CHAOSAS VALSTYBĖS VALDYME

BARDAKAS VALSTYBĖS VALDYMO EKOSISTEMOJE

Kęstutis K.Urba

Turbūt, prieš penkis metus pokalbyje Gedimino prospekte su dabartine premjere Ingrida Šimonyte sutarėme, kad vaikų maitinimas eko-produktais yra itin svarbus dalykas ir jų sveikatai, ir ekonomikai, nes eko-ūkiai reikalauja daug darbo rankų, ir dar gamtos išsaugojimui.

Su ES žaliuoju kursu – GREAN DEAL tai tampa dar labiau aktualu šiandien. Bet pasižiūrėkime ką dirba prie valdžios svertų prisiliečiantys biurokratai.

Šios vyriausybės programoje 164 punktu yra įtvirtintas itin sveikintinas siekis – per keturis metus padvigubinti ekologinio ūkininkavimo plotus nuo esamų 8% iki 16%. Biurokratija teigia, kad tai Seimo išsigalvojimas, nes, matyt, ne itin suvokia kaip tai įgyvendinti. Gi ES užsibrėžusi pasiekti  25% vidurkį, juolab, tiek dabar turi protingoji, pasaulyje pirmaujanti Austrija, 2030 metais.  

Suprantama, kad tokie siekiai reikalauja resursų, tiek, finansinių, tiek kitų materialinių, žmogiškųjų ir vadybinių.  Finansus ir ES paramos šviesoje, deja, nuplanavo Žemės ūkio ministerijos, atkreipkite dėmesį, ne kuris nors pagal pavadinimą labiau tinkantis skyrius, o ES reikalų koordinavimo grupė. Nieko nepadarysi, ŽŪM yra dingę ministravusio kraustytojo G.Surplio ar A.Palionio dėka ne tik Ekologinio ūkininkavimo, bet ir Kooperacijos ištisi specializuoti padaliniai, tačiau kalba šį sykį ne apie tai.

Taigi, finansus planuoti pavedama strategavimo specialistui Dainiui Stravinskui, o šis, kaip pridera, pasižiūrėjęs į senstelėjusią Nacionalinę pažangos programą ir planą, orientyrais pasirenka ne ambicingus aktualius vyriausybės programos siekius, o gerokai kuklesnis. Taip, ministerijos planuose atsiranda ne 16% eko-dirbamos tikslas  2024 m., o 13% net  2027 m., ir 15% tolimiems už dešimtmečio 2030. Suprantama, ir finansų projekcijos tampa gerokai kūdesnės, nei privalėtųų – pasigedau 2021-2027 m. didesnės nei ”tik” du šimtai ”melejonų” eu sumelės!

Yra tradicija ne tik Seime skelbti prašymus valstybės biudžetui didesnius, nei telpa į sveiką protą, todėl vykus garsiojo RRF pyrago dalyboms, ministras K.Navickas pasikuklino iki 123 mln.eu, tačiau, kadangi nebuvo rodoma pirštu į tą 164 gerbtiniausią vyriausybės programos punktą, kuriam stinga lėšų bei   RRF ŽALIOJO KURSO 823 mln.eu, tai ministras, tuoj pat, buvo nuboksuotas į pelkynus jų tvindymui ar spanguolių ir gyvačių veisimui su tam numatyta kuklia   17 mln.eu sumele. 

Tai, kaip gi,  radosi toks bardakas valstybinės europinės svarbos dalykų planavime? Juk radikaliam žemės ūkio ekologizavimo ES tikslui pasiekti visam dešimtmečiui reikia radikalių arti pusantro milijardo eu, ir jei chemizuoti ūkiai masiškai pasuks į ekologinius, tai atsilaisvinę pirmo ramsčio pinigai yra kaip ir realūs. 

