ATVIRAS LAIŠKAS LIETUVOS MOKSLO TARYBOS VADOVUI Prof.Romui BARONUI

2021-12-27, pr 10:40, Kest Urba <urbascience@gmail.com> rašė:
Gerb. Lietuvos Mokslo Tarybos vadove,
ačiū už bandymą aprėpti ir  paaiškinti sudėtingą sprendimų priėminėjimo  situaciją įvairiuose lygmenyse, tačiau pastebėsiu, kad:
– ir Vyriausybės kanceliarija, ir, juo labiau, Seimas neišnaudoja Lietuvos akademinio potencialo bei konkrečiai – ir LMT patikėtų Reikminių tyrimų mechanizmų. Todėl, nors Mokslo ir studijų įstatymas atiduos LMT pavaldumą vyriausybei,  privalumas bus, pasak profesoriaus.A.Žukausko, vienas: ”mokslas arčiau pinigų”. Tad kažkiek Nacionalinio susitarimo šviesoje padaugės technologinių sprendimų  lazerių, biotechnologijų srityse, kur esame stiprūs, palengvės humanitarikai.  Tačiau valstybės valdymo srityje liks ta pati ”pelkė’:
Valstybės raidos programavimas būna užmegztas ”partinių rašytojų”, kurie kurpia lozungines partines programas. Po to, po rinkimų kažkiek jų pagrindu per dvi savaites vyriausybės kanceliarijos biurokratija surašo lozunginę vyriausybės programą, kurią patvirtina Seimo dauguma, nes ”saviškių”. Beveik pusmetį ministerijų biurokratai ir kanceliarija rašo programos įgyvendinimo planą, kuriame labiausiai atspindima ką gausiai prikepti ministerijų fragmentuoto mąstymo teisininkėliai regi, kad įmanoma keitinėti įstatymuose ir sumeta savo siūlymus į ”bendrą valstybės kapą”, kuriame  beje, pasitaiko ir racionalumo. Taip užtikrinamas begalinės įstatympataisdavystės ritualinis aptarnavimas ir vyriausybė bei Seimas užkraunami antraeilių-trečiaeilių valstybės reikalų aptarnavimu. Pažvelgus į vyriausybės ar Seimo darbotvarkes darosi ir nyku, ir koktu. Nėra aiškiai prioretizuota ta pati aukštesnės Gerovės valstybės kūrimo problematika, kurią dar 2018 m. įsiūliau Mažvydo bibliotekoje po renginio tet a tet G.Nausėdai. Nes kasmet skaitydavau šia tema kviestinę paskaitą M.Riomerio universitete, tad dalyką išmanau.
– jei valstybės valdyme vyrauja ministerijų biurokratija, tai kyla klausimas, kurį keletą kartų aptarinėja su šviesaus atminimo MA Prezidentu akad.Juru Požėla dar 1988 ir 2005 m. – valstybės valdymo ir politikos intelektualizavimas, juolab ir prof.R.Lopata, ir prof.A.Žukauskas, kurie yra  du šviesiausi protai Seime tėra graži išimtis, deja, su ribotomis galimybėmis, netgi paveikti Seimo darbotvarkių sudarinėjimą.Tai kas gi trukdo LMT surašyti aktualių iššūkių ir esminių ilgalaikių valstybės problemų sąvadą ir suorientuoti akademinius pajėgumus į jų atrėmimą bei sprendimą?
Pvz.
Neatidėliotini iššūkiai:
1. Pandemija2. Klimato kaita3. Su tuo kažkiek susiję migrantų bangos4. LGBT politinis šaršalas ir neo-transgenderizmo ideologijos skverbimasis iš ES į paauglių terpę, kurį vakar žiniose nušvietė TV3 – madinga abejoti savo lytiniu tapatumu ir imtis, netgi, savižalos. 
Ilgalaikės esminės problemos:
1. Emigracija2. Žmonių nuvarymas nuo žemės – kaimo nykra, regionų menkėjimas3. Kainų šėliojimas einantis nuo euro įvedimo, kurį tik paryškino dujų bei elektros kainų šuolis4. Maisto nesauga5. Energetinė priklausomybė6. Medikų stygius – STRATA duomenimis 2030 m. Lietuvoje truks apie 2 700 gydytojų ir apie 7 tūkst. slaugių7. Mokytojų stygius
ir t.t. 
LMT įdirbis COVID akivaizdoje sukuriant ekspertų komandas yra tik sveikintinas, tačiau kyla klausimas, kur kitų iššūkių atrėmimas bei problemų sprendimas?
Gi biurokratijos ”įdirbis” kaip ant delno. Klimato kaitos ir Maisto saugos problematikoje Aplinkos ir Žemės ūkio ministerijų ”specialistai ir galvos” nenorėjo suvokti, kad ekologinių ūkių plėtra numatyta vyriausybės programoje, kuri jau sėkmingai sužlugdyta neadekvačiai suprojektavus finansus, iš karto ”nušauna tris zuikius”: maisto sauga, aplinkos ir klimato sauga bei užimtumas. Tačiau beveik pusė milijardo bus ištaškyta dalinėms ekologinėms priemonėms – kraštovaizdžio puošimui akmenų krūvomis, gyvulių, bet ne žmonių gerovei, pelkynams, kai velniop eina melioracija ir pan. 
Gi, kas penktame produkte yra liekamoji tarša taip vadinamų leistinų normų ribose bei kai ji susisumuoja ir dar prisideda tūkstančio pavadinimų maisto technologijose naudojami konservantai, dažikliai, purikliai, skonikliai…tai ir šauna onkologinių susirgimų kreivė į viršų! Rašiau apie tai ”Mokslo Lietuvoje” ne kartą.
Seimo Kaimo reikalų, Ekonomikos  komitetai ir ministerijos toliau sėkmingai žlugdo pieno ir mėsinės gyvulininkystės ūkius, nes ignoruoja maisto grandinių: ūkis-supirkėjas-perdirbėjas-prekyba oligopolizaciją-kartelizaciją greta kitų ekonomikos sektorių su vis labiau įsigalinčiu minimaliausių supirkimo ir maksimaliausių pardavimo kainų diktatu. Nes rinka sukraipyta – nėra reikiamos konkurencijos iš apnaikinto smulkaus ir vidutinio verslo.
Štai, tamstoms ir pasekmių grandinėlė: ūkių žlugdymas, gyventojų nuvarymas nuo žemės, kainų šėliojimas, ir žmonių migravimas iš regionų į miestus bei į vakarus. Briuselis juokiasi o Lietuvoje po 30 metų liks 1.8 mln. gyventojų.

