LIETUVĄ ŠMEIŽIA – PAREIGŪNAI TYLI

ŠMEIŽTAI PRIEŠ LIETUVĄ – PAREIGŪNAI TYLI

Kęstutis K.Urba

               Gegužės 10 d. Lietuvos TV žinių reportažuose pirmiausiai nuskambėjo diktatoriaus A.Lukašenkos ir A.Paleckio bendražygės E.Švenčionienės pasisakymai iš gegužės 9d. minėjimo Minske. Reikalo esmė štai kame – ne tik propagandoje. Baltarusios gyventojai dėl prasto savo rublio kurso ir menkų algų bei pensijų neįperka  brangesnių ES prekių. Tai buvo, bene, pagrindinė Baltarusioje kilusių protestų po Lukašenkos perrinkimo spektaklio motyvacija eiti į gatves. Gi, E.Švenčionienė savo dėkojimu Lukašenkai, kad šis balandžio 15d. beviziu režimu atvėrė savo sienas apsipirkimui lietuviams, o ir Lukašenkos kalbėjimas jai – ”pasakykite kur atvežti trąšų, kruopų, druskos…litovcams ” ne tik klaidino baltrusius, nes įteiginėjo, kaip sunku gyventi Lietuvoje – ”nenorėkite į ES”, bet dar ir turėjo ekonominio karo akcijos prasmę. ’Belaruskalij’ trąšų transporto blokavimas per Lietuvą, kuris, gerai nesuprasi, jau pradėtas ar dar nebe, stipriai kerta lukašistų valiutines įplaukas, todėl Švenčionienės-Lukašenkos dialogas ištransliuotas mūsų šauniųjų TV gegužės 10 d. išreklamavo lietuvių apsipirkinėjimą Baltarusios teritorijoje – kas važinėdavo į Lenkiją, suks ienas link Molodečno ir ten, o ne Lietuvoje,  palikinės eurus keityklose – benzino kolonėlėse.  Vegetuojančiai Lukašenkos ekonomikai, išlaikomai kremliaus, to ir tereikia.

       Todėl, ši E.Švenčionienės akcija turėjo, p Kasčiūnai, ne tik propagandinio, bet ir ekonominio karo prasmę. Ar Švenčionienė pliurpė, kaip ir A.Paleckis prie sovietinio monumento Antakalnio kapinėse gegužės 9d., kad Lietuvoje atgimsta nacizmas, ar ne – iš reportažų sunku suprasti. Vienok, jos veidaknygėje apstu prorusiškos, netgi, karinio pobūdžio propagandos bei ašarų dėl Žirinovskio mirties.

         A.Paleckis gegužės 9d. savo kalbėjimu Antakalnio kapinėse įvykdė atvirą Lietuvos šmeižimo akciją,  apkaltinęs ją neonacizmo apraiškomis. Reikalas sukasi apie sovietinių paminklų žuvusiems naikinimą, kuriam signalą davė R.Šimašiaus ketinimas iškelti sovietinį monumentą. Gi šis naikinimas jokiu būdu nereiškia palankumo nacizmui, o yra sukeltas žvėriško kremliaus prilyginamo fašistiniam kariuomenės elgesiui – nusikaltimams Ukrainoje bei jos apšaudymo nuotolinėmis raketomis bei Rusijos liaudies užzombinimo – du dešimtmečius trukusio putleriško smegenų plovimo apie išorinį priešą NATO pavidale ir senelių atlikto  ”drang nach west, nach Berlin” atkartojimo svarbą. 

     Todėl A.Paleckio kalba ištransliuota TV užtraukia atsakomybę pagal BK 154 str. – bauda, areštas ar laisvės atėmimas iki dviejų metų, jei yra nukentėjusio ar prokuroro pareiškimas dėl šmeižto. E.Švenčionienė perduodama linkėjimus Lukašenkai nuo A.Paleckio ir pranešdama apie A.Paleckio nuteisimą 6 metams akivaizdžiai bendrininkavo šmeižikui, todėl nusipelno atsakomybės pagal 24 BK str. trauką. 

