos priekabių, kai stovėjau su plakatu prieš Rusijos spec.tarnybų siautėjimą prie prezidentūros. Pasidalinsiu savo patirtimis ir pastebėjimais, kaip reikia kovoti su egzistuojančia niekdirbyste.

Pirmiausia apibūdinsiu tipiškus atsirašinėjimų metodus- šablonų taikymus ir vešinčią teisinę demagogiją prokurorų padėjėjų, kurpiančių standartinės formos atsirašymų tekstus prokuroro pasirašymui, tarpe.

 Savo atsakymuose sistema, pirmiausia, apibūdina gauto pareiškimo ar skundo turinį. Būkite budrūs, nes jame gali būti esminių Jūsų teiginių iškraipymų, nebūtų dalykų vardijimo, svarbiausių dalykų ignoravimo, iš kurių toliau seka atitinkamos išvados.  

Susilauksite ir priekaištų, kad pareiškimas NEKONKRETUS IR NEAIŠKUS, tačiau ir su žiburiu neaptiksite atsirašyme, kurie Jūsų teiginiai reikalautų detalizavimo ar platesnio paaiškinimo,  nors skundo apimtis yra kad ir trys dešimtys puslapių.  Jau vien toks atsirašymas verčia pareiškėją suglumti, nes civilizuotas produktyvus dialogas su sistema ginant savas teises ir ieškant teisybės tampa neįmanomas. Išeitis viena – policijos ar prokuratūros atsakymo apskundime pabrėžti, kad pats atsakymas yra NEKONKRETUS IR NEAIŠKUS, kadangi nenurodyta, būtent, kurie pareiškėjo teiginiai užkliuvo sistemos plunksnagraužiams. Deja, reikalavimai keliami pareiškėjui ”skundai ir pareiškimai turi būti aiškiai ir suprantamai išdėstyti” negalioja policininkams ir prokurorams.

Visgi, BPK 168 str. teigia, kad atsisakymas pradėti ikiteisminį tyrimą turi būti motyvuotas, o BPK 1 str. kelia nusikalstamos veikos greitumo išaiškinimo reikalavimą teisėsaugos sistemai, taigi, ir prokurorų padėjėjams, o BPK 3 str. įtvirtina tokią prievolę ir prokurorams. Todėl gavus minimo pobūdžio atsirašymą, jo apskundime tikslinga pabrėžti, kad prokuratūra ar policija atsakymo NEKONKRETUMU IR IŠ TO IŠPLAUKIANČIU NEAIŠKUMU tik imituoja motyvaciją bei tuo vilkina nusikalstamos veikos išaiškinimą. Kitaip tariant, teisėsaugos pareigūnų veiksmai akivaizdžiai ir grubiai prasilenkia su BPK 168 ir BPK 1 bei 3 str., o tai sukuria pagrindą tiek reikalauti tarnybinio patikrinimo, tiek ir kelti tarnybinio aplaidumo ar piktnaudžiavimo tarnyba dalykus.

Vilkinimo galima sulaukti, kai atsakyme yra faktinių duomenų – pavardžių, datų, registracijos numerių ir pan. – klaidų pobūdžio dalykų. Tada būtina naudotis Lietuvos Respublikos Vyriausybės įsakymo Nr.875 36 str., kuris įpareigoja atsakiusiąją instanciją ištaisyti spausdinimo, skaičiavimų ar faktinių duomenų klaidas per dvi dienas ir pateikti atsakymą be klaidų. 

Galima susilaukti atsirašymuose ir teiginio, kad pareiškimas yra NESUPRANTAMO TURINIO. Ypač, jei kalba eina apie modernius priešiškų Lietuvai spec.tarnybų naudojamus metodus siaubo sėjimui visuomenėje – jos ”zombinimui” per agentūrinius žiniasklaidos kanalus: neurolingvistinį programavimą ( NLP), fizionomiką, koloristiką, numerologiją, net ”gatvės eksterjero ar interjero įvaizdžio semantiką” ar, netgi, išankstinį įvaizdžio ir dezinformacinės įtaigos bei reikiamų akcentų prieš diversiją kūrimą.