Gi dar 2008 m. G.Kirkilo vyriausybė neprotingai aprobavo  blogai suprojektuotą ”Nemuno” slėnį, jam patikėjusi vien žemės ūkio ir miškininkystės technologijas, kai derėjo pajungti prie jo ir satelitus: Agrarinės ekonomikos i-tą, Šiaulių u-to regioninės politikos ir Vilniaus socialinių tyrimų pajėgumų tyrėjus bei užkrauti atsakomybę už ekonominę, socialinę, kultūrinę ir, pagaliau, demografinę raidą. Juk kaimas visada buvo valstybės demografinis aruodas. Nieko tokio iki šiol nėra, viskas visiems tinka, o kad per du dešimtmečius iš 257 tūkst. pieno ūkių teliko tik 27 tūkst., gyventojų tankis ŠR Lietuvoje mažesnis nei 1 kv.km, nurodytas MA salėje prieš keletą metų dr.A.Svitojaus, niekam itin galvos neskauda. Man pabodo spaudoje, radijuje minėti ištikusį Lietuvos užmiestį( – 97 proc. Lietuvos teritorijos) Nacionalinę katastrofą, ar prof.V.Pranckietį vadinti demagogu, kaip tai nutiko rugsėjo 18 d. ’Valstiečių laikraštyje” spontaniškai. Matyt, teks organizuoti piketus po Mokslų Akademijos langais.
Juolab, mokesčių darbo grupėje prie Finansų ministerijos, kuriai priklauso ir LMT vadovas, racionalumo nesimato.
Snaudžia ir Sveikatos ministerijos biurokratija, tęsianti A.Vinkaus – ”aš kyšių neįteisinsiu”. Nors ir V.Andriukaitis ”už”, kad oficialiai būtų įteisinta visuomenės-pacientų ir jų artimųjų parama medicinai. Įstatymo projektas ir A.Dulkio nutarimo projektas pas jį ant stalo, bet jis iš Seimo tribūnos tebeaiškina, kad medikų algos augs 90 eurų, kai jaunas gydytojas Vokietijoje pradeda nuo 5k algos! 
Negi, sudėtinga LMT parodyti iniciatyvą ir prisiimti atsakomybę už valstybės raidą… žmonių sveikatas? 
Veikimo mechanizmas yra elementarus. Tereikia paprašyti Švietimo ir mokslo ministerijos, ar, pagaliau,  geros valios ministrės- Evelinos Dobravolskos, kad surašytų prašymą LMT Reikminiams mokliniams taikomiesiems tyrimams pagal   … jos pačios pateiktą problematiką ir rasis galimybė universitetų institutų profesūrą pajungti minimų Lietuvos problemų ir iššūkių sprendimui bei atrėmimui iki teisės aktų paketų. Negi, reikia priminti, kad tokiuose dalykuose lemia neformalus bendravimas?  
Bandėme su prof.B.Juodka reorganizuoti MA statutą – kaip žirniai į sieną: prezidiumui ir taip gerai. Seimo valdyba, irgi, lūkuriuoja – su penkiais nariais perkalbėjau tet a tet, bet dar jie nesuvokia mokslo galimybių ar nenori. Tad belieka kreiptis į LMT vadovą, matematikas gi yra pratęs narplioti gerokai platesnes teoremos, ir pajudinti bent jau Teisėkūros įstatymą, kad rastųsi aiškūs mechanizmai bei atsakomybė. Nors, tiesą sakant, viskas seniausiai suprojektuota Seimo statuto, Valstybės tarnybos, Mokslo ir studijų bei Teisėkūros įstatymų papildymų paketu, kad premjero prioritetai rastųsi ne iš kanceliarijos mergelių lubų, o iš aiškiai įvardintų esminių ilgalaikių valstybės problemų ir aktualių iššūkių sąvado su atitinkamu mokslo kolektyvų sudarymu ir finansavimu. Tačiau, tai seiminei biurokratijai pernelyg sudėtinga ar valstybės griovėjams – pavojinga.
Tai, negi, ir 2022 toliau bus valstybės degradacijos metais?
Kęstutis K.Urba
I Lietuvos jaunų mokslininkų konkurso 1990 m. nugalėtojas
861719890
———- Forwarded message ———
Nuo: Kest Urba <urbascience@gmail.com>
Date: 2021-12-17, pn 14:14
Subject: Dėl akademinių pajėgumų įtraukimo į teisėkūrą
To: <evelina.dobrovolska@tm.lt>, <arturas.zukauskas@lrs.lt>, <romas.baronas@lmt.lt>

