MINTYS PO RINKIMŲ KITIEMS ARTĖJANT

MINTYS PO RINKIMŲ KITIEMS ARTĖJANT

Kęstutis K.Urba

Kiekvienai demokratinės rinkimų sistemos valstybei yra svarbu turėti stiprią opoziciją. Deja, mūsiškė prieš savivaldos rinkimus vėl pasirodė silpnokai, buvo „apstumta komitetčikų“, nes dar ir neišnaudojo turėtos galimybės, kurią toliau  ir aptarsiu.

Ta galimybė slypėjo triukšmingiausio nepasitikėjimo vyriausybei ir valdančiai daugumai skelbimu ir dėl pateiktos itin silpnos VI Seimo sesijos programos. Atrodo, kad efektyvaus valstybės valdymo Seimo kompetencijose konstravimas nėra sudėtingas: suformuluojamos dešimt-dvidešimt esminių valstybės ir visuomenės problemų bei iššūkių, apibrėžiamų esamų jų rodiklių reikšmių skirtumais su siekiamais, ir formuojamas įstatymų bei nutariminių projektų  rinkinys. Kas tai turėtų atlikti? Kadangi visos problemos, kaip taisyklė yra tarpministerinės-tarpžinybinės, juolab visos reikalauja finansų, tai didžiausias krūvis turėtų vyriausybės lygmenyje atitekti atitinkamų viceministerių darbo grupėms, su prie jų derančių Seimo komitetų atstovais.  Nieko tokio net iš tolo nestebime. Kiekvienas biurokratėlis stumia savo lokalią pataisėlę, prakaituoja MAP‘as (ministerijų atstovų pasitarimas)  – kuriuos projektus leisti į vyriausybės posėdį, tuose posėdžiuose, kur neįmanoma žmoniškai suprasti situacijos dėl jos identifikacinių ir prognostinių duomenų stygiaus, vykdomas įprastinis ritualas – imituojamas įtemptas darbas, kur svarbu pats procesas (kuo daugiau įstatymų), o ne rezultatas –rodiklių reikšmės.

Image result for Lietuvos vyriausybės posėdis

Atitinkamai funkcionuoja ir menkokos nesusivokiančios valstybėje bei pasaulyje prezidentūros pajėgos, kaip ir Seimo valdybos „berazumiai“, kurie bando nuspėti, kurie iš teikiamų fragmentinio mąstymo patarinėtojų projektėlių gali atrodyti geriausiai. Nieko nuostabaus, nes pas mus tėra gaji bolševikinė nuostata, kad valstybę gali valdyti traktoristai su virėjomis, o ne tam pasirengę, išsilavinę viešame administravime, teisėje, ekonomikoje, ugdyme ir kultūroje… sistemotyroje bei tarptautiniuose santykiuose žmonės.

Koks gi tame sesijos rengime turėjo būti opozicijos vaidmuo? Jos menami lyderiai A.Kubilius-I.Šimonytė-J.Sabatauskas privalėjo patys suformuluoti tas esmines aktualiausias problemas-iššūkius bei mobilizavę esamus teisėkūros pajėgumus – beveik pusšimtį seimūnų su patarikų kohorta, tariantis su Mokslų Akademija – o ten protingų ir apsiskaičiusių žmonių tikrai yra apstu, teikti savo alternatyvų įstatymų rinkinį, šioje konkrečioje situacijoje nurodant, kad dabartinė LVŽS valdžia yra absoliučiai neįgali spręsti esamas svarbiausias valstybės problemas (užimtumas, dirbančiųjų/išlaikytinių santykis bei kainų/algų-pensijų-pašalpų-stipendijų santykis…du tūkstančiai mokslininkų išmesti į gatvę… kaimo nykra) ir keliant didžiausią triukšmą – SKELBIANT ABSOLIUTŲ NEPASITIKĖJIMĄ VALDANČIAIS – reikalaujant atsistatydinti kabinetą bei naujų priešlaikinių rinkimų į Seimą gegužės 12 ar rugsėjo 10. Tokiu atveju, ir Savivaldos rinkimų ir Prezidento rinkimų, ir rinkimų į Europos parlamentą rezultatai būtų absoliučiai kiti. Elementaru.

Deja, dabar belieka man skelbti nepasitikėjimą tais pačiais, nors ir itin iškalbiais lozunguose – A.Kubilium ir I.Šimonyte bei J.Sabatausku dėl praleistos galimybės ir tinkamo opozicijos vaidmens neatlikimo, žinoma, siunčiant po velnių ir visą vyriausybę su jos LVŽS gildija Seime.  O kad ateityje nebūtų tokio neatleistino opozicijos aplaidumo ir tinginiavimo pokalėdiniame – kovo 11 laikotarpyje ar vasaros “dinderiavimo” metu, yra būtina pradžiai sutvarkyti tai  Seimo statute atitinkama pataisa, bent jau teigiančia, p Burokiene ir p Strelčiūnai iš seiminio valdymo komiteto, kad Kiekviena Seimo sesija pradedama valdančios daugumos bei opozicjos debatais, kuriuose savus įstatyminių nutariminių projektų rinkinius pateikia abi pusės ir sudaro bendrą, geriausią dar ir suderintą eiliškume su Prezidento teikiamais.

Be viso to, šios sesijos programa buvo priimta kaip visada nykiai, dviem trim dėl akių balsavus prieš, opozicijai susilaikius, jai bergždžiai viliantis, kad juodai plušančių ne tik agitavime Eugenijaus Gentvilo, Gabrieliaus Landsbergio ir Gintauto Palucko iškalbos TV ekranuose bei kitur, kažką galėtų IŠ ESMĖS pakeisti bent jau kitų bendrapartiečių politinės karjeros trajektorijose. Kodėl taip yra? Visų pirma, opozicija nepateikė savo projekto, nes elementariai neturėjo alternatyvos. Netgi, teisėjų baudžiamos atsakomybės už akivaizdžiai neteisingus sprendimus sugrąžinimas jiems neužkliuvo. Visa tai labai keista, nes artėja ir rinkimai į Seimą.  O ir jei programa Seimo salėje būtų nepriimta (tik teorinė antibuldozerinė galimybė), tai netekę įprastinio ritualo seimūnai būtų susidūrę su jiems baugia nežinomybės tuštuma. DėkuiDie, kad bent jau prispirti G.Nausėda bei A.Juozaitis (skirtingai nuo I.Šimonytės)  tautiniuose denatuose šį tą atsakė, kuriuos įstatymus stumtų pirmiausia: Nausėda dėtų apynasrį keturių bankų oligopolijai, o Juozaitis šastelėtų 40 proc. progresinį tarifą turčiams, bet tai dar ne pavasaris.

Image result for šimonytė

Dėl tos priežasties, kad ir efektyvesnio valstybės valdymo konstruktas yra kur kas sudėtingesnis, nei čia pateiktas “ant pirštų”. Problemų-iššūkių sąvadą turėtų sudaryti Mokslų Akademija  – Seimas statute apibrėžta tvarka. Iš to, o ne iš vyriausybės kanceliarijos mergelių piaro lubų turėtų išplaukti ir premjero prioritetai. Nuo jų turėtų būti skirtas valstybinis užsakymas  Akademinei bendruomenei, kad ji teiktų sprendinius Seimui su ministerijų kontrole, modelių, nacionalinių programų, įstatymų rinkinių pavidaluose. Kitaip tariant, būtų sunaikinta intelekto atskirtis nuo valstybės valdymo. Dabar gi, nesant reikiamos tvarkos, bejėgė pries sudėtingiausią sistemotyrą bei identifikaciją – prognostiką – reguliaciją biurokratija stumia tolesnius įprastus ritualinius Lietuvos ateities “skerdimus”, Aušra Maldeikienė su mina rankoje politinės briuselinės prostitucijos poza “gula ant bėgių” po Radžvilo-Juozaičio “tautiniu traukiniu”, politologiniai buhalteriai TV ekranuose muša rinkiminius skaitliukus, o nusiplovusi rankas nuo valstybės reikalų akademinė bendruomenė, toliau geria arbatą savo klubeliuose (šampanas Šimašiaus rankose).

Nepatingėjau surašyti ir visas statuto pataisas ar mokslo-studijų įstatymo pataisas, netgi, teisėkūros įstatymą išvelėjau, kad A.Kubilius vėl neklausinėtų, kaip nustatyti, kurie kurie gi įstatymai yra patys reikalingiausi (ogi tie yra prioritetiniai, kurie labiausia gerina tvarką gerovės, teisingumo, piiliečių saugumo ir laisvių rodiklių tarp visų ministerijų išrastų 1786 pačiam sparčiausiam didinimui  -Pranckiečiui dar toli iki tos politikos matematikos, kaip Širinskienei iki mėnulio).  Bet viltis dabar dedu į asmeniškai  kažkiek pažįstamą teisingumo viceministrę Irmą Gudžiūnaitę, kuri turi ne tik galvą, bet ir “chvatkę” (liet. “griebkę”) visokioms problemoms dar nuo jos buvimo jaunuose socdemuose laikų: turėtų susigaudyti. Gi 2017-2018 metų mano prieseiminės demokratijos sezonas pakeliui pas  Mažvydą nepraėjo veltui – nuolat atsiradus ant tako Seimo vicepirmininkams Arvydui Nekrošiui ir mano sąjungininkei kovose prieš glifosatinį herbicidą ROUNDAP, Rimai Baškienei, pagaliau, nors ir Seime dar nesirado tarpsesijinis Lietuvos politikos semestras su visomis NVO, tačiau jame ir šį pavasarį vyks bent jau debatų karikatūra – teisėkūros proceso svarstymas. O viltis, kaip sakoma, kad reikiama tvarka BUS, miršta paskutinė.

