DEŠINIEJI PRADEDA IR NELAIMI

DEŠINIEJI PRADEDA IR NELAIMI

stutis K.Urba

              Gerai, kad politikai prieš vyriausybės sudarymą pažarsto prioritetų bei pateikia koalicinės sutarties projektą[1]. Gali akademinė bendruomenė patyrinėti ir visuomenė susipažinti. Blogai, kad koalicijos sutartis neturi labai jau orientacinio-projektinio pobūdžio, o punktu 1.5 tampa „kietu“ dokumentu, nors 1.4 skiria vietos ir naujoms iniciatyvoms. Blogai, todėl, kad per tokį trumpą laiką rimtai suprojektuoti – programuoti valstybės ir visuomenės raidą  neprofesionalams NEĮMANOMA. Valdymas yra ir mokslo disciplina, apimanti tikslųjį mokslą – kibernetiką ir socialinius: ekonominę bei socialinę kibernetikas, viešą administravimą, o Seimas bei partijos, turinčios susigaudyti tame daugiau nei 1700 ministerijų naudojamų rodiklių ir kriterijų miške tai, anaiptol, ne mokslo institucijos. Bet, jei Iljičius pasakė, kad valstybę gali valdyti ir virėjos – pridurčiau, ir Gražulis, tai esant gajoms bolševikinėms tradicijoms, kuriose viską lemia kadrai, tokios sutartys, dažniausiai, tėra privalomas ritualinis popierėlis prieš postų ir pinigų išsidalijimus. Skamba, šiek tiek ciniškai, tačiau, nors TS-LKD ir liberalų pergalė man buvo malonus netikėtumas – (prasmukus lenkams, anie galėjo įgyti minimalią persvarą), knyginė tiesa, kad politikams terūpi jų asmeniniai reitingai yra nepaneigiama su menkomis idealistinėmis išimtimis. Antraip, konservatoriai, irgi, būtų, rimtai kūrę įstatyminius projektus, kurie realizuoja jų kaip ir ne pačią prasčiausią tarp visų, programą bei sudalyvavę rugsėjo 9d. toje konferencijoje – „Įstatyminiai Lietuvai reikalingiausių reformų metmenys“, juoba, reformos vyksta, kai paverčiamos konkrečiai įstatymų bei nutarimų kalba.

Bet pažvelkime į koalicinės sutarties rašinėlį atidžiau. Man jau iš karto dar tik pamačius TS-LKD prioritetuose socialinių paslaugų plėtotę, norėjosi klausti – už kokius pinigus padėsite bent 50 tūkst. nesikeliančių iš lovos senjorų gausai, kai profesionalią slaugą – bent jau  vartymą, kad nebūtų pragulų, ir kitą sveikatos priežiūrą  tegauna apie 5 tūkst.? Gi koalicinėje sutartyje  finansų politika paskui socialines paslaugas su jų kokybėmis  (3.4)  figūruoja tolimu 3.8 punktu, vežimą pastačius pirma arklio,  o visos ekonomikos efektyvinimas išreikštas pakankamai miglotai. Gal tik reinvestuojamo pelno nemokestinimas teiktų vilties, tačiau tai tėra tik būtina, o ne pakankama sąlyga truktelėti Lietuvos „ikanomiką“ pirmyn. Nėra netgi išskirtinių sąlygų smulkiam ir vidutiniams verslui, nekalbant apie dėmesį rinkos laisvėjimui – vadavimui iš kartelinio pobūdžio oligopolių, apkėtusių svarbiausius mūsų rinkos sektorius ir susinančių Lietuvą savo voliuntaristine kainodaros politika. Nėra reikiamos užimtumo politikos. Kitaip tariant, ir šis ritualinis dokumentas tėra „filkino gramata“, dar ir demonstruojantis  politikų kuklumą – ėmimąsi darbų, bet ne postų. Tačiau gerai, kad jis bent jau toks yra. Iš karto pasimato, kad trūksta raktinių žodžių – dėmesio maisto saugumui, apsprendžiamam karbauskinės-pranckietinės chimizacijos, nors ir, kas antram produkte liekamieji cheminiai nuodai ir eina ne tik III vaikų alergizacijos banga. Neminima ekologija, kuri gi  nėra vien žalioji ekonomika, nors erozija su dulkių audromis jau pažeidusi apie 0.5 mln. ha dirbamos – apie penktadalį ketvirtadalį. Ir tai nėra jokie įvardinti  prioritetai, nors sutartyje yra skirtas dėmesys dvarams – „Bus numatytos priemonės skatinti paveldo tvarkybai, efektyvių paveldotvarkos programų, įtraukiančių gyventojus ir privačią iniciatyvą, diegimas.“

