ŽMONIŲ NUVARYMAS NUO LIETUVOS ŽEMĖS

LIETUVOS KAIMO POLITIKOS ŠTRICHAI

1994 m. SEIMO priimtoje savo statuto redakcijoje Kaimo reikalų komitetui priskirta tik ūkiai ir maisto pramonė, bet ne ir esminė maisto grandinių dalis, įvedusi palaipsniui minimalių perdirbimo produkcijos supirkimo kainų diktatą  – prekyba. Perdirbėjai,  todėl, įvedė minimaliausių ūkininkų produkcijos supirkimo  kainų diktatą.

2003 m. Valstybinėje strategijoje apsirūpinimo sveikais ir saugiais maisto produktais nuostatą pakeičia buvimas ES rinkoje konkurencingais,  nors išmokos nesulygintos 

2008 m. G.Kirkilo vyriausybė laimina NEMUNO slėnį, kuris, deja, teapima tik žemės ūkio ir miškininkystės technologijas, bet ne viso kaimo raidą. Kaimo tvarumas – smulkių ir vidutinių ūkių išlikimas, niekam nerūpi, nors tai esminis valstybės demografinis resursas.

2015 m. pasaulinėje pieno kainų krizėje, Lietuvos perdirbėjai sužinoję, kad ūkiai gaus 26.6 mln.eu paramą vieningai dar labiau numuša supirkimo kainas. ES Lietuvos dirvą pervedė iš ekologiškai tvarios į rizikingą kategoriją. Sausais pavasariais nuo dirvos eina dulkių audros. ŽŪM nesugeba parengti ar išreikalauti iš mokslo ilgalaikės kaimo raidos strategijos, kuri buvo numatyta vyriausybės programoje.

2017 m. Spaudžiami Karbauskis ir Stančikas įtikinti Konstitucinio Teismo nutartimi, kad dalies pelno grąžinimas ūkiams iš prekybininkų, vis tik, neprieštarauja Konstitucijos 46 str., pirštu rodo į ministeriją. Ministrai Surplys ir Palionis įstatymo projektą laiko stalčiuje.

2019 m. Kovo 11 salėje priimama Lietuvos mokslininkų sąjungos rezoliuciją dėl būtinumo sureguliuoti finansinius santykius tarp ūkininkų, perdirbėjų ir prekybininkų. Sąjungos atstovas Seime įpareigojimas registruoti įstatymą, bet jam teleidžiama rodyti tik pavadinimą. Iš ŽŪM atimami ”intelekto likučiai” – Agrarinės ”ikanomikos” i-tas numetamas  švietimo ministerijai. Naikinamas Aleksandro Stulginskio universitetas, kuris pajungiamas po VDU, bet ne su Kauno technikos u-tu, nors robotika pats aktualumas!

2020 m. Per du dešimtmečius vietoje buvusių 257 tūkst. pieno ūkių beliko 27 tūkst., o pieną tiekia perdirbimui tik 16 tūkst. Afrikinis kiaulių maras kartu su neteisingomis mažomis kainomis apsirūpinimą kiauliena numuša iki 50%. Rokiškio, Vilkyškių magnatai Trumpa, Bertašius …NORFA tinklo savininkas Dundulis ir kiti mulkindami žmones viešai samprotauja apie kainodaros laisvę rinkoje, nors jos senokai pas mus nėra – sukraipyta, oligopolizuota ir kartelizuota maisto grandinė. Dėl iškreiptų kainų diktato toliau vyksta milijardinės verčių perpumpavimas iš ūkių į perdirbimą,o iš šių į prekybą. Iš pieno kainos apie 40% pasisavina prekyba, 21% PVM, o kas lieka – perdirbėjams, supirkėjams ir ”katino ašaros” – ūkiams. Todėl, toliau vyksta žmonių nuvarymas nuo žemės.

2021 m. ŽŪM biurokratai sužlugdo eko-ha dvigubinimą, numatytą vyriausybės programoje: nesuplanuoja tam finansų, todėl iš RRF Žalio kurso 823 mln. tam skiriamas nulis. V.Pranckietis nukanalizuoja dalies pelno grąžinimo projektą į ministerijos stalčių, nors pats būdamas Seimo pirmininku sveikino mokslininkų konferenciją. V.Pranckiečio norą įterpti į jo vadovaujamo komiteto pavadinimą maisto politiką, išjuokia R.Žemaitaitis. Pataisą vieningai atmeta Teisės komitetas, o po to ir visas Seimas, nes nesugebėta apibrėžti kas ta maisto politika. J.Razma gavęs iš manęs pataisas įpareigoja Seimo narius konservatorius A.Vyšniauską, J.Gudauską pasirūpinti, bet tie delsia. Kinijai atsisakius pirkti ES kiaulieną, ja užverčiama Lietuvos rinka. Lietuvos kiaulininkystės sektorius ir dėl mažesniu išmokų atsiduria ant bankroto ribos. Dr.Alg.Butkevičius Seime užduoda viešą klausimą- ”į kaimą investuota 24 milijardai, tai kodėl jis nyksta?”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s