Advertisements

CRISTCHURCH ŽUDYNĖS NAUJOJE ZELANDIJOJE

CRISTCHURCH ŽUDYNĖS NAUJOJE ZELANDIJOJE

stutis K.Urba

 

 (ištrauka iš romano „Dosje 1700000077“)

Kęstutis K.Urba

New Zealand Police

@nzpolice

Police are currently responding to reports of shots fired in central Christchurch at around 1:40pm.Armed police have been deployed.Police urge anyone in central Christchurch to stay indoors and report any suspicious behaviour immediately to 111.

Bangladeshi cricketer, Tamim Iqbal Khan, has tweeted that the “entire team got saved from active shooters”. The team were at Al Noor mosque this morning when the incident took place, he described it as a a “frightening experience”.

CNN. At least 49 people were killed and 20 seriously injured in mass shootings at two mosques in the New Zealand city of Christchurch Friday, in a carefully planned and unprecedented atrocity that shocked the usually peaceful nation.

The attack was unleashed at lunchtime local time Friday, when mosques were full of worshippers.

2019 m. kovo 15 d. , Vilnius. TV ekranuose siaubas – nauja pasaulinė beprotybė. Naujojoje Zelandjoje, Kristaus bažnyčios mieste, nukentėjusiame per žemės drebėjimą pamaldų mečetėje metu iššaudyta pusšimtis.  Kam tai naudinga ir kam to reikia? Bei kokios gali būti paskemės.

Image result for christchurch massacre

Pasižiūrėkime, koks gi įvaizdis. Foto reportaže du  musulmonai susiėmę už galvų sėdi po 9 1 skaičiais ant namo.  Yra 9 11 numerologija!

Toliau – N.Zelandijos policijos šefas yra BUSH. Prezidentinė pavardė. Žudikas manijakas – Brenton Harrison Taranto. 28 metai…. Vau… vos ne garsiojo siaubiakų tyrėjo Tarantino bei vieno iš bitlų įvaizdis. Betgi tai spec.tarnybų braižas. Kurių? Ir veikė ne vienas – dar trys sulaikyti.

Lukašenka per silpnas, tad įkandin BOEING‘ų atakos tikėtina, kad vėl GRU pasidarbavo.

Kas Vilniuje? Granata F1 aerouosto bagaže:

www.DELFI.lt  2019 m. kovo 15 d. 09:12  Vilniaus oro uosto krovinių skyriuje buvo rastas įtartinas daiktas. Pasirodo, kad tai granatos korpusas su, įtariama, sprogstamosios medžiagos likučiais.[1]

Kodėl delfi parinko laiką 9:12. Vos ne 9-11. Gal nepataikė? Kodėl yahoo svetainėje eina Lietuva ir aviacija: Lithuanian people such prices… su Boeingu tarp debesų. Kristus –kristi – aukštybių siaubinimas.

Po velnių –diversinio pobūdžio gaisras Gerosios Vilties gatvėje, Vilniuje. TV ekrane ir buvusių archyvų pastato fone.

Ten teko buvoti.

Delfi pakišo įvaizdį – „raudonieji“ gelbsti šuniuką. Pastate Jakovo šunų klinika

Gi LRT „Dienos temoje“ skandalingo paniekinančio Lietuvos partizanus „Žali“ autorius Marius Ivaškevičius. Čiulba su Indre Makaraityte apie partizanų … tuštinimąsi į kibirą bunkeryje, kai „Panorama“ rodo partizanų vado J. Žemaičio bunkerį jo 110 metinėms. ĮTfu…žūlumo viršūnė. Reiškia, toliau GRU-SVR-FSB-kgb paleis į darbą archyvus ir bus naujas padegimas. O tas idiotas prieš maldininkų sušaudymą  dar ir parašė 74 psl. manifestą. 7-4 numerologiškai  USA INDEPENDENCE day: liepos 4. Vakar buvo ir Maldeikienės traukinio manifestas…

MASKVA, 2019 kovo 16. Rusijos karo žvalgybos (GRU) būstinė.  Europos skyriaus operacijų planavimo Pabaltijo krypties  vadovo generolo Jevgenij Valdimirovič Sokolov kabinetas.

-Valia… arabatos su limonu,   – riktelėjo generolas, skaitydamas agentūrinius pranešmus iš Vilniaus.  Jį pradėjo graužti nerami mintis – iš kur tas svoločius, Urba gavo kodą „28“ prie XXZ – juk tokio amžiaus yra tas mums labai pasitarnavęs naudingas idiotas Brenton Tarantas… dirbęs Kraistčėče… kad dar taip čečencams banditams ta ta ta ta ta. Daugelį metų ėjusi psicho nukreipiamoji razrabotka, kaip ir Norvegijoje su Breiviku, puikiai pavyko. Dabar jankiai ir britancai gaus atgalios, gal net ir ne pagal mūsų planus Harisono gimtinėje Liverpulyje. Tiesiog spontaniškai. O su granata Vilniaus aerouoste viskas praėjo tip top kaip planuota, bet tas Urba priskandalino, ir, žinoma, viską paleidęs liežuvį kovo 11-ą, išsiuntė jankių žvalgybos pulkininkui Eidukoniui. Negerai, negerai… ir vėl žlunga operacija Lietuvos kryptimi. 64 metai… chilas… o dirba kaip patyręs 40 metų kontržvalgybininkas. Vodkos negeria, bet gal kanapes rūko?

– Tvajumat… kur arbata?

– Nusiraminkite, generole… Ir taip jankių pasaulį gerai sukrėtėme… Dabar per jų Velykas tai bus,- pavargusiu balsu tarė Valentina, nes dirbti pastaruoju metu teko ir savaitgaliais.

 • Boeingo užgrobimo su „Žalgiriu“ litovcams nebus. Otboj.. o kaip ten CASK reikalai?  – pakėlė galvą generolas ir pažvelgė pro langą į švininius Maskvos dangaus debesis.

2019 m. kovo 16 d. , 4 val. Vilnius.  – Ko ta Jankauskienė taip  ardosi. Prie Juozapaičio per Kaziuką su parašų rinkimo palapine prisiartino  irgi raudonai raudonai apsirengusi TV ekranams, kaip ir gaisro įvaizdyje. Vow… TV3 pakišo ir filmą „Blogasis samarietis“ apie manijaką amerikietį, kankinusį nelaisvėje merginą, kuris parašė irgi …MANIFESTĄ…. !!! BINGO  -tikimybė virš 50 proc.! O sutapimas yra pagrindinė  kriminalisitikos sąvoka. Netgi GEOkontržvalgybos lygmenyje.

Mokiau generalinės prokuratūros prokurorus bandyti skaityti kokios asociacijos kirba GRU-SVR-FSB-kgb diversijų planuotojų galvose, kai turime seką tokio pobūdžio įvykių. Manifestas skyla į MAN sunkvežimį bei … Fiestą. Reiškia, bus nukreiptas gal su sprogmenimis į fiestą Liverpulyje?  Kodėl „Auksiniame prote“ Valinsko kodais buvo iškištas manijako nušautas bitlas Lenonas, valstybė-dujos Butanas bei Tamas? Gal Geroj vilty turėjo sprogti balionas?  Nuskilo visai Bangla Dešo kriketo komandai su tuo Tamimu. Bet čia gal tik sutapimas –Horvatas, Tamas. Per silpna versija.

Kodėl tas Mažuntas ir Jankauskienė varo sutartinai ant Zigmo? KGB šefas Marcinkus – tik tolima giminė. Zigmas įkūrė Sąjūdžio Iniciatyvinę grupę. Zigmas skubino kovo 11-ą, kai Landsbergis vis negalėjo suskaičiuoti pasekmių, kol negavo skambučio iš Lozoraičio. Zigmą sudaužė desantininkai. Zigmas sekė Prunskienę…Na, jau ne…Jei jis būtų maskolių žmogus, tai sėdėtų svarbiam poste, o dabar – įvarytas į kampą atsimušinėja dėl sumalto verslo: jam sufabrikavo tyčinį bankrotą, kai puikus balansas – 12 mln. pliuse, o tik trys milijonai nesumokėti. O kad atrodytų, jog godumas, bet ne spec.tarnybų planas – padarė ir spektaklį su Palangos sklypais: išparceliavo Zigmo firmos sklypus po 10 arų su juokinga kaina – 1 tūkst. Eurų. Taigi, Mažuntas ir Aldona Jankauskienė šmeižia Zigmą planingai

[1] https://www.delfi.lt/news/daily/crime/vilniaus-oro-uoste-rastas-granatos-korpusas-su-itariama-sprogstamosios-medziagos-likuciais.d?id=80617715

BOEING‘Ų KATASTROFA

BOEING‘Ų KATASTROFA

stutis K.Urba

 

 (ištrauka iš romano „Dosje 1700000077“)

Kęstutis K.Urba

737                X (737 MAX 7/8/9/10) aircraft

abcNEWS, 2018 spalio 29d. Sudužo Džakartos – Pangkai naujos kartos  Boeing reisas – žuvo 189:

Lion Air Flight 610, a 737 MAX 8, registration PK-LQP, on a flight from JakartaIndonesia to Pangkal PinangIndonesia crashed into the sea 13 minutes after takeoff, with 189 people on board the aircraft: 181 passengers (178 adults and three children), as well as six cabin crew and two pilots. The crash killed all aboard. This is the deadliest air accident involving all variants of the Boeing 737 and also the first accident involving the Boeing 737 MAX.

abcNEWS, 2019 kovo 10d. Sudužo Adis Abeba  -Nairobi naujos kartos  Boeing reisas – žuvo 157:

Ethiopian Airlines Flight 302, a 737 MAX 8, registration ET-AVJ, on a flight from Addis AbabaEthiopia to NairobiKenya, crashed 6 minutes after takeoff, killing all 157 people aboard: 149 passengers and 8 crew members. The plane was only 4 months old at the time of the accident In response, numerous aviation authorities around the world grounded the 737 MAX, and many airlines followed suit on a voluntary basis. On March 13, 2019, the FAA became the last authority to ground the aircraft, reversing its previous stance that the MAX was safe to fly

 

MASKVA, 2019 kovo 11. Rusijos karo žvalgybos (GRU) būstinė.  Europos skyriaus operacijų planavimo Pabaltijo krypties  vadovo generolo Jevgenij Valdimirovič Sokolov kabinetas.