Politinis portretas – Ingrida Šimonytė | 15min.lt

Kas gi bus toliau? Jei I.Šimonytė, dabar bandysianti kabintis už  sutarties bei „skylėtų“ partinių programų  –  rašyti savo vyriausybės programą laikantis jų raidės, tai bus pati pakliuvusi į menko efektyvumo valstybės pažangai spąstus – sląstus. Bus tik patogu teisintis – kokia sutartis, tokia ir programa bei rezultatai. Kokie jie bus?

Ši koalicinė sutartis yra surašyta tipine, nenauja Lietuvai, nieko gero daugumai nežadančia  socialiberalios  ideologijos dvasia, todėl apie 2022 metus dar ūgtelėjus kainoms, tačiau Šimonytei bandant suvaldyti augančią, lyg užsikrėtusiųjų kiekį, valstybės skolą, labai tikėtini masiniai mokytojų-medikų protestai: piketai, mitingai, streikai, juolab bus kam iš opozicijos tai „pakaitinti“. Iš Lietuvos bus toliau bėgama, o emigrantų vietos toliau bus pildomos slavų juodadarbiais. Kaime, sodininkystės žinovui V.Pranckiečiui tapus ministeriu nuo liberalų, ūkių toliau drastiškai mažės ir menkės valstybės demografinis resursas. Apie 2030 metus Lietuvos kaime tebus likę vietoje buvusių 200 tūkst. ūkių tik 20 tūkst., o gyventojų dauguma tebus tik getuose, pavadintuose miestų grūstimis. Užtat turčių pilaičių gražiausiose paežerėse bus dar daugiau.

Politinis portretas – Ingrida Šimonytė | 15min.lt

Iš čia išplaukia išvada. Jei koalicija nesubyrės po keleto metų dėl visų gėjų partnerysčių ir raidžių, tai 2024 metų rinkimuose jai vėl teks varžytis siauroje socialiberalioje nišoje, aršiausios kritikos ir kairės, (netgi, krikščioniškos), demagogijos, aplinkoje ir koalicijai įsitvirtinti dešimtmečiams valdžioje nepavyks dėl paprasto dalyko –efektyvios ekonominės-finansinės politikos, kaip ir tokio naratyvo nebuvimo, nes nauja politinė kultūra tėra tik figos lapelis ant visų neišvengiamų seiminių rietenų. Kitaip tariant, sprendžiant iš politinių rašinėlių, ši koalicija, irgi,  „stoguos“  kainų bei įkainių šėlsmą: didžiuosius prekybos tinklus, du su puse banko, skirstomuosius tinklus – monopolistus, kaimo latifundiją, imančią europinius melejardus, perdirbėjų, reketuojančius ūkius kartelius, vaistų didmenos ir mažmenos žvėriškų spekuliacinių antkainių mafiją bei atliekomis šeriantį viešojo maitinimo monopolį. Komentatoriai Delfi jau nesnaudžia, rinkėjai nedovanos, nes nesimato, netgi, dešinės Gerovės valstybės auginimo, kuriai pasireikšti ir suklestėti reiktų gal 5-7 metų. O mokytojams bei medikams pinigų su tokia valstybės skola tegalima atrasti, tik išvardintų kartelinių oligopolių sąskaitose.

