KAIP IR KODĖL ATSTATYDINTI SEIMO ŽMOGAUS TEISIŲ KOMITETO PIRMININKĄ p RASKEVIČIŲ?

KAIP IR KODĖL ATSTATYDINTI SEIMO ŽMOGAUS TEISIŲ KOMITETO PIRMININKĄ p RASKEVIČIŲ?

Kęstutis K.Urba

Ponas Raskevičius šiomis dienomis tapo Lietuvos politikoje trijų šimtų penkiasdešimties tūkstančių su viršumi parašų prieš jį surinkimo akcijos dėka  bene centrine dėmesio figūra. Deja, pati akcija, o tiksliau – jos tekstas surašytas teisiškai nemokšiškai: persekioti ar diskriminuoti žmogų dėl jo orientacijos draudžia Lietuvos Konstitucija. 

Siekiant pilietį patraukti iš tokių pareigų būtinas rimtas tarnybinio neatitikimo pagrindas -bent jau tarnybinės etikos pažeidimas, o dar geriau – atsakomybė už tarnybinių pareigų neatlikimą. Tad pirmiausia, pažvelkime, kokias prievoles jam numato Seimo statutas – 70 -tas jo straipsnis. Dalykai turėtų būti rimti.  Deja, ir jis  skystokas savo vandenėliu, nes apie svarbiausius dalykus – žmogaus socialines ekonomines, politines teises nė mur mur, o tai, beje, ir buvo viena priežasčių, leidusi mūsuose šventas žmogaus teises sutapatinti su …gėjų ir lesbiečių teisėmis, o ne sakykime, teise į orią pensiją, kaip tai įpareigotų europinė socialinių žmogaus teisių chartija.    

O ir netikę bolševikiniai Seimų papročiai, kuriuose (’vsio rešajut kadry’ – rus. viską lemia kadrai’) rinkti į atsakingiausias pareigas taip vadinamas asmenybes be jokių įsipareigojimų kolegoms ir piliečiams sava veiksmų programa ar net planu toliau leidžia kelti suirutę bei sumaištį ir Raskevičiaus nušalinimą daro kebloku juridine prasme.  Kalbant tiesiai, LGBT aktyvistai visiems jau įsipyko ir įkyrėjo, o Raskevičiaus veiklos viršūnė buvo, bene, kvailos kalbos KK2 apie … bendrus vyrų ir moterų tualetus ir Seime. Bet ir čia juridiškai neprikibsi, nes kiekvienas turi teisę reikšti savo nuomonę.   

O ir pats Raskevičius su savo komitetu jo posėdžiuose atlikinėjo įprastus tuštokus ritualus – svarsto biurokratijos stumiamas įstatymų pataisas. Tiesa, komitetas turi šiokį tokį įdirbį parlamentinės kontrolės srityje – grybštelėtos invalidų, vaiko teisės, tačiau ir tame matosi demagogijos apraiškos – p Raskevičiaus žodžiai, kad žmogaus teisės yra didžiulė didžiulė vertybė. Visgi, pagrindinis kaltinimas yra akivaizdus – Raskevičius neatstovauja vien LGBT bendruomenę, už Laisvės partiją balsavo įvairiausi  rinkėjai, todėl jo pagrindinis veiklos leitmotyvas – kova už gėjų ir lesbių siekius sukelia jo privačių interesų konfliktą su visuomenės interesais, sakykime dėl orių algų ir pensijų, dėl teisingumo policijos, prokuratūros ir teismų sistemoje stokos ir pan. Nekalbant jau apie tokį subtilesnį reikalą – 110 tūkst.  onkologinių Lietuvos ligonių teisę į gyvybę, kurią pamynęs sistemos abuojumas USA sėkmingai naudojamoms net 88 imuninės terapijos schemoms 20-ties skirtingų vėžio rūšių, kai Lietuvoje toliau krebždama tik prie keleto, o norintys įpirkti brangius vaistus turi net parduoti savo … namus. Paskambinau vakar Raskevičiaus pavaduotojui Dainiui Kepeniui – gal šis surengs bendrus Žmogaus teisių ir Sveikatos komitetų klausymus ir nutrauks netikusią Privalomo sveikatos draudimo fondo lėšų panaudą? Keliu nepasitikėjimo p Raskevičium reikalą drąsiai dar ir todėl, kad rudenį prie Seimo diskutuojant apie žmonių socialines ekonomines teises pro šoną ėjo pats Raskevičius ir jam į akis buvo pasakyta, kuo turi jis labiausiai turi užsiimti. Deja, Raskevičiaus veiklos išplaukiančios iš paties liberalizmo pagrindo aktualijos – kovos už smulkaus ir  vidutinio verslo laisves bei kovos už laisvą rinką, kurią tebesmaugia keletas oligopolių kainų diktatu -nuolatiniu jų didinimu pirkėjui ir mažinimu gamintojui su žiburiu nesimato, todėl galima teigti, kad jis diskredituoja ir patį liberalizmą, o tai atitinka, beje, ir kremliaus planus. Bet tai jau ir p Kasčiūno, ir pačios Laisvės partijos vidinės demokratijos reikalas,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s