-Seiki, ereliai. Mūsų planas XXZ skirtas USA autoriteto, kaip ir jų limotrofų pabaltijyje smukdymui, smogiant per svarbiausius simbolius, įsibėgėja. Patys suprantate, ką nuveikė GRU Azijos ir Afrikos skyriai vakar ir prieš keturis mėnesius… Jau eina pareiškimai iš įvairių valstybių, kad jos atsisako BOEING naujausio modelio paslaugų, – su kreiva šypsena dėstė generolas.

-O, jūs ką dar suplanavote pagal mūsų liniją? – tęsė Valentina.

– Mes pirmiausia jau pametėjome per savus žmones litovcu medijoje išankstinio siaubo įvaizdį. Kovo 10 pagal jų kalendorių tai 40 paukščių diena. Todėl jų TV prieš tai plačiai išreklamavo jų nacionalinis paukštis –  gandrų – „aistų aisčiams“ skraidymo maršrutus nuo Nairobi-Adis Abeba linijos per Libaną, kur juos šaudo su malonumu jų olimpijcu čempionės Gudzinevičiūtės, kurią irgi iškišome, pasekėjai iš medžioklinių šautuvų.

-Psichologinis mūsų operacijos dalies XXZ/pb/28 pamušalas padėtas, Beliko pritraukti Ali-baba ir 40 marodierių įvaizdį  – Vladimirą papildė Nikolaj.

-Dar ir iškišome pagal mūsų anuškos užgrobėjo bandito litovco reise Batumi  nuvarytojo prieš pusšimtį metų, kur žuvo stiuardė KurčenkoBrazinsko-Koreivos įvaizdžio elementą: jų Koreivaitė komentavo aukštalipių sportą.

– Ar tokios juodos psichologinio karo technologijos tikrai duoda didelį poveikį su rizika išsiduoti? – paklausė generolas.

– Tikrai taip, – kaip vienas atšovė abu pulkininkai. – Mūsų laboratorijos daug dirbo dėl pasąmonės užkodavimo. Siaubas pasėtas. Dar bus ir filmas aviacijos tema per TV3 kanalą. Todėl ir bėga litovcas iš savo kraštas – daugiau nei milijonas emigravo, o Vladimiras Vladimirovičius Kaliningrade ne be reikalo pasakė, kad tų limotrofų jau tik pusė liko.

VILNIUS, 2018 m. kovo 10 d., sekmadienis.   Po šimts pypkių… Vėl naujausias Boeingas sudužo…prieš tai vėl Indonezijoje … dabar Afrikoje… baltas fiuzelažas… ant uodegos trys spalvos – raudona geltona ir žalia…

 

Vaizdo rezultatas pagal užklausą „Boeing crash“

nepatinka man tai, nepatinka…vėl bus darbo juodai… kas žiniose… aukštalipių sportininkų treniruočių sienelė.,… komentuoja Koreivaitė….Taigi, garsiojo lėktuvo užgrobėjo ir bėglio į Turkiją Brazinsko antra pavardė… kareiviška… sulaikytas išgėręs kareivis – papildas… reiškia gal bus ir mūsų reiso užgrobimas su islamo, kuris gausiai sprogdina ambasadas, agentų panauda… kas ten archyve? Na, taip… August 7, 1998 – Almost simultaneously, bombs explode at US embassies in Nairobi, Kenya and Dar es Salaam, Tanzania, killing 224 people. More than 5,000 are wounded. Twelve of those killed in Kenya are US citizens.

GRU per savo agentūrą islame bus pasidarbavusi trys metai prieš rugsėjo 11 ir ten… Koks sudužimo vietos įvaizdis? Juodžemis su gausiomis šakomis… lyg šiaudais

Ką rodys vakare „Vremia“?  … rusai švenčia „maslenicą“ – jų užgavėnes….  reportažas ant juodžemio… su šakomis… degina Bastilijos dekoraciją… lyg pas pačius rusus būtų nukritęs avialaineris…. jau galima užsikabinti… tikėtinumas, kad tai GRU diversija šokteli nuo 20 iki 40 proc. Juk pasaulis pilnas sutapimų… betgi juoda Prancūzijos žemė prieš gal ketvertą metų kentėjo nuo LUFTHANSA reiso Madridas-Diuseldorfas sudužimo į juodą kalną netoli Nicos, kai į NATO ėjo Monte-Negro… Juodkalnija mūsiškai… tada Ispanijos karalius skubiai nebaigė vizito Paryžiuje ir braukė ašaras su Merkel bei Holandu žūties prieigose… Buvo LUFTHANSA jubiliejus, o dėl visko apkaltintas pamišęs, atseit, užsibarikadavęs lakūnas, kai kitas nuėjo į tualetą… pasakėlė diletantams…

2018 m. kovo 11d. 11:50, VILNIUS. Seimo prieigos prieš iškilmingą paradą.

 • Radijas pranešė, kad, sugadintas Boingo daviklis…Jame buvo sumontuota automatinė skrydžio valdymo sistema, kad lėktuvas ne per stačiai kiltų ir praradęs trauką nepakliūtų į suktuką, o tas daviklis dezinformavo, kad per staigiai kilta ir lenkė lainerį žemyn, kol prilenkė…lakūnai spėjo pranešti, kad nevaldomas…
 • Neabejotina, kad tai rusų diversija, – nervingai pasakė Lietuvos savanorių karių vadas Algirdas Petrusevičius
 • Pagrindinis taikinys, aišku Amerikos įvaizdis pasaulio akyse, bet prie ko čia Lietuva? – paklausė Antanas Burokas, dirbantis karininkų Ramovėje
 • Turint prezidentą iš ten Adamkų bei Darių su Girėnu bei ANBO, tikėtis, kad nebus tąsos nuo Boingo trispalvės uodegos būtų neatleistina. Rizika didžiulė. Spėjau pasakyti prieš penkias minutes ir kariuomenės vadui Žukui…

 

2018 m. kovo 15 d. , Vilnius. – Kurių velnių, būtent, kovo 11ai tas „M1 plius“ mane iškišo su ūkio viceministru M.Skuodžiu paėmęs kažkokį gruodžio įrašą iš ginčo Seimo konferencijoje. Prieš tai, Seimo šachmatų turnyre parodė niekam nežinomą klasioką K.S., kuris lyg netyčia stovėjo už profesoriaus nugaros… kad jei viauktelėsiu dėl Boeing   daugiau, – o maskoliai tuo beveik neabejojo, tai apkaltins .. ūkio šnipinėjimu? Visko galima laukti iš tų berazumių…nagi, pažiūrėkime, ką gi rusakalbiams kovo 10 rodė TV kanalas „Naše kino“… Taip ir yra … kino juostoje iš 1975 m. „Idti navstreču“ su Gurčenko, Vicinu aerouoste pravirkusi rusė mergina, nesulaukianti reiso iš Krasnojarsko… atseit, rusai verkia aviacijos kontekste…. subtilu….  ar tai Domodedovas ar Šeremetjevas?… kad nėra rusiško filmo be traukinio – faktas, bet aviacija žymiai rečiau… o žiniose Donaldas Trampas stabdo naujų Boeing reisus…kas gi jam belieka….deja, tai ir  Putlerio džiaugsmui…Putlerio su chokėjisto unoforma pažymėta „C“… kodėl gi buvo tas „K“ ant marškinėlių dvejuose skirtinguose reportažuose iš Afrikos, rodant pavėlavusį ir taip išsigelbėjusį žmogų… ogi, todėl, kad tuo reisu į JT konferenciją skrido daug kanadiečių, o jų degalinės yra su ženklu „Circle K“… toks psichologinis akcentėlis… įvaizdis yra viskas… troškulys- niekis… ar ne taip aiškindavau „Jaučiui“ iš VSD… koks gi jo vaidmuo išėjus dirbti į „Danske banką“ milijardinių pinigų plovime?

Kodėl gi kovo 10, keršydami už kairo_piterio reiso susprogdinimą GRU parinko naujai diversijai…Lenkijos Prezidento lėktuvo sudaužymas prie Smolensko tiksliai tą dieną… užgožtos metinės buvo ir sprogimu Minsko metro, kurį organizavo GRU: du idiotai pasitarnavo, o užsakovas liko šešėlyje… Bet, jei pareikalausiu, kad Vytautas Bakas įkurtų komisiją šiai visai temai:  ir Seimo nario – žmogaus paukščio  – Lapėno, treniravusio ir Ispanijos rinktinę, sudužimui, ir ispanijos lėktuvėlio sudegimą leidžiantis prie Panevėžio, ir „Baldų“ direktoriaus, skraidžiusio su sūnum žūtį Šv.Velykoms prie Paluknės: uždarys į psichuškę geriausiu atveju… ir ilgai ilgai, bet nesėkmingai gydys… net vargana pensija pasinaudoti neduos..