Dar viena vadybinė blogybė šioje skuboje  pasimato ir ministerių kabineto sudarymo  tvarkoje. Jie turėtų, beje, kaip ir Seimo vadovybė,  būti parenkami vieša konkursine tvarka – su planu, ką žada nuveikti savo srityse, nors, suprantama, daugiausia darbo turi tekti I.Šimonytei – didžiuma esminių valstybės problemų yra tarpžinybinės, tarpministerinės ir reikalauja kietos premjero rankos. Tačiau kadrų parinkimo tradicijos gajos –svarbu, kad ministeris būtų savas ir mokėtų atsikirsti vyriausybės valandose bei rodytis  žiniasklaidai, nors vyriausybės programoje turėtų matytis ir jų, ir I.Šimonytės esminis konkrečių veiksmų įvardijimo reikalaujantis  įdirbis, o ne aptakūs tradiciniai klerkų surašinėti nurašinėti  lozungai. Betgi, su tokiais ir atsiskaitinėti lengva, tai kam čia įsipareigoti?

II koalicijos sutarties dalis brėžia vertybinį kontūrą. Deja, greta vieno iš penkių visų visuomenių tikslų, tėra akcentuota tik Laisvė, skleista per demokratiją bei žiniasklaidos palaidumą,  o teisingumas tesuvestas į įstatymo viršenybę. Tvarka deklaruojama tik įstatymų konvejerio Seime stabdymu, o ne akademinės bendruomenės pajungimu kokybiškiems modeliams, nacionalinėms programoms ir įstatymų paketams rengti. Asmens ir valstybės saugumas, irgi, pakankamai gerai užtušuoti. Gerovė – neįvardinta, nelyg akibrokštas prezidentūros naratyvui.  Nenuostabu, nes jei skylėta Seimo nario priesaika, tai ir pasekmės yra lygiai tokios. Žinoma, nepamirštama deklaruoti atsakomybę pilietinei visuomenei ir jos aktyvumui bei savivaldos savarankiškumui. Užsienio politikoje, tradiciškai, nėra ekonominės-mokestinės politikos dimensijos, nors ji ir yra, bene, pati svarbiausia vidaus saugumui bei tvarumui ES. Išvada paprasta – vertybinė dalis pakankamai  silpnai surašyta.

III dalis skirta koalicijos prioritetams. Pradedama nuo švietimo. Sieksime… sieksime, tačiau, vėlgi, su kokiais pinigais? Jų pametėti turėtų kaip ir 3.2 punktas skirtas ekonomikai.  Nuo kažkur nurašyta, ir nieko gero nežada. Iš kur jau imsite tą aukštą pridėtinę vertę, nes gaminti ar teikti paslaugas pigiau ir geriau įmanoma tik su ryškai technologine pažanga, o pas mus ir su patentais, ir su visa inžinerija nėra per geriausiai. 3.3 punkte deklaruotas Žaliasis kursas, vėlgi  reikalauja finansinių resursų, o apie socialines paslaugas bei pažangą medicinos sistemoje, esant, būtinam, taupumo kursui, geriau jau būtų patylėti. Kokybiškas ir efektyvus administravimas – 3.6  skamba, vėlgi miglotai, o 3.7 prilozunguota apie kultūrą jos atgyvenusioje siauroje traktuotėje. 3.8 finansų politika be subtilių reguliacinių mokesčių, nelyg, sriuba, be druskos ir kitų prieskonių, o paskutinis ditirambas skirtas savivaldai su jos skolomis, irgi, nieko gera nežada.

IV dalis – artimiausi darbai rodo bandymą, vėlgi, prisiimti politikams visą atsakomybę, kaip ir LDK seimų laikais,  sau, o ne didžiąją jos dalį valstybės projektavimo – programavimo darbuose užkrauti Mokslų Akademijai bei Lietuvos Mokslo tarybai, kurios turėtų teikti įvairius skirtingų scenarijų vertinimus.