Bet tai jau policijos ir prokuratūros ar jiems turinčių talkinti saugumo tarnybų neišsilavinimo, kvalifikacijų ir patirčių, o ne pareiškėjo problema. Tokį atsakymą, irgi, verta skųsti, nes susilaukus keleto nesuprantamumo konstatavimų,  yra sukurtas pagrindas- ”į durnyną” arba, mažiausiai, kenkimas reputacijai – ”nesąmonių rašinėtojas”.    

Atsirašymuose mėgstama apeliuoti ir į pareiškėjo OBJEKTYVUMO stoką, tuo pačiu prokurorui prisiimant objektyvios sprendėjo pusės, t.y. teisingojo rolę ir tuo sumenkinant  pareiškėją kaip subjektyvųjį, nors prokuratūra ir piršto nepajudino išdėstytų aplinkybių  tyrimui, t.y. priėmė kabinetinį sprendimą. Pabrėžtina, kad objektyvizacija, t.y. tiesos paieškos vyksmas yra apibrėžiamas BPK  teorinėje plotmėje žodiniu rungimusi teismo posėdyje bei prokuroro ar teismų sprendimų skundimu, o prokuroro pareigybė jam nesuteikia galutinės išvados teisės, todėl skundžiant tokio pobūdžio atsirašymą verta pabrėžti prokuroro ar policininko SUBJEKTYVUMĄ. Objektyvumas yra neatsiejamas nuo tiesos kategorijos, o ši remiasi logika – griežtomis dedukcijos taisyklėmis ar indukcinėms- tikėtinomis, galimomis prielaidomis bei išvadomis. Tik logikos, o ne abstrakčių etikečių klijavimo lygmenyje yra įmanoma produktyvi tiesos paieška, beje, pasitelkiant PROTINGUMO principą.

Yra įvairių tyrimo vilkinimo, klampinimo būdų. Vienas jų pareiškėjo pavardės atsakyme iškraipymas: gavau policijos atsakymą adresuotą Urbui, o ne Urbai, todėl toks dokumentas teisme būtų pripažintas niekiniu. Gi pareikalavus iš prokuratūros  sukontroliuoti policiją ir priversti atsiųsti atsakymą be klaidų,  ši apsimetė, kad nieko neįvyko ir sukurpė dar vieną atsirašymą, kurį turėčiau skųsti teismui, o šis kaip sakoma, ”trukt už vadžių – vėl iš pradžių”.

Galima patirti ir psichologinį spaudimą apkaltinus asocialius kaimynus nederamu elgesiu (”ubju”, ”žertva …tu lavonas” ir pan.). Atsakymas gali būti adresuotas ne jums, o, atseit, per klaidą daugiabučio kaimynams, ir, jeigu, jie yra asocialūs, tai galimos pasekmės yra prognozuojamos smurtinės. Galima susilaukti ir ne jums adresuoto laiško, bet jūsų adresu su atitinkama pavarde- pvz. GAIDŽIUI.

Prokuratūros piktnaudžiavimų viršūnė – taip vadinamo Piliečių aptarnavimo prokuratūroje aprašo, patvirtinto gen.prokuroro E.Pašilio  2020 04 17 I-103 įsakymu iškreiptas taikymas. Jame įvesta NESKUNDŽIAMO informacinio-aiškinamojo prokuroro atsakymo sąvoka, kurią sistemingai naudojo ir naudoja savo atsirašymuose prokurorai (pareiškimas dėl to ”paliekamas nenagrinėtu”), nors pareiškėjo teisės garantuotos įstatymu skųsti prokuroro veiksmus (BPK 63 str.) dar niekas nepanaikino. Mažytė smulkmena – apraše yra nuostata nr. 3, teigianti, kad aprašas taikomas tiek, kiek jis neprieštarauja įstatymams, tačiau prokurorų padėjėjams ir pasirašinėjantiems jų rašliavas prokurorams tai nė motais. Taip yra sistemingai klaidinami pareiškėjai ir grubiai paminamos jų teisės.  Deja, jokios reakcijos nesusilaukėme iš advokatūros, o vadovavusi Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetui Agnė Širinskienė, turinti parlamentinės kontrolės pareigą, ”patarė” kreiptis į … Konstitucinį teismą.

Tvirtinama, kad TEISINGUMO, SĄŽININGUMO, PROTINGUMO principais turi būti grindžiamos visos teisės šakos, tačiau kiek jų laikomasi, išvadas darykite patys. Gali būti, kad dalis bylų, ypač, iš spec.tarnybų sferos  ”turi stogą” policijoje-prokuratūroje-teismuose, tada susidursite, kad sistemingai juoda bus pavadinta balta ir atvirkščiai.