Rusai mėgsta panaudoti filmus savo įvaizdžiui, todėl ir kovo10 d. pradėtas rodyti per „Pervyj baltijskij“ jų serialas  „ŠIFR“ su įžūliai skraidžiusiais jankių žvalgybiniais lėktuvais virš Maskvos, kurio dar tada nepasiekdavo PVO raketos bei rusų pulkininko Jelisiejevo nudūrimu pilnai telpa į schemą… Jelisiejevas yra to kosmonauto motinos pavardė, o tėvas, taigi, kad lietuvis…rusai – aukos kosmoso ir lietuvių įvaizdyje… kada tikėtina diversija ore su mūsiškiais, kad ir „Žalgiriu“? Pirma data – balandžio 12, nes tai ne tik Kosmonautikos, bet ir Turino drobulės išgelbėjimo, kuriame maskoliai prisidirbę juodai, diena… kada dar pavojus? Aišku, rinkimams bei vasara… jei ten buvo deginta dekoracija  – Bastilija, tai bus liepos 12ai. Įvaizdį koduojantį pasąmonę nepastebimai krauna iš anksto – galingas metodas. Mūsų šauniosios tarnybos jau turėjo pasidomėti Koreivaitės iškišimu… kuris režisierius ir kodėl suplanavo…

MASKVA, 2019 kovo 15. Rusijos karo žvalgybos (GRU) būstinė.

-Tvajumat…Vėl tas Urba vyčislitelis prirašė jų Seimasui, kai pats Donald Trump išreiškė sožaleniją ir uždraudė BOIING skrydžius… sėdėtų ir smirdėtų ant savo pensijėlės. Kodėl jis nesustoja, tvajumat ir kaišioja mums palkas į ratus? – paklausė psichologo pulkininko generolas Sokolovas

– Herojaus manija…gal ir todėl, kad maža pensija, jaučiasi nepelnytai deklasuotu…jam reikia psichologinės savivertės kompensacijos… užsiimtų sau molekulinės onkologijos galvosūkiais ar istorine paleolingvistika, kur jis krutas…

– Kokie jo ryšiai su užsienio rezidentūromis? – nervingai paklausė generolas

– Pasitrina apie ambasadorius ir karo atašė, o dar ir matomas Seimaso konferencijose save padarė…ne prieš gera , – atsakė Nikolaj.

-Tvajumat… teks XXZ/pb/28  atidėti kuriam laikui… o taip gerai per islamo agentūrą buvome viską parengę…

 

MINDAUGAS PUIDOKAS – DIDŽIOJO KREMLIAUS SCENARIJAUS DALIS?!

MINDAUGAS PUIDOKAS – DIDŽIOJO KREMLIAUS SCENARIJAUS DALIS?!

stutis K.Urba

Štai ir išlindo, pagaliau,  yla iš maišo – didysis Kauno vaikų gelbėtojas Norvegijos vaikų politikos niekinimo spektakliukyje sui tin laiku atsiradusiu filmuotoju, po to kitoje vietoje – žurnaliste ir Kauno neonaciu skustagalviu,  Mindaugas Puidokas yra dar ir … Viktoro Uspaskich sąjungininkas. Nieko nuostabaus ir nieko naujo, nes ir Iljičius paveikslavosi su vaikais, ir Josifas Visarionyčius su dukra ant kelių.

 

Vaizdo rezultatas pagal užklausą „stalinas ir anūkė“

Vis tik, šis spektakliukas turi ir kitą prasmę – tariamas atskilėlis nuo LVŽS Puidokas, savo galimai dirbtina konfrontacija su R.Karbauskiu vykdo spec.užduotį, kurios pagrindinis tikslas – pastūmėti LVŽS (galimo užslėpto kremliaus forposto) įvaizdį tolėliau nuo kremliaus į vakarų pusę artėjant didiesiems rinkimams. Tokia ir buvo Naglio Puteikio interviu TV, kuriame jis atskleidė  Puidoko siūlymo vienytis[1] esmė.

[1] https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/puteikis-pristate-tikraji-puidoko-plana-sukreciantis-scenarijus-turejo-itraukti-daug-zinomu-personu.d?id=80614803

 

SALDŽIARŪGŠTIS PUIDOKAS BEI LENDANTI Į ES MALDEIKIENĖ

SALDŽIARŪGŠTIS PUIDOKAS BEI LENDANTI Į ES MALDEIKIENĖ

Kęstutis K.Urba

Vakarykštės geros žinios  Lietuvai fone – „Juozaitis bei Radžvilas apjunginėja jėgas“, šiandien savo spaudos konferencija Seime apsireiškė kviečiantis vienytis taip vadinamus antisistemininkus „popierinis pretendentas“ į prezidento krėslą Mindaugas Puidokas, o vakar su savu manifestu Veidaknygėje labai jau laiku – kovo 13ą, apsireiškė ir pati Aušra Maldeikienė.

Image result for juozaitis

Būtų juokinga, jei nebūtų pikta. Vakarykštėje spaudos konferencijoje ELTA Arvydas Juozaitis aiškiai pasakė, kad sieks 40 proc. progresinio mokesčių tarifo turčiams ir tuo save pozicionavo kaip socialų tautišką krikščionį demokratą, gi M.Puidokas, kurio retorikoje atsirado nuolatinis neoliberalizmo ūdijimas, 2018 m. birželio 28d. paklusniai visų turčių naudai vieningai su LVŽS nariais balsavo už ortodoksiškai liberalią V.Šapokos-S.Skvernelio-R.Karbauskio mokesčių reformą[1], pavyzdžiui Nagliui Puteikiui ar dr.Alg.Butkevičiui – susilaikius.

Image result for puidokas

Čia jau derėtų dėti stambų tašką su juo, jei ne viena detalė: šiam „lūzerio“ Puidoko triukui Delfi skyrė šiandien net du tekstelius[2],[3] o vakarykštei A.Juozaičio – tik vieną, nors jo žingsnis atrodo žymiai svariau ir svarbiau. Ir „15min“ Jurčenkaitės vaidmenyje pasielgė atitinkamai – Puidokui reklama[4], o apie Juozaitį – tyla. Taigi, turime naują vikrų, naujo spektakliuko Kaune „mergaitės“ tema iškeltą  demagogą, „vienytis, atsakingai…“ –  tegebantį ne nuosekliai dėstyti savas mintis, o paskaitantį „iš lapelio“ , ir besirūpinantį  savais reitingais bei galimybe po visko kalbėti – „ar aš nesakiau?“

Nemaloniai nustebino ant rinkimų į EP bėgių bandanti stotis  Aušra Maldeikienė, paskelbusi Visuomeninio rinkimų komiteto „A.Maldeikienės traukinys“  patį silpniausią bei panegiriškiausią  savo tekstą iš visų matytų – manifestą[5], kurį leisiu sau pakomentuoti, mokytojo raudonu „paišeliu“:

Keliaudama į Europos Sąjungą Lietuva troško tapti laisvų demokratinių šalių bendrijos dalimi. (Populistinis laisvės, kuria spekuliuoja kas netingi, mistifikavimas, neturintis nieko bendra su 15-20 mln. ES bedarbių armija, esančia skurdo vergijoje ir spąstuose, dviem tūkstančiais nusikalstamų gaujų…). Entuziazmas tryško fontanu (protingesni lietuviai sakė – „pažiūrėsim, kai dugną dėsim‘), stojimo sutarčiai pasirašyti būtini įstatymai buvo priiminėjami praktiškai be diskusijų (kadangi susigaudyti ES teisėje reikia nemenko įdirbio), vėrėsi, kaip tikino tuometiniai lyderiai, naujo gyvenimo durys (jos atsivėrė beveik miljonui emigrantų, kurie bėgo ir nuo … A.Maldeikienės choleriško negatyvumo ir nekonstruktyvumo).

Kai galiausiai graži svaja tapo realybe, buvome laimingi: kalbėjome apie laisvę (pabandyk emigruoti, jei neturi atliekamo tūkstančio eurų – nebent turi desantininko pasirengimą) kurią nuo dabar saugo tiek Europos Sąjungos vertybės, tiek jos šalių solidarumas, tiek Bendrijos politinė ir karinė galia (saugo nuo kremliaus NATO sutarties 5 str., o ne kažkokios vertybės).

Pamatinės Europos Sąjungos vertybės – laisvė, teisingumas, asmenų lygybė buvo artimos, teikė saugumą ir sudarė galimybę kurti turtingesnę ir visiems vienodai teisingą valstybę (visai ne jos, o išsilavinę, kovingi žmonės, tačiau išsidalijus postus paaiškėjo, kad jų beveik nėra, išskyrus pačią Aušrą ir dar keletą – čia dėl kovingumo nei kiek neironizuoju) .

Nors prie Bendrijos jungėmės ne iš pragmatinių paskatų, ne dėl naudos, o todėl, kad svajojome ne tik geografiškai, bet širdimi tapti pilnaverte Vakarų dalimi (visi lietuviai krepšinyje nori tik aukso – pranokti ją, todėl deramas adekvatus siekis būtų – sukurti pačią tobuliausią pasaulio valstybėlę, bet „nesulįsti į ES“), deja, palaipsniui vis mažiau kalbėjome apie savo pačių ir valstybės laisvę ( tai duota tik poetams ir filosofams bei apgavikams politikams), vis rečiau minėdavome teisingumą (kam jį minėti, jei jis įtvirtintas Lietuvos Konstitucija – 48 str. „teisinga alga“, o ne tik 8 teisėjai pasitvarko kaip jiems reikia, bet tai priklauso ne nuo kalbų, o nuo 1997 m. panaikintos baudžiamos atsakomybės už akivaizdžiai neteisingus sprendimus) ir solidarumą.