      Deja, prokurorai tyli, o politikai tik samprotauja apie ardomosios veiklos apibrėžtį įstatymu (Kasčiūnas) ar pilietybės atėmimą, jei turi dvigubą (J.Razma), kai jau turėjo kreiptis į neįgalią Lietuvos prokuratūrą dėl atitinkamos atsakomybės užtraukimo: jei pasakei ”a”, turi sekti ir ”b”. Gi, G.Paluckas samprotauja apie žodžio laisvės ribą, o S.Skvernelis šypsosi iš ardomosios veiklos minėjimo.

      VSD vaidmuo čia yra nustatinėti ar minimi asmenys savo veiksmus atliko gavę Rusijos ir Baltarusijos žvalgybos rezidentūros užsakymą, nes demokratijoje verkti dėl sovietų sąjungos žlugimo ar blogos valdžios ekonominės politikos bei agituoti pirkti pigesnį kurą turi teisę kiekvienas – bylos ”neprisiųsi”. Gi, A.Paleckio nuteisimas už šnipinėjimą, pasak jo, siūto baltais siūlais, man atrodytų juokingai: matoma politikuojanti figūra nėra geras šnipinėjimo subjektas – profesionalių rusų šnipų Lietuvoje, pasak prof.B.Genzelio įvardinto dokumento,  yra tūkstančiai, pasiųsti į mūsų šauniąją purvasklaidą ir verslus dar 1989-1990 m. Gali būti, kad A.Paleckis turėjo užduotį – kurti milijonams naivuolių alibi Rusijos žvalgybos tinklui Lietuvos POLYCYJOS, prokuratūros ir teismų sistemoje bei diskredituoti teisėsaugos struktūras kaip valstybingumo simbolius. Jo toks darbas, turbūt, dabar būti nelaisvėje,  rašyti ”Mein  kampf” ir varyti propagandą iš ten. Dubleris veikia – neomarksistas Kristoferis Voiška, transliuojantis per Dimos Glazkovo svetainę ekspertai.eu erezijas ir raginantis sukti Lietuvą atgal į Rusijos glėbį, irgi, kalbėjo Antakalnio kapinėse.

      Pati istorija su sovietinių paminklų griovimu reikalauja tiek krikščioniško požiūrio, tiek ir diplomatijos.  Žuvę kariai daugumoje nebuvo sovietų vaizduojami monumentalūs herojai, kaip pvz. Štaufenbergas pasikėsinęs į Adolfą Hitlerį. Žuvę kariai yra dviejų manijkų – sociopatų Hitlerio ir Stalino politikų aukos. Tos, kurios kaip aprašyta teisingose knygose apie karą,  tris paras šaltyje ir pusbadyje klampojo pirmyn, po to tiek pat atgal, kol pakliuvo į savos artilerijos ir priešo aviacijos mėsmalę. Aukas verta atminti ir istorijos pamokoms. Todėl, būtina peržiūrėti ir įvertinti visus sovietinius monumentus tiek sovietinio melo – pseudoheroizavimo, tiek ir estetizmo prasme. Ir juos keisti kukliais krikščioniškais paminkliukais ant kurių iškaltas ir pravoslaviškas, ir katalikiškas kryžius. Kad galėtų kitą gegužės 9d. pašventinti ir kunigas, ir ”batiuška”. Su atitinkamu visuomenės informavimu. Mano paties Močiutė 1945 m. kovo mėnesį Marijampolėje mirtinai peršauta SMERŠ karininko, įtarta, kad virdama arbatą eismo reguliuotojoms jas šnipinėjo, kaip ir eidama per fronto liniją 1944 m. vasarą, kai nešė maisto keturiems savo vaikams ir pakliuvo į tardymą, bet kaip sakoma, mirtis visus sulygina.  

    Todėl krikdemai L.Kasčiūnas ir P.Saudargas turėtų situaciją aptarti su Kultūros ministru ir merais, kad neatrodytume vandalais  ir neduotumėme jokių pretekstų šmeižti Lietuvą.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s