PRIEDAS. KONKRETŪS PAVYZDŽIAI

KAIP IR KODĖL ATSTATYDINTI SEIMO ŽMOGAUS TEISIŲ KOMITETO PIRMININKĄ p RASKEVIČIŲ?

KAIP IR KODĖL ATSTATYDINTI SEIMO ŽMOGAUS TEISIŲ KOMITETO PIRMININKĄ p RASKEVIČIŲ?

Kęstutis K.Urba

Ponas Raskevičius šiomis dienomis tapo Lietuvos politikoje trijų šimtų penkiasdešimties tūkstančių su viršumi parašų prieš jį surinkimo akcijos dėka  bene centrine dėmesio figūra. Deja, pati akcija, o tiksliau – jos tekstas surašytas teisiškai nemokšiškai: persekioti ar diskriminuoti žmogų dėl jo orientacijos draudžia Lietuvos Konstitucija. 

Siekiant pilietį patraukti iš tokių pareigų būtinas rimtas tarnybinio neatitikimo pagrindas -bent jau tarnybinės etikos pažeidimas, o dar geriau – atsakomybė už tarnybinių pareigų neatlikimą. Tad pirmiausia, pažvelkime, kokias prievoles jam numato Seimo statutas – 70 -tas jo straipsnis. Dalykai turėtų būti rimti.  Deja, ir jis  skystokas savo vandenėliu, nes apie svarbiausius dalykus – žmogaus socialines ekonomines, politines teises nė mur mur, o tai, beje, ir buvo viena priežasčių, leidusi mūsuose šventas žmogaus teises sutapatinti su …gėjų ir lesbiečių teisėmis, o ne sakykime, teise į orią pensiją, kaip tai įpareigotų europinė socialinių žmogaus teisių chartija.    

O ir netikę bolševikiniai Seimų papročiai, kuriuose (’vsio rešajut kadry’ – rus. viską lemia kadrai’) rinkti į atsakingiausias pareigas taip vadinamas asmenybes be jokių įsipareigojimų kolegoms ir piliečiams sava veiksmų programa ar net planu toliau leidžia kelti suirutę bei sumaištį ir Raskevičiaus nušalinimą daro kebloku juridine prasme.  Kalbant tiesiai, LGBT aktyvistai visiems jau įsipyko ir įkyrėjo, o Raskevičiaus veiklos viršūnė buvo, bene, kvailos kalbos KK2 apie … bendrus vyrų ir moterų tualetus ir Seime. Bet ir čia juridiškai neprikibsi, nes kiekvienas turi teisę reikšti savo nuomonę.   

O ir pats Raskevičius su savo komitetu jo posėdžiuose atlikinėjo įprastus tuštokus ritualus – svarsto biurokratijos stumiamas įstatymų pataisas. Tiesa, komitetas turi šiokį tokį įdirbį parlamentinės kontrolės srityje – grybštelėtos invalidų, vaiko teisės, tačiau ir tame matosi demagogijos apraiškos – p Raskevičiaus žodžiai, kad žmogaus teisės yra didžiulė didžiulė vertybė. Visgi, pagrindinis kaltinimas yra akivaizdus – Raskevičius neatstovauja vien LGBT bendruomenę, už Laisvės partiją balsavo įvairiausi  rinkėjai, todėl jo pagrindinis veiklos leitmotyvas – kova už gėjų ir lesbių siekius sukelia jo privačių interesų konfliktą su visuomenės interesais, sakykime dėl orių algų ir pensijų, dėl teisingumo policijos, prokuratūros ir teismų sistemoje stokos ir pan. Nekalbant jau apie tokį subtilesnį reikalą – 110 tūkst.  onkologinių Lietuvos ligonių teisę į gyvybę, kurią pamynęs sistemos abuojumas USA sėkmingai naudojamoms net 88 imuninės terapijos schemoms 20-ties skirtingų vėžio rūšių, kai Lietuvoje toliau krebždama tik prie keleto, o norintys įpirkti brangius vaistus turi net parduoti savo … namus. Paskambinau vakar Raskevičiaus pavaduotojui Dainiui Kepeniui – gal šis surengs bendrus Žmogaus teisių ir Sveikatos komitetų klausymus ir nutrauks netikusią Privalomo sveikatos draudimo fondo lėšų panaudą? Keliu nepasitikėjimo p Raskevičium reikalą drąsiai dar ir todėl, kad rudenį prie Seimo diskutuojant apie žmonių socialines ekonomines teises pro šoną ėjo pats Raskevičius ir jam į akis buvo pasakyta, kuo turi jis labiausiai turi užsiimti. Deja, Raskevičiaus veiklos išplaukiančios iš paties liberalizmo pagrindo aktualijos – kovos už smulkaus ir  vidutinio verslo laisves bei kovos už laisvą rinką, kurią tebesmaugia keletas oligopolių kainų diktatu -nuolatiniu jų didinimu pirkėjui ir mažinimu gamintojui su žiburiu nesimato, todėl galima teigti, kad jis diskredituoja ir patį liberalizmą, o tai atitinka, beje, ir kremliaus planus. Bet tai jau ir p Kasčiūno, ir pačios Laisvės partijos vidinės demokratijos reikalas,