Kaip dažnai dabar, kai kartu su kitomis Europos Sąjungos valstybėmis nuėjome (niekas niekur nėjo, o skraidė ir važinėjo, kai saujelė latifundijų  gviešėsi milijardines lėšas) jau penkiolikos metų kelią, savo sėkmes matuojame vien paramos, turto ir pinigų skaičiais (absoliuti netiesa, nes kurie ir kiek paėmė niekas nematuoja – juk negražu skaičiuoti ne tik svetimus, bet ir visų bendrus pinigus). Kalbame apie spartų Lietuvos BVP augimą, apie per 12 mlrd. eurų finansinės paramos, investicijas, kurios atėjo į Lietuvą dėl narystės, energetinių tinklų sąsajas, laisvą prekių judėjimą, prisimename naudą verslui (čia jau tiksliau) ar galimybę žmonėms keliauti be vizų.

Nebekalbame apie laisvę, teisingumą (kiek vakarų šalys skolingos už Miuncheno suokalbį ir Ribentropo-Molotovo pakto pasekmes? Ar ne vieną trln. eurų pridūrus ir kremlių? Kodėl gi nekalbate paskui Vl.Terlecką?)  ir lygybę, kurias atnešė Lietuvos narystė Europos Sąjungoje (kas čia per nesąmonė – skurde pas mus bent trečdalis, o ir kitur užtenka lygių už lygesnius. Gi Lietuvos 11 europarlamentarų tarp 700 kitų yra niekis), tačiau kurių nesugebėjome tinkamai plėtoti ir vystyti. Mūsų laisvės medį graužia neįtraukus (žodis- naujadaras įtraukęs ir šią rašinėtoją, tikėsimės ne į skalbimo machinos centrifūgą. Betgi mus jau sugraužė, kaip teigia V.Radžvilas, ne tik V, bet ir VI kremliaus kolona), tik daliai vaisių duodantis, ekonominis augimas, pernelyg dažnai pamirštamos ar net paminamos silpnesniųjų – neįgaliųjų, senų teisės (nieko naujo, tačiau, teisinguole, kur gi Jūsų kur visuotinis stambiojo kapitalo apmokestinimo reikalavimas?).

Image result for maldeikienė

Demagogai vis dažniau skundžiasi mistiniu Briuseliu ir aiškina, kad jis esą naikina valstybių laisves – kai išties jos stiprinamos ir plečiamos ( kas yra tos valstybių laisvės? Bent dešimt disertacijų įmanoma apie tai prisuokt. Lietuva yra prisiūta prie devono kvartero granito plokštės su dinozaurų palaikais, tad ji niekur neišjudės – yra geologinėje geopolitinėje vakarų-rytų sandūros nelaisvėje). Jie dėsto, kad Briuselis pamina mažųjų gyvenimus, nors išties Europos Sąjunga atskiroms, net visai nedidelėms valstybėms suteikia lygias teises spręsti ir remdama įgalina jas siekti savo tikslų (ypač per Europos centrinį banką bei dotavimus krizės metu ar suktas išmokas mūsų žemdirbiams).

Demagogai verkia (kurie ir kur? ), kad Europos Sąjunga riboja žmonių laisves, nors ji jas plečia ir stiprina (elementaru – ES sistemingai padidinusi PVM per savo egzistavimą nuo 5 iki 21 proc., kad užkištų muitų nepriteklius, toliau apvoginėja eilinius pirkėjus kiekvieną dieną milžiniškų korporacijų pelnų naudai  -skaitykite Thom Piketty bestselerį p.Aušra, o ne Kafką).

Tokios ir panašios demagogų kalbos, apaugusios mistiniais esą prarasto tautinio rojaus voratinkliais (mus dar kartą apvogė geriausia darbo jėga ir protais – baikite varyti demagoginę propagandą)  bei įkalintos vadų, o ne laisvų piliečių, paieškose, vis dažniau ir garsiau skamba ir Lietuvoje.

Tos kalbos yra melas – melas (kaip čia pasakius….), kuris gali kainuoti mūsų valstybės laisvę (kam taip dramatizuoti – Lietuva labiausiai pasitiki ir ES, ir milijonais parsiunčiamų svarų sterlingų, o rusas čia neateis, betgi reikia kažkuo žmones gąsdinti vaizduojant laisvės deivę) .

Lietuva įsikūrusi Europos kampelyje, kurį nuolat persmelkia istorijos skersvėjai (užsidarykite savo kabineto duris, nuo ciongo iš rytų ir atverkite vakarams langą). Tad privalome suvokti, kad Lietuvos nepriklausomybė, savarankiškumas bei gerovė priklauso nuo to, ar išliks Europinis projektas (kad jų yra surašyta bent penketas, o įsivaizdavimų gal net šimtinė. Kaip ir idėjų Lietuvai).

Europos Sąjungos valstybės Lietuvai išties labai daug padėjo ir finansiškai, ir patirtimi (jei surokuoti istorinius galus, tai tas labai greitai sumenktų). Per pastaruosius penkiolika metų Lietuva ir praturtėjo, ir sustiprėjo (skaitykite Nekrasovą – Komu na rusy….). Ir ateina laikas, kaip jau Lietuva gali padėti Europai (nebent savo principingumu ir drąsa bei protu, o ne prekyba žmonėmis, prostitutėmis, narkotikų tiekimu ir krepšinio deriniais), o padėdama Europai, ir pati kurti lygesnę bei sąžiningesnę Lietuvą ( šiaip jau derėtų žinoti penketą visų visuomenių tikslų – GEROVĖ, TEISINGUMAS, TVARKA, SAUGUMAS, LAISVĖS….).
Pastaruoju metu Europos Sąjunga susiduria su daugybe problemų: tai ir sustabarėjusios ir vis dažniau lūkesčių nepateisinančios Europos institucijos, tarpusavio konfliktai ir negebėjimas susitarti dėl tolesnės Sąjungos krypties (Kojala sako, kad nestabilumas buvo visada, o dabar jis kažkiek paūmėjo. Ypač prieš rinkimus, kai atsiranda jos taisytojų).

Prie šių konfliktų (konflikto išrišimas – progreso sąlyga) dažnai atvirai prisideda Lietuva ( kokia Lietuva, jei ji nebalsuoja? Nuo kada DG-Kirkilas-Bernatonis su čiulbuonėliu LL yra LIETUVA?) blokuodama sprendimus, galinčius padėti pasiekti daugiau darnos tarp Europos valstybių – nuo mokestinio teisingumo (čia jau gerai, pagaliau pataikyta, bet kur tamstos projektas?) iki lygių darbo ir atlygio sąlygų darbuotojams Vakarinėje ir Rytinėje Europos Sąjungos dalyje.

Kurdama savo neretai labai savanaudišką darbotvarkę ir užmerkdama akis į Europos Sąjungos solidarumo ir teisingumo siekius (kad jie labai jau toli – Briuselyje, o Seimo ES informacijos centrą Širinskienė sunaikino), Lietuva dažnai veikia vien Lietuvos darbdavių, o ne darbuotojų labui. Ir tai matome augančiuose nelygybės ir atskirties rodikliuose.

Turime suprasti, kad jeigu neduokdie, Europos Sąjunga kaip projektas (kuris? Tas bajuražodis parazitas kartojamas jau gal trečią kartą – stiliaus klaida. Galvojau, kad ES yra realybė, o ne projektas) žlugtų arba ta ar kita forma dėl aklo užsispyrimo ir savanaudiškumo mes būtume iš jos pašalinti ( darmajiedus europarlamentarus reikia kuo skubiau šalinti išskyrus Ropę ir Andrikienę, o Maldeikienę pasodinti į Naidželo FARAGO KRĖSLA vienai savaitei komandiruotės), tai Lietuva netektų savo savarankiškumo ir Nepriklausomybės, o mūsų likimą vėl spręstų kaimynai iš Rytų (melas – tai apsprendžia buvimas NATO, o ne ES, kurios didžiulius reformos šalininku esu aš pats).

Mes siūlome aiškią Vakarų kryptį ( Aušros studijų Maskvoje sindromas), kurią brėžia Vakarų vertybės (ar neatsibodo pilstyti vandenėlį, kai nesilaikoma ES sutarčių elementoriaus, kuriame liberalieji straipsniai lenkia socialiuosius?), žmogaus teisės, teisės viršenybė, galimybės (tataigi, kad tik galimybės)  Lietuvai priartėti prie vakarietiškų socialinių standartų (ilga kalba istorijos faktais, kaip jie mus, irgi, nuo jų apsaugojo nuo Mindaugo kalavijo laikų) ir gauti progą reformuoti Lietuvos socialinį modelį (tik tiek? Visai nesigaudoma valstybės reikaluose, o kodėl – paaiškinsiu žemiau).

Tai už ką kaunamės (šliaužiame, nes ekonominiai ir kitokie vergai, tik tiek tegali), yra Europinės vertybės ir pagarba žmogui, pasiekianti kiekvienus namus. (ir aš mačiau TĄ ŽMOGŲ….)

Tai ką mes siūlome, yra daugiau Lietuvos solidarumo su kitomis Europos Sąjungos valstybėmis, daugiau savigarbos, mažiau finansinių reikalavimų ir daugiau supratimo, kad Europa yra ne mistinių svetimųjų, o mūsų – Lietuvos (kodėl ir ne įtakingo vamzdžiais Putlerio planų?)– projektas (nieko daugiau negalite, kadangi nepajėgūs, pasiūlyti. Nes pataisyti ES sutartį ar parengti kitus teisės aktų projektus, reikia dirbti, o ne tauzyti beletristiniais štampais politinėje eseistikos filosofavime –skiedaliojime).