Valstybėje egzistuoja ne viena problema (pvz. Mokestinės-investicinės politikos parametrai, reikalaujantys sudėtingų kompiuterinių modeliavimų, skaičiavimų esminių Lietuvos parametrų raidai prognozuoti) , kurių sprendiniui neužtenka ministerijų specialistų. Todėl Teisėkūros pagrindų įstatyme, gal būt, derėtų patikslinti vieną principų:

3 straipsnis. Teisėkūros principai

1. Teisėkūros principai išreiškia tam tikrus imperatyvius reikalavimus, keliamus teisėkūroje dalyvaujantiems subjektams, siekiant sukurti vientisą, nuoseklią, darnią ir veiksmingą teisės sistemą.

2. Teisėkūroje vadovaujamasi šiais principais:

…..

5) efektyvumo, reiškiančiu, kad rengiant teisės akto projektą,  ESANT TEISĖKŪROS INICIATYVAI IR POREIKIUI, GALI DALYVAUTI IR AKADEMINĖ BENDRUOMENĖ, turi būti įvertinamos visos galimos teisinio reguliavimo alternatyvos ir pasirenkama geriausia iš jų, teisės akte turi būti įtvirtinamos veiksmingiausiai ir ekonomiškiausiai teisinio reguliavimo tikslą leisiančios pasiekti priemonės, turi būti skelbiami ir įvertinami dėl teisinio reguliavimo gauti pasiūlymai, o teisėkūros veiksmai atliekami per protingus terminus;

Realiai situacija yra gi tokia: Finansų ministerija mokesčių reformai subūrė lobistinę darbo grupę, kurioje kilo du šimtai siūlymų – kiekvienas tempia į save. Nors uždaviniu sudėtingumas tikrai reikalauja profesūros darbo – sudėtingo tarpinstitucinio įdirbio.

Akademinės bendruomenės nušalinimas ir nusišalinimas nuo svarbiausių valstybės reikalų tebėra valdymo prioritetine problema. Tą atskirtį reikia mažinti visomis priemonėmis. Viena jų būtų esminių valstybės problemų, kurių sprendinimas reikalauja ir akademinio įdirbio, sąvado sudarymas. Tada rastųsi aiškus orientyras Lietuvos Mokslo tarybos prioritetiniams Reikminiams moksliniams tyrimams.

Pagarbiai – Kęstutis K.Urba

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s