TAIP ŽLUGDOMI VALSTYBEI PASIŠVENTĘ

KAI TRŪKSTA LOGIKOS ĮSTATYMUOSE – KENČIA

 BESIRŪPINANTYS VALSTYBE ŽMONĖS

Kęstutis K.Urba

           Gerbiami, o kartais ir ne visai, Seimo nariai! Šiomis dienomis puolimų prieš ekologiją fronte išryškėjo dar viena niekšybė. VTEK – Vyriausia tarnybinės etikos komisija pagal buką lobizmo įstatymo logiką užsipuolė šį sykį Lietuvos ekologinių ūkių asociacijos vadovą – energingą Saulių Daniulį. Jis,  atsiliepdamas į ministro prašymą pasidomėti ir pakonsultuoti kartu su kitais socialiniais partneriais, kovo 25 dieną surašė raštą dėl ekologiškų produktų reikalingų vaikų mitybai  Žemės ūkio ministerijai ir netrukus buvo informuotas VTEK’o, kad jie pradėjo tyrimą dėl …neleistinos S.Daniulio lobistiškai raštiškos veiklos.

      Tai kame gi reikalas, jei Lietuvos Respublikos konstitucija pabrėžia, jog piliečiai dalyvauja valstybės valdyme tiesiogiai ir, jei valdžiai yra problemų su Konstitucijos 46 str., teigiančiu, jog ji reguliuoja ūkinę veiklą tautos gerovei, piliečiai rodo neabejingumą.

      Kontraversiškai traktuojamas lobizmo įstatymas buvo priimtas teigiant, kad jis pažabos korupcinius ryšius teisės aktų rengime ir priiminėjime, asmenims tuo siekiantiems asmeninės naudos. Tačiau nebuvo atsižvelgta, kad tai žeis, vėlgi, Konstitucijoje pabrėžtą piliečio orumą, o tuo pačiu ir garbę, tais atvejais, kai žmogus gerai išmanydamas ne tik savo darbinės veiklos sferą, bet ir jos platų visuomeninį kontekstą, remdamasis plačia patirtimi, gins itin svarbų ir reikšmingą visuomenės viešą interesą. Juk vieša opinija yra tokia – aha, jei registravosi lobistu, tai jis yra stambus savanaudis, egoistas, machinatorius, kraujasiurbis ant švento tautos kūno  ir dar kas nori.  Iš karto kyla klausimas, jei tokiu būdu atribojami suvalgę ne vieną pūdą druskos ir savigarbos nestokojantys  specialistai nuo teisėkūros kokybės kėlimo vardan žmonių gerovės – tai ar rasis kitų aktyvių žmonių išmanančių tvarkytiną sferą? 

      Taigi, yra dvi verslininkų, ar su jais susijusių teisininkų kategorijos. Pirmoji, savo privatų interesą stumiantieji, netgi, kitų asmenų gerbtinus interesus bandantys paminti, ir antroji, verčiama, taip pat, praeiti žeminančią asmens orumą registravimosi lobistu procedūrą – atseit aš raštu paliudiju, kad esu ne korupcionierius kyšininkas, o mano garbės ir sąžinės buvimas ir rūpinimasis valstybės reikalais, pažeidžiant visas manas nekaltumo prezumpcijas, nieko nereiškia.

Kaip tokia situacija spręstina? Pirmiausia, viešo intereso gynimo įstatymu, kad jis būtų ne vien traktuojamas kaip generalinėje prokuratūroje,  vien teritorijų planavimo ir nuosavos tvoros sankirtoje, bet taip kaip traktuoja pvz. Teisės profesorius Alfonsas Vaišvila – viešas interesas yra tai, kas tarnauja daugumos gerovei ir teisingumui bei laisvėms. Turint tokį įstatymą apie kurį daugybėje seimų prikalbėjo ir Artūras Paulauskas, ir Valerijus Simulikas, jau galima įvesti reikalingą nežeminančią asmens orumą nežeidžiančią tvarką. Jei  asmuo siūlo keisti teisės aktą, kuris susijęs betarpiškai su jo verslu, ir siūlymas, pirmiausiai, ženkliai didina visuomenės gerovę bei teisingumą ar laisves, tai toks asmuo savo veiklą registruoja tame pačiame VTEK’e ne kaip  pralobti siekiantis lobistas, o kaip valstybės gerovę – gerbūvį, kuris, beje, betarpiškai susijęsi ir su teisingumu, ir laisvėmis, kuriantis Pilietis. Jei tai neatliekama, kad ir dėl teisės akto nežinojimo, tai pats VTEK’as tai privalo padaryti – įsiregistruoti gerą darbą. Dar ir tam, kad Prezidentui būtų į ką atsiremti, skiriant valstybinius apdovanojimus.