Europos kalba ne apie pinigus, išmokas, paramas, bet apie kai ką daugiau ir svarbiau – laisvę. (Ryškūs apsiklausymo Erika Masyte požymiai, bet kažkodėl bent jau be „rusai puola gudriau“ teigimo) Šią laisvę iš jūsų nori atimti demagogai ir populistai (turbūt, tai Juozaitis, vakar pareikalavęs turčiams 40 proc. tarifo, bei Radžvilas su Vaišvila. Čia neapsikentęs išaiškinsiu, kad laisvė matuojama kiekvieno asmens galimybėmis realizuoti savo žmogiškąjį kūrybinį potencialą, kaip taisyklė drauge su kitais… tam rekomenduotina nuolat turėti kišenėje atliekamus tūkstantį eurų, kaip kad tarpsta salamakinai su gražuliais bei jų kolegos, mušantys „dinderius“. Bet tai tik būtina sąlyga, nes jie du kartus per savaitę nėra labai jau laisvi atsiplėšti nuo Seimo kėdžių). O dėl laisvės mes privalome kovoti. (maniau, kad galvoti, rašyti bei kurti teisės aktus)

Tai ką mes siūlome yra aiški nedviprasmiška Lietuvos kryptis (nieko, tamstos nesiūlote, tik nereikia mūsų mulkinti, o kad Trampas, Obama ir Sandersas yra jėga su jų progresiniais mokesčių tarifais, duota žinoti ne kievienam dėl visokių tuščiakalbysčiu –auksaburnysčių, kurių sklidinas šis, taip vadinamas manifestas dėl kurio man visai ne „fest“).

Prisijunkite prie Aušros Maldeikienės traukinio, nes jis veža tik Vakarų kryptimi (jis veža iš Kauno į Jonavą, o iš ten į Kaišiadoris, ir vėl į Kauną).

2019 m. gegužės 26 d. rinkimuose į Europos Parlamentą atiduokite savo balsą “Aušros Maldeikienės traukiniui”. (nebūkite durni, bet už cirką – atsidėkokite)
————————————————
Pasidalinkite su visais kuriems rūpi! (būtinai su šiais komentarais)

 

Įvertinimas – riebus KUOLAS ir „lauk iš politikos“, nes Seime reikia ne filosofuoti, ir rašyti knygas ar prakalbas (buvo ir vertingesnių), o kurti TESĖS AKTUS – kokį pusšimtį, kuris viską sutvarkytų per pusmetį. Betgi, tai, buvo, tamstos dar praėjusią vasarą įvardinta viešai, pažodžiui – TRYDA, atsakant į mano pasiteiravimą, norint sužinoti, ką reikėtų dar surašyti įstatyminiame formate. Čia jau mano mėlynas kraujas užvirė…

[1] https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/mokesciu-reformos-draugai-ir-priesai-seime-kas-kaip-balsavo-ir-ar-galejo-viskas-baigtis-kitaip-56-993964

[2] https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/puidokas-siulo-juozaiciui-puteikiui-ir-mazuroniui-tartis-del-vieno-kandidato.d?id=80608795

 

[3] https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/mazuronis-apie-puidoko-sajungos-ideja-esu-pasiruoses-remti-kitus-ir-pats-imtis-iniciatyvos.d?id=80610529

[4] https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/prezidentu-norintis-tapti-m-puidokas-siulo-alternatyva-kovoje-su-sistemos-kandidatais-56-1089894

[5] https://www.facebook.com/maldeikiene/posts/2261580784119901?__xts__%5B0%5D=68.ARB8jeyUYseI4-UH6Y82RURSCi4j5pL2qzJRcQHFoia9DEa2d6kegZA2VEK08Yw_PhLlDs461DVjZq3NUFk8uTEmmQf9gYTpZywIbyg7y0QfajPKhxTUKjuNrhrcbZm8kKXRG-1nyK1t7xRim2nr1CRGFHIcFlKoDriclw2dvHwRb0arYO2l9RXWaZwD7hYybLuisaESLCmGTpopC9ZtFtPbTP6KmzVfKC-QxiAKYLuyNT6BZy5AaAfSHvT1S1R-RH0N2486qtqQvabYXS5bV4oLwDH5-d14s2n61duR_jsAXdrSuFdPSbk6ra4ZLgL4U6UVusea8Ub12E-FvxYPkrA2_prL&__tn__=K-R

APIE KOVO 13 ZIGMO VAIŠVILOS- KĘSTO EIVOS SPAUDOS KONFERENCIJĄ SEIME

APIE KOVO 13 ZIGMO VAIŠVILOS- KĘSTO EIVOS SPAUDOS KONFERENCIJĄ SEIME

Kęstutis K.Urba

Ši pastaroji konferencija skirta Tesimų įstatymo pakeitimams savo emociniu krūviu, netgi, dramatiškumu bei protingos savitvarkos siūlymų momentais ir kryptingumu bei koncentruotumu vertintina kaip pati ryškiausia visų spaudos konferencijų fone. Vien jau todėl ji yra  verta išskirtinio dėmesio, juolab, tebelieka diskusinių momentų dėl keleto išsakytų teiginių. Ties jais ir apsistosiu.

Statistika sako, kad kiekvienais metais Lietuvos teismai nagrinėja apie 20 tūkst. baudžiamųjų bylų ir dešimteriopai daugiau administracinių. Kiek jų yra su “kreivais” sprendimais dėl sukčiavimo yra sunku pasakyti. Kadangi buvo sulaikyti 8 teisėjai – 1 proc., tai jų įdirbio proporcija netiesai būtų atitinkamai: 200 baudžiamų bylų bei 2 tūkst. administracinių metuose. Jau vien tai yra didžiulė statistika, o padarius prielaidą, kad korumpuoto ir spec.tarnybų kontroliuojamo sukčiavimo yra dešimteriopai daugiau, turėtume net didžiulį 22 tūkst. kreivų bylų kiekį per metus iš visumos  – 220 000.

Kokia yra reali situacija, nesiimu spręsti, nes pats buvau susidūręs tiesiogiai (atsakovas ir nukentėjęs) su teismais du kartus: pirmą kartą apsigyniau pats, atsisakęs K.Čilinsko paslaugų, o antrą kartą, kai teisė mano būsto padegėją – belorusę ar rusę, matėsi spec.tarnybų „stogas“ ir spaudimas, todėl nutariau – kurių velnių man dar reikia tų narkomanų su kremliaus įtaka naujo antpuolio? Nors pasitąsyti dėl įkalčio – butelio su padegamuoju skysčiu, kuris buvo man pakištas diena prieš krosnelės užkūrimui, o po to pametėtas koridoriuje, gal ir vertėjo sukčius „tyrėjus“ pamokyti. Betgi, yra rimtesnių reikalų – pvz. Bažnyčių deginimo serijalas ir t.t.

Vaizdo rezultatas pagal užklausą „eiva vaišvila“

Iš K.Eivos ar T.Jakilaičio pasisakymų (“genocidas”) galima susidaryti vaizdą, kad  Lietuvoje… 80 proc. bylų yra „kreivos“, o kokia yra reali situacija, tegalėtų leisti bandyti atsakyti jų turimų piliečių nusiskundimų kiekis – ne tik asmeniniai potyriai. Neabejoju, kad Z.Vaišvilos „tyčinio bankroto“, kurio nebuvo, byla sukurpta pagal specifinį spec.tarnybų užsakymą su jų kontroliuojama eiga, „godumo“ priedanga, ir tokios bylos yra didžiulė problema, kadangi apie teismų sistemos infiltravimą tegalima spėlioti.

Bet kuriuo atveju K.Eivos grupės ir Z.Vaišvilos atliktas darbas yra vertas didžiausios pagarbos, tačiau pasvarstykime, kokia gali būti tolesnė įvykių seka. Bibliotekos naikintoja A.Širinskienė „stumia į priekį“ teismų tarėjų instituciją, o ar ji su kolegomis imtųsi baudžiamosios atsakomybės teisėjams už akivaizdžiai neteisingus sprendimus grąžinimo – itin abejoju. Greičiausiai – NE, nes tai neįeina į LVŽS politinį-rinkiminį scenarijų. Jiems pilnai užtenka antrankių ant teisėjų rankų TV ekranuose bei vykdomos žiniasklaidoje diskusijos dėl tarėjų. Kita vertus, leteną ant teikiamo LVT projekto gali uždėti „kalpokas“ – spec.tarnybos, kadangi jis neleistų susidoroti su žmonėmis patriotais oficialoku keliu.

Sukrusti Seimą galėtų priversti nebent bent jau 2-3 tūkst. apimties mitingas prie Seimo, tačiau LVT Z.Andrulėno pastangomis paversta siaura sekta iš keliolikos žmonių, ir dėl LVT saviorganizacijos stokos, dar, matyt, negreitai galės apie tai svajoti.

Pretendentai į prezidentus į Spaudos konferenciją su Z.Vaišvila tikrai nesiverš – nebent koks nors Butė ar geriausiu atveju, nusprendę pasišildyti reitingams  – Naglis Puteikis ar Mindaugas Puidokas, bet tai ne sprendžiančios figūros, o nuo to, kad neatėjusius kandidatus,  yra galimybė  kad ir gerai „aplodyti“ Seimo spaudos konferencijoje ar net „Laisvam laikraštyje“, irgi nieko nekeičia, nes keletas tūkstančių žiopsančių yotube, keliasdešimt „palaikinančių“ ir tik saujelė veikiančių – jokios įtakos ženklesnės įtakos artimesniame periode neturės. Nebent, kuriam nors jaunam žmogui tai „užkris“ ir po keleto dešimtmečių jame atgims Vaišvilos-Eivos verta dvasia.