NEOBREŽNEVIZMAS LIETUVOJE IR LGBT

NEOBREŽNEVIZMAS LIETUVOJE IR LGBT

Kęstutis K.Urba

Sovietmečiu išleista knygiūkštė su KPSS pirmo sekretoriaus Leonido  Brežnevo prisiminimais iš karo laikų pagimdė anekdotą, kad ji privertė suktis Didžiąją žemę apie mažąją – Rusiją apie Novorosijsko sritį, kur štabe lindėjo Leonidas Iljičius.

Šiomis dienomis, surinktais 356 tūkst. piliečių parašų, keletas iniciatyvininkų su Viktoru priešakyje privertė visą Lietuvos politiką vėl suktis apie Simonoko ir Ko samplaiką- LGBT bendruomenės lyderį Seime – p Raskevičių. Atrodo, kad Lietuvoje nebūtų tuzino rimtesnių problemų: kainų šėlsmo, bedarbystės, pandeminių pasekmių, senjorų nepriteklių ir jų sveikatos, valdžių negalėjimo kurti valstybėje gerovę daugumai…

Suprantama, tie piliečių parašai parodė, kad taip vadinami kovotojai už žmogaus teises ir jų susirūpinimo  objektas – kelių dešimčių tūkstantmečių LGBT  narių siekiai visiems jau yra ”va čia”. Betgi pamąstykime, kas NUTIKTŲ, jei tie parašai, pavyzdžiui, būtų surinkti prieš keturių penktadalių klimato kaitos sukėlėjus- penketą didžiųjų planetos naftos biznio koncernų: du arabų, du amerikiečių ir GAZPROM su reikalavimu apdėti juos, o ne sutinkamai su ES doktrina galutinius  CO2 generuojančius vartotojus,  reikiamais mokesčiais. Turėtume bent jau lietuvišką Gretą Thunberg. Bet ne, –  keletas ”gražulinių” veikėjų pilančių vandenį ant karbauskinio-skvernelinio malūno, suprask – MUŠK LIBERASTUS liberalus ir  velniop jų sąjungininkus ’koncervus’, mostelėjo politiniu švindeliu ir pratrūko prarrūko parašų liūtimi. Gudriai sužaista artėjant dviprasmei Stambulo konvencijai – jos ratifikavimui Seime. Tai kame gi šuo pakastas? Ogi tame, kad dar Reigano keltas ŽMOGAUS TEISIŲ reikalas, privedęs prie ’blogio imperijos’ – SSRS griūties mūsuose tikslingai jau sutapatintas su gėjų ir lesbiečių norais, lyg nebūtų kiekvieno žmogaus ekonominių-socialinių teisių į darbą, atostogas, orią pensiją ir algą ar pašalpą susižalojimo ar kitais atvejais, lyg neegzistuotų žmogaus politinių teisių pamynimas Lukašenkos-Putino karalijose, nors visa tai yra įtvirtinta ir tarptautinėmis sutartimis ne prieš vieną dešimtmetį, pradedant garsiąją Žmogaus teisių chartija. 