Bardako šaknys, slypi vyriausybės kanceliarijos bent dviejuose strateginiuose skyriuose su   17 mokesčių mokėtojų išlaikomų kėdžių ir stalų bei kavos gėrimo aparatų. Vyriausybės programa su įpareigojimu dvigubinti eko-plotus, kad didelė darželinukų dalis, pasižiūrėjus į Skandinaviją gautų tik sveiką ir saugų eko-maistą buvo patvirtinta dar 2020 metų gruodžio mėnesį tiek Seime, tiek vyriausybėje. Deja, niekas nesiėmė iš karto keisti su ja tampriausiai susietos Nacionalinės pažangos programos – plano rodiklių, o ŽŪM specialistams dėl to radosi kaip ir dingstis orientuotis į atgyvenusius neambicingus siekius, nes susiprasti, kad paskesnis vyriausybėje patvirtintas dokumentas – vyriausybės programa yra viršesnis už NPP, reikia ne tik valstybinio mąstymo, atsakomybės, bet ir lašo intelekto – supratingumo. Nepaguodė manęs geraširdis premjerės patarėjas, pasakęs, kad NPP rodikliai bus sukoreguoti iki liepos 1d., nes finansų traukinys jau bus seniausiai nuriedėjęs –  tiu tiū.

 Darant tvarką, man dabar tektų gulti kryžium po Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto slenksčiu, kad inicijuotų strateginio planavimo įstatymo pataisą, teigiančią, jog su vyriausybės programa susiję rodikliai privalo būti suderinti kituose dokumentuose per mėnesio laikotarpį. Nors, tiesą sakant, tam užtektų premjerės potvarkio, bet negi jį sukurs ”persidirbę-prisidirbę” strateginių skyrių biurokratai su  Žaromskyte-Rastene ir Budzevičiene priešakyje? Varnas sau į akį nesikirs net labai to norėdamas. Pamanykite tik – Strateginių kompetencijų bei Strateginio planavimo ir stebėsenos grupės, skamba solidžiai, tačiau už jų tokį veikimą-neveikimą su ŽŪM, biurokratais  turėtų ir BK straipsnis pritaikytas rastis, nes ekologinė žemdirbystė, tai ir užimtumas nykstančias akyse kaime: 10 tūkst. ha pas mus vegetuojančios  eko-daržovininkystės iš karto duotų 20-30 tūkst. darbo vietų, melioracijos grioviais neplauktų nitratai, kalio, fosforo salietros ir nuo herbicidų bei pesticidų žuvę bitės, žiogai ir sliekai, galiausiai sumažėtų visokių alergijų bei onkologinių ligų. Bet jei kaime eina ZAČISTKA,  vadinama jo plėtra, kurioje karvytės  melžusių ūkių nuo  buvusių 257 tūkst. sumažėjo dešimt kartų, tai prieš vėją nepapūsi – nėra valstybės strateginiuose dokumentuose įtvirtinta, kad kaimas tai ir itin svarbus valstybės demografinis resursas. V.Pranckiečiui išgirdus jo vadovaujamame Seimo Kaimo reikalų komitete, kad ekologinei žemdirbystei iš RRF apskritas nulis, beliko tik sumirksėti.

Gražūs tie ES siekiai per dešimtmetį ekologizuoti ketvirtį žemės ūkio naudmenų, nes trauktis vakaruose, o ir mūsuose, kur dirvą Briuselis jau senokai pervedė iš ekologiškai tvarios į rizikingų kategoriją, nėra kur: alergijų per trumpą laiką padaugėjo dešimteriopai, į viršų šovė onkologijos statistika. Tačiau realybė tokia, kad dėl aplaidumo, nevisaprotiškumo ir, gal, kenkimo, yra žlugdoma reali pažanga. Paskutinė vinis šioje temoje – Sveikatos apsaugos ministerijos biurokrato A.Kranausko užvakarykštis pilnas demagogijos atsirašymas virš ”kovidinės” viceministrės parašo,  kad Vaikų maitinimo įstatymas, ar bent jo pereinamojo periodo, po kurio vaikams viešam maitinime tiekiamas tik eko-ūkių maistas, nuostata, neverti valdžios dėmesio. Tad belieka prisiminti sovietmečio agitbrigados eilutes: sėsk, vaikiuk, po uosiu, obuolio neduosiu, obuolio auksinio, mūsų …eko-kolektyvo. Nes valdžia, kažkodėl, nesuplanavo pinigėlių, o parlamentinei žurnalistinei  kontrolei užverstai diskusijomis apie tavo lyties orientacijas ir keitimus nebėra laiko. Tai gal autoritetingą komisiją Andrius Vyšniauskas atlaisvintas nuo rinkimų reformos suburtų prarūgusių biurokratų redutų atvelėjimui, pravėdinimui ir tvarkos padarymui?

.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s