K.Eiva palietė svarbią teismų nepriklausomumo sąvoką, kuria galima kazuistiškai dangstytis ir atsiriboti nuo nepatenkintųjų teismų sprendimais. Ji yra įtvirtinta Konstitucijoje ir taip: 109 straipsnis

Teisingumą Lietuvos Respublikoje vykdo tik teismai. Teisėjas ir teismai, vykdydami teisingumą, yra nepriklausomi.

Sakyčiau, kad koncentruotis verta ne į teisėjų nepriklausomumą, kurį kvalifikuotai turėjo išaiškinti ir atriboti nepriklausomumą nuo sąžinės Konstitucinis teismas, o į neteisingumo vykdymą teismuose, jo užkardymą ir sistemos viduje (baudžiamos atsakomybės už akivaizdžiai „kreivus“ sprendimus grąžinimas bei tai efektyviai realizuojančios struktūros sukūrimas – tai ir yra LVT siūloma), ir išorėje (visuomenės, žiniasklaidos kontrolė, reikiama užimtumo ar antialkoholinė, antinarkotinė politika…) – to LVT nemato ar neaprėpia.

Iš principo negalima sutikti su K.Eivos teiginiu, kad teisingumo stoka Lietuvos teismuose yra ta priežastis, kuri labiausiai nulėmė beveik 1 mln. ar net didesnio kiekio Lietuvos gyventojų emigravimą. Priežasčių yra visa puokštė: žiniasklaidos negatyvumas su spec.tarnybų vykdomu kryptingu psichologiniu karu, darbo vietų stygius su normalesniu atlyginimu kainų šėlsmo fone ir iš to išplaukiantis skurdas, vakarų valstybių spindesys ir pasiturėjimas, Lietuvai deramai neatlyginant už geriausią mūsuose išaugintą darbo jėgą, elementarios pagarbos darbe stoka, gamintojus ir pirkėjus užspaudę kartelinio pobūdžio oligopoliai ir t.t. Yra tame, ir garso apie „kreivus teismus bei bylas“,  ir tokių egzistavimo indėlis.

K.Eivos pozicija, kuria jis „didžiąją žemę“ nori priversti suktis apie savo –„mažąją“ yra žalinga ir ta prasme, kad ji dangsto stambiųjų prekybos tinklų, bankų ir perdirbėjų kartelinio pobūdžio oligopolių, išsunkiančių visus žmonių resursus veiklą, nesuderintą su jokiu ekonominiu-socialiniu teisingumu. Deja, K.Eiva ir jo bendrininkai teisingumą suvokia tik siaura prasme, todėl jų likimas yra aiškus: negindami didžiumos gyventojų esminių interesų visumos, o tik pasirinkę vienintelį ir pakankamai specifinį, didesnio dėmesio bei palaikymo nesusilauks, o kaip parodė LVT steigiamasis suvažiavimas,  K.Eivai ir bendrininkams deramai įsiklausyti į tai bei išgirsti neduota.

Nors Konstitucijos 48 straipsnis  teigia, kad

Kiekvienas žmogus gali laisvai pasirinkti darbą bei verslą ir turi teisę turėti tinkamas, saugias ir sveikas darbo sąlygas, gauti teisingą apmokėjimą už darbą ir socialinę apsaugą nedarbo atveju,

tačiau LVT ši teisingumo-neteisingumo atmaina dėl kurios irgi sparčiai emigruojama, nerūpi, juolab Z.Andrulėnas neorganizavo atitinkamos darbo grupės ir K.Eiva neplėtė problematikos. Tačiau tada kyla klausimas – kam reikėjo vadintis LVT Teisingumo grupe, kai vertėjo užsidėti tikslesnę „iškabą“ – LVT Teisingumo siekio teismuose (ar teisėsaugos sistemoje, jei, kibs ir į prokuratūrą bei policiją… )grupė. Daiktus būtina vadinti tiksliai jų vardais. Antraip, kyla daug visokių neaiškumų bei fragmentuoto, o ne sisteminio mąstymo[1] sąlygotų neišvengiamai išpūstų „gelbėtojų“ nuo emigracijos tyliai sproginėjančių burbuliukų.

 

[1] Berods siunčiau esminių Lietuvos problemų sąveikos schemą, bet…

VĖL GAUSUS BET LIESAS ĮSTATYMŲ JOVALAS SEIMO SESIJAI BEI SKVERNELIO MIGLOS PŪTIMAS PREZIDENTINĖJE KAMPANIJOJE

VĖL GAUSUS BET LIESAS ĮSTATYMŲ JOVALAS SEIMO SESIJAI BEI SKVERNELIO MIGLOS PŪTIMAS PREZIDENTINĖJE KAMPANIJOJE

Kęstutis K.Urba

Pirmą naujos sesijos dieną tiek V.Pranckietis su D.Grybauskaitės laiško perskaitymu, tiek ir S.Skvernelis vėl postringavo Seimui apie įstatymų rinkinį seimo sesijai, kuris kaip kepta duona su sūrgaliais turėjo pagardinti tą įtartinos kokybės alų, sunkiamą iš prastos kokybės miežių tiek prezidentūroje, tiek vyriausybės ir ministerijų rūmuose, tiek ir Seimo užkaboriuose.

Vaizdo rezultatas pagal užklausą „skvernelis“

Deja, visos trys svarbiausios valstybės instancijos vėl pasirodė[1] kaip iš medžio iškritę, o ir žurnaliūgai dar kartą pasirodė besmegeniais – jie visi nesuvokia katastrofiškos Lietuvos padėties ir reikiamų permainų, juolab užsiėmę prezidentinėmis ir kitokiomis rinkiminėmis intrigėlėmis.

Ašarą nubraukiau, kai Žemės rūmų pirmininkas Arūnas Svitojus, beje, einantis į EP su prof.V.Radžvilo sąrašu Mokslų Akademijos salėje prieš mėnesį parodė Lietuvos žemėlapį su dabartiniu gyventojų tankiu, kuriame šiaurės rytų Lietuvos kampas jau yra tapęs balsvai pustuščiu. Dar ir pridūrė Seimo komitete, kai buvo svarstomas naujas valstiečių – latifundininkų reklaminis triukas  – „balta kaimo knyga“,  kad miesteliuose jau ne 50, o tik 30 proc. gyventojų telikę, o apie ištuštėjusius kaimus užkaltais langais ir kalbėti nesinori.

Todėl pirmas aktualiausias uždavinys yra atlikti gyventojų tankio perspektyvos prognozes visuose keturiuose etniniuose regionuose ir imtis skubiausių korekcinių veiksmų. Kaimo – valstybės demografinį pagrindą toliau žudo perdirbėjų oligopoliai, kurie kiekvieną kartą, kai tik smulkesnius gamintojus pasiekia paramėlės, sutartinai numuša kainas. Dar prieš du metus su Žemė sūkio ministeriu Br.Markausku surašiau antikrizinį pelno perskirstymo  maisto grandinėse įstatymo projektą, kuris nutekėjus informacijai į prezidentūrą tuoj susilaukė per D.Grybauskaitės emisarę Editą aštrios reakcijos – „nepasirašys“, juolab prezidentūra yra išdėsčiusi nuomonę, kad smulkus ūkis kaime neturi perspektyvos.  R.Karbauskis pasakė, kad J.Sabatausko žmonių nuomone tas projektas prieštarauja konstitucijai. Pokalbyje tet a tet su tuometiniu teisės komiteto pirmininku ant stalo padėjus išrašą iš Konstitucinio teismo nutarimo dar 2009 m., Julius paskaitęs jį pakėlė galvą ir pasakė – „žinai, kad neprieštarauja, tik įdėk į įstatymo projektą kontroliuojančias instancijas“. R.Karbauskiui beliko po to pasakyti, kad jis nieko prieš, tačiau dabar tegul sprendžia Kaimo reikalų komiteto pirmininkas A.Stančikas, su kuriuo, beje, ir sumušėme rankomis dar 2015 m. Kūčių išvakarėse, kad tokio įstatymo projekto reikia.  Deja, jis ir toliau dūlyja jo stalčiuje, o TV varo pigią propagandą –„ kaime gyventi gera“. Deja,  bet ne apsimoka, nes nėra normaliai pelninga. Įstatymo esmė – vienai iš esminių įstaigų identifikavus krizinę situaciją maisto grandinėje, ministras ją konstatuoja, o vyriausybė tada įpareigojama per keletą savaičių įvesti antikrizinį pelno perskirstymo reguliavimą, remiantis 46 Konstitucijos straipsniu – valdžia reguliuoja ūkinę veiklą tautos gerovei. Bet ar šis įstatymo projektas gavo minimalią eigą? Aišku, kad ne, nes pajudintų ne tik įtakingų tunkančių žemdirbių prakaitu „Rokiškio pieno“, „Pieno žvaigždžių“, „Vilkyškių“, „Žemaitijos pieno“ bei „Marijampolės konservų“ interesus, bet ir mėsos bei miltų ar aliejų pramonės oligopolius. Tuo tarpu, karvyčių Lietuvoje teliko ketvirtis milijono – penkis kartus mažiau nei buvo sovietmečiu, pertręštos mineralais bei perpurkštos chemija dirvos humusingumas eina velniop, vyksta ežeriukių užpelkėjimas, kas antram produkte stiprūs alergenai –  liekamieji herbicidai, o žiniasklaida šiandien patrimitavo, kad alergijos 2025 m. kirs kas antrą ES gyventoją, nuo kurių labiausia kenčia vaikai. Ir ne tik nuo beržų ar kitokių  žiedadulkių.