Tai kas gi suteikė teisę siaurinti šventą platų ir itin svarbų žmogaus teisių reikalą iki gėjų ir lesbiečių margaspalvių paradų ir jų norų Seimo pirmininkei V.Čmilytei, Laisvės partijos vadams bei jų besmegeniams talkininkams ar  politiniams provokatoriams bei besmegeniai purvasklaidoje? Juk nuolat tegirdėjome iš partinių lyderių – ”žmogaus teisių apgynimas numatytas partinėse programose ir LGBT sulauks savo valandos.” Kitaip tariant, per dešimtmetį visuomenės sąmonėje įtvirtinta žmogaus teisių už kurias galvas dėjo disidentai, reikalaudami Laisvės  Lietuvai, tapatumas su … LGBT  norais ir liberalizmu. Kam tai naudinga -daug aiškinti nereikia. Kas kaltas?  Ogi, patys tamsūs piliečiai ir liberalų partijų nariai į leidžiantys į trečią planą savo vadams nustumti smulkaus ir vidutinio verslo reikalus, stambiųjų koncernų oligopolių siautėjime ir diskredituoti patį liberalizmą – šventą verslo  ir visų pilietinių laisvių reikalą. Mąstykite ir neikite eilinį kartą vedami politikos šunkeliais.

DĖL CHAOSO PREZIDENTŪROJE IR NETINKAMO MINISTRŲ PARINKIMO

DĖL CHAOSO PREZIDENTŪROJE IR NETINKAMO MINISTRŲ PARINKIMO

Kęstutis K.Urba

                      Šiuo metu prezidentūroje vyksta Prezidento pokalbiai su kandidatais į I.Šimonytės kabineto ministrus.  Logiška ir racionali pokalbių seka būtų tokia: pradedama nuo Ekonomikos ir inovacijų, Švietimo ir mokslo bei Finansų ministrų, o kai įsivaizduojama ekonomikos efektyvumu ir pažanga grįstas būsimas finansinis resursas valstybės biudžete, tada jau galima brėžti gaires reikalingiausioms reformoms kitose srityse su reikiamais vadybiniais ir agitaciniais projektais. Deja, nieko tokio nestebime, o pradėta buvo nuo „bėdų turgaus“ – būsimos  SADM vadovės Monikutės Navickienės[1] bei „atleisk“ – tatuiruotėmis išgarsintos bakalaurės, pretendavusios  į Teisingumo ministeres. Tokia tvarka nieko gero nežada, nes rodo ir „jovalą“ vidaus politikos patarėjo galvoje.

Ir pati ministrų parinkimo į kabinetą antidemokratinė tvarka Seime yra apgailėtina, nes turėtų būti vykdoma konkursine tvarka atitinkamose partijose su varžytinėmis siūlomų programų ir planų bei patirčių bei reputacijų plotmėje.

Arvydas Pocius

Todėl „už borto“ liko buvęs Lietuvos Kariuomenės vadas diplomatas Arvydas Pocius, kuris būtų stipriausias KAM vadovas bei jau vadovavęs Žemės ūkio ministerijai ir rūpinęsis smulkiu bei vidutiniu ūkiu Kazys Starkevičius.

Regionai ir kaimas yra opiausia Lietuvos problema, o štai R.Valatka su pretendente į Švietimo ir mokslo ministeres J.Šiugždiniene InfoTV vieningai sutarė, kad mažos kaimo mokyklos būtų naikinamos, kaip tai daro pvz. Akmenės meras Mitrofanovas. Nors gretimame Mažeikių rajone tėvai vežioja iš miesto savo vaikus į kaimo mokyklėles, nes ten ir klasės mažesnės, ir tvarka geresnė nei tūkstantinėse miesto mokyklose bei saugiau pandemijos sąlygomis. Negi, vėl, reikia kartoti Šilutės rj. mokyklėlės patirtį sovietmetyje, kur iš šešių abiturientų buvo vienas aukso medalininkas ir keturi – sidabro. Nebus mokyklėlių – nebus kaimo. Nebus kaimo – nebus ir Lietuvos. Tik miestų rezervatai su placdarmu „žaliems žmogeliukams“ tuščiose laukų platybėse. Net naują karinį poligoną nesusiprasta įkurti pavojingiausiame nederlingų žemių Lazdijų rajone. Kas mus valdo?


[1] Man ministras Linas Kukuraitis sakė, kad jo sistemos sustygavimui trūksta bent jau 200 mln. eurų