Kol to nėra, situacija gali rituliotis dvejopai. Sauliui Daniuliui, kuris iš Skandinavijos parvežė į Lietuvą prieš daugelį metų gyvą pavyzdį, kaip reikia vaikus maitinti mokyklose ir darželiuose vien eko-maistu ir nuolat kovoja dėl to, atsibos vieną sykį ne tik valdininkijos abuojumas tam, bet, dabar, ir pradėtas jo teisinis terorizavimas, ir jis pardavęs paveldėtą Tėvo ūkį užsieniečiams emigruos į Ispaniją ten rožių auginti. Pasiuskit tada visi su užsibrėžtais po keturių metų vyriausybės programoje ekologinei žemdirbystei pripūstais 480 tūkst. ha,  juolab, tam stinga dėl ŽŪM nemokšiškumo ir vyriausybės kanceliarijos aplaidumo ”tik” 91 mln.eu, kurie turėjo būti paskirti iš RRF. Žinokitės sau, ieškokite žinovo, išmanančio šios sferos raidą, reguliacinius teisės aktus, perspektyvas ir vilkitės toliau Europos eko-atsilikusių,  bet pirmaujančių sergamumo, gretose su visomis pučiamomis išpūstomis Žaliojo kurso fanfaromis.

Kitas variantas – į Konstitucinį teismą rytoj pat įriedės skundas dėl lobizmo įstatymo neatitikimo KONSTITUCIJAI, su didžiuliu politiniu ir civiliniu ieškiniu seimūnams, kurie balsavo už tą netikusius redakcijos lobizmo įstatymą ir nesutvarkė teisės aktų aplinkos, taip, kad jie nežemintų pilietinio orumo ir demokratijos – parodė aplaidumą darbe, turėjusį rimtų pasekmių valstybei. Žalimas supras, netgi, BK kontekste.

Dar daugiau – pribrendo reikalas surengti protestų ralį prie penkių valdžios įstaigų, o gal net ir prie Seimo, -dėl parlamentinės kontrolės nebuvimo. Pirmiausia prie Finansų ministerijos, nes ji tinkamai nevykdo savo nuostatų 7.1 ir 7.6 punktų, įpareigojančių sukontroliuoti vietinių ir europinių finansų politiką: šiuo atveju EUROPOS KOMISIJOS kovo 25d. Komunikato dėl organinės žemdirbystės nevykdymo ir vyriausybės programos 164 punkto dėl eko-dirbamos dvigubinimo įgyvendinimo padengimo reikiamu lėšų kiekiu, ignoravimo. Po to, Lukiškių aikštėje po Armonaitės langais dėl Viešų pirkimų 169 str.pataisos, kuri turi atverti kelią eko-maistui trumpose grandinėse. Trečias Visų aktyvių mamų sąjūdžio  ir ūkininkų mitingėlis nusimato po ŽŪM niekdirbių langais, nes jie prikenkė ar pražiopsojo reikiamų vyriausybės programai finansų projekcijos asignavimus. Kudirkos aikštėje vyriausybei bus priminta, kad po jos programos priėmimo per mėnesį, o ne pusmetį turi būti priderintas Nacionalinės pažangos planas. Ir pabaigai- Kranausko, kuris stabdo Vaikų mitybos įstatymą iškamšos sudeginimas po Dulkio ministerijos langais. Bet palaukite – piliečiai, kurie viešais protestais, garantuojamais vakarų demokratijoje, siekia gerovės vaikams ir reikalauja teisės aktų pokyčių, iš karto paklius po lobizmo įstatymo giljotina. Gryna bėda, kai naudingų idiotų prisiveisia ir ministerijose, ir seimuose, tad laikas susiimti ir išmėžti visą tą perpuvusį policinės valstybės tvaiką.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s