Sprendiniai tam irgi parengti per ekoūkių plėtrą – nuo latvių atsiliekame dvigubai, estų –trigubai, o pirmaujančių pasaulyje austrų – keturgubai, bet Vaikų  maitinimo įstatymo projektas toliau blokuojamas atsikalbinėtojo viceministerio A.Šešelgio, kuris prisitrina prie visų valdžių su parankiniu mitybos skyriaus šefu A.Kranausku, nors A.Verygai penkis kartus aiškinau, kad padavę daugiau daržovių į ugdymo įstaigas su vaikų maitinimo aprašu jie dar labiau didina alergijų ir kitokių virškinamo trakto ligų rizikas. Tas skundėsi baisia įstatymų gausa ir vis žadėjo spustelėti A.Šešelgį. Gi viena ministerijos klerkė aiškino, kad kadangi toks įstatymas nėra įtrauktas į vyriausybės planus, tai  ir stovi vietoje. Tuo tarpu, V.Pranckietis postringavo, kaip atsakinga ir svarbu įtraukti Šiaurės Makedoniją į NATO aljansą ar deramai pasitikti Brexit‘ą, nors pirmas tėra – po penkiolikos minučių pliurpimo „joukun darbs“, o antras gudriai pastūmėtas kremliaus panikos Sirijoje po zarino atakų sukėlimu, visai nuo Seimo nepriklauso.

Akivaizdu, kad vyriausybė ir valdanti dauguma nesugeba nei suvokti, nei suformuluoti esminių valstybės ir visuomenės problemų bent jau kokybiškame lygmenyje (kad ir be esamų ir siektinų parametrų skirtumo), todėl belieka pasakyti – „kad juos kur Juozaitis su Radžvilu“. Bet kaip parodė kovo 11-os žygiavimas į priešingą pusę, pirmo margi rėmėjai atrodė, kaip dryžuotas katinas su liūto galva, o antro – tik tigro galva. Vakarykštis sunkus abiejų pagaliau įvykęs susitarimas palaikyti vieniems kitus yra sveikintinas, tačiau dvigalvis liūtas  ant tigriuko kojyčių, tai dar ne viskas. Šiandien spaudos konferencijoje  ELTA A.Juozaitis pareiškė, kad jis už progresinį mokestinį  40 proc. dydžio  tarifą turčiams su visa laiptuota sistema, todėl galima sakyti, kad jis mokestiniu radikalumu lenkia visus socdemus ir jo programa tokiu atveju įgytų realų išsipildymo pagrindą. Bet grįžkime prie vyriausybės, prezidentūros ir seimo daugumos negalės.

Akivaizdu, kad pagrindinės valstybės problemos, kurių sprendinio ir su žiburiu nesimato ir pateiktame įstatyminiame jovale šiai seimo sesijai yra šios:

 1. Galutinė kaimo regionų depopuliacija dėl menko smulkių ūkių pajamingumo, kurį sukūrė perdirbėjų-prekijų karteliniai oligopoliai. „Balta knyga“ gi kaimą traktuoja kaip uždarą, o ne atvirą sistemą, todėl apie tai nė „mur mur“. Beje, kaip ir apie dirvos kalkinimo poreikius.
 2. Maisto ir gamtos tarša dėl perteklinės chemizacijos, vykdomos latifundininkų stambiuosiuose ūkiuose bei aukštas sergamumas.
 3. Prasta valdymo kultūra, išplaukianti iš vyriausybės programos silpnumo, kuriame pagrindinė klaida – bloga užimtumo politika, suversta vien SADM, nors atsakomybė už vieną svarbiausių makroekonominių rodiklių – užimtumą priklauso EIM. Deja, viceministras M.Skuodis dar rudenį prisuokė konferencijoje, kad ši jų ministerija teatsako už … perkvalifikavimą, nors 7-tas ministerijos nuostatų punktas dėl makroekonominės politikos (rodiklių) planavimo ir  reguliavimo verčia tvirtinti žymiai didesnę, netgi,  koordinacinę atsakomybę –  ir už užimtumą kaime. Gi kovo 11os ryte radijo stotis „M1 plius“ mus abu pacitavusi begėdiškai melavo EIM biurokratijos naudai, kad Lietuvoje darbo vietų yra daugiau nei bedarbių, nors biržos duomenys tebetvirtina priešingai  – maždaug  8 tūkst. prieš 115 tūkst.
 4. Nevykusi, perkrauta bylomis dėl to (bedarbiai linkę imtis nusikalstamų veikų) teismų-prokuratūros-policijos sistema be baudžiamos atsakomybės teisėjams už akivaizdžiai „kreivus“ sprendimus
 5. Absurdiškas teisėkūros procesas, kuriame ryškus sisteminio plataus tarpministerinio problemų matymo stygius bei finansų ministerijos prastumta naudinga turčiams mokestinė politika.
 6. Žiniasklaidos lėkštumas, mulkinantis paviršutiniškumas bei politologų, matančių tik intrigas, o ne išeitis bukumas, prezidentūros komandos neįgalumas iškilusių problemų akivaizdoje.
 7. Lietuvos „ikanomikoje“ įsigalėję ne tik perdirbėjų ir prekijų, bet ir bankų, bei vaistų kartelinio pobūdžio dariniai su europinės paramos tolesne koncentracija saujelės rankose…

 

Galima teigti, kad ši valdžia nemenka dalimi parazitauja ant  konservatorių pradėtų ir socdemų išbaigtų energetinių procesų pajamų, jų trupinius pabarstydama varguoliams, nors ir vienas kitas darbelis yra gal ir pasisekęs. Tačiau urėdijų centralizavimas apnaikinęs konkuravimą užkėlė malkų kainas ir jų sočiai „pakrovė“, pačiam premjerui, nevykusi universitetų centralizacija į gatvę jau išmetė du tūkstančius mokslininkų, o gviešimasis energetikos monopolio irgi nieko gera žmonėms nežada.

Emigracija sumenkėjo tikrai ne S.Skvernelio, o BREXIT‘o dėka. Šiandien jis save pristatydamas prezidentinio štabo su „pupyte“ – Miss Lietuva Ieva Gervinskaite,  šviesoje,  demagogiškai tebekviečia kurti Lietuvą, kaip ir dera autoinspektoriui – „kurios niekas niekada nevairuos nuo galinės sėdynės“, atseit „Lietuvą be korupcijos“. Jis, atseit, tarnaus ne oligarchams, ne alkoholio pramonei, o žmonėms, nors jo su Šapoka vykdoma politika rodo kitaip. Pirmi deklaruoti „būsimo prezidento“ S.Skvernelio penki darbai:

 1. Sisteminė skaidrumo reforma –nauji antikorupciniai teismai, ambicingas šešėlio mažinimo planas, kas metai po 200 mln. eurų – parama šeimoms
 2. Biudžetas orientuotas į žmonių gerovę, atsakingai tvarkyti finansus, kaupti rezervus
 3. Įsipareigojimas paversti augančia valstybe – grįžta žmonės
 4. Pasirinkti strateginiai partneriai -pirmas vizitas į Lenkiją (o kaip ten su pvm žirklėmis?)
 5. Užtikrinti nacionalinį saugumą (du su puse proc.). Netoleruos nei auksinių šaukštų, nei negalinčių skraidyti žiemą.

 

rodo, kad  du su puse metų LVŽS  programos vykdyme jau praleisti veltui  ir šie punktai beveik neturi nieko bendra su pavardintomis Lietuvos problemomis, kurias ar dar kitokias derėtų Seimo opozicijai jam ir V.Bakui  galimai veikiančiam galimame scenarijuje,  rytoj  „sukrauti ant galvos“ – pareikšti absoliutų nepasitikėjimą. Tik trys balsavę prieš Seimo programą šiai sesijai narsūs seimūnai  ( nauja svetainė stropiai slepia – kurie, o protokolas klaidina nurodęs tik „2“, nors konstitucijos preambulėje yra atviros valstybės siekis) irgi turėtų kalbėti tiesiai į akis, o susilaikę opozicionieriai pasakyti, kad teikiamų įstatymų bėda ne  tame kas varganai fragmentiškai ir chaotiškai mažiems pagerinimams  siūloma, o tame kas nesiūloma, nes Lietuva toliau tebedarda į katastrofą vien jau dirbančiųjų/išlaikytinių santykio prastėjimu, kurio dinamika niekam nerūpi.

Deja, ir mūsų intelekto saugykla – Mokslų Akademija sau tyliai snaudžia ar krebžda prospekto pradžioje, nors jų įstatuose pasakyta: konsultuoja Seimą ir vyriausybę. Bet nei jaučiama pareiga, nei jų konsultavimo paklausa.

Ir V.Pranckietis, ir D.Grybauskaitė ir S.Skvernelis labiausiai mušasi į krūtinę dėl jų dėmesio vaikams. Betgi, tos vaikų atėminėjimo-grąžinimo „sūpuoklės“ yra absurdiškos, nes trisdešimt du tūkstančiai baltųjų karštinių atvejų per metus, gera šimtatūkstantinė stipriai išgeriančių, tereiškia šimtus ir tūkstančius toliau luošinamų vaikysčių ir jų likimų. Atimti negerai, palikti – blogai. Tad gal bus susiprotėta „atimti“ girtuoklį ir narkomaną – uždraust artintis prie namų?               Kaip ir nesusivokiantiems valstybės reikaluose politikieriams  – prie valdžios kėdžių.

 

[1] https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/89c59331449a11e98bc2ba0c0453c004