Gerai, kad VI – vyriausybės programos rengimo skyrius pradedamas dėmesiu eksperimentinei plėtrai (kodėl ne technologijų kūrimui?) , tačiau kur akademiškumo dimensija valstybės valdymo reikaluose?

Skelbiama, kad bus numatyta ir pedagogų atlyginimai ir dar daugiau visokių gėrybių, tačiau tai nereiškia – įgyvendinta.  Liūdnokas vaizdas, kaip ir artėjanti absurdiška Seimo narių prisiekinėjimo po vieną, o ne grupėmis  procedūra lapkričio 13d. – (lyg neužtenka teisėtumui pasirašymo), kuri vėl užtruks nuo 12 val. iki vėlyvo vakaro, o Seimo postų išsidalijimas, vėlgi, vyks apie pusiaunaktį be reikiamo konkurso bei įsipareigojimų seimūnams ir rinkėjams. Štai jums ir visa demokratija bei politinė kultūra. Šastelėti koalicinį pezaliuką popieriuką su prioritetų-darbų, o ne ir pilno esminių problemų sąvado, raktažodžiais burtažodžiais, ir į postus susodinti savus. Įstatymų pataisų priraugta apie du tūkstančius, todėl Seimui yra ką veikti, o vyriausybei ministerijų biurokratija taip pat peno duos.

Kodėl taip nutiko? Todėl, kad I.Šimonytė iškilo ne su konkrečiu Lietuvos projektu, o su tvirto balso šmaikščia retorika, sumanumu, daugelio skaičių žinojimu bei gebėjimais vertinti politines aktualijas. Kritikuoti, bet ne kurti. Prasmukti su aiškinimais, kad svarbiausia politikoje susitarti, bet ne įrodyti savo kurso svarbą ir būtinumą valstybei, sprendžiant svarbiausias valstybės p[roblemas, kurios iki šiol nėra oficialiai įvardintos.  Pažiūrėsime, kokios kokybės bus jos vyriausybės programa.

Kokia gi būtų alternatyva prioritetiniams darbams Seime ir vyriausybėje?

Kažkaip taip reikėtų: įstatymų projektai gi kada jau surašyti, ( COVID19 pandemijos elminavimui Lietuvoje – atskira kalba).

Kainų šėlsmo suvaldymo politikai

Lietuvos mažmeninėje prekyboje apie 2005 metus sunykus smulkių parduotuvių sektoriui yra susidariusi oligopolinė didžiųjų prekybos tinklų pasidalinusių rinką situacija. Tai socialinę valdžios politiką verčia neveiksminga, nes padidėjus algoms, pensijoms, pašalpoms ar stipendijoms, NPD ar kitiems dydžiams, prekybos tinklai vieningai pakelia kainas. Dėl šių priežasčių būtinos kainų politikos įstatyminės priemonės skirtos a) palaipsniui maksimalaus užvaldytos rinkos didumo ribos mažinimui b) lengvatoms smulkiai ir vidutinei prekybai be naujai ateinantiems užsienio prekybos tinklams c) PVM mažinimui pagrindiniams maisto produktams ir vaistams

 1. Lengvatų smulkioms ir vidutinėms prekybos įmonėms įstatymas
 2.  Lengvatų naujai ateinantiems užsienio prekybos tinklams įstatymas
 3. Dominavimo rinkoje – užvaldytos rinkos dalies ribojimo įstatymas
 4. Nutarimas dėl prekybos tinklų darbo laiko ribojimo (uždraudimas sekmadieniams)
 5. PVM mažinimo pagrindiniams maisto produktams įstatymas
 6. Valstybinės ne pelno siekinačios vaistų importo įstaigos „Valstybinė vaistų didmena“  įkūrimas

Algų, pensijų, pašalpų ir stipendijų didinimui kiekvienais metais

 • Stambiojo oligopolinio kapitalo ir „latifundijų“  apmokestinimo įstatymų paketas su reinvestuojamo kapitalo atleidimu nuo mokesčių.
 • Pensijų didinimo kiekvienais metais tvarkos įstatymas, atsisakant dabar egzistuojančio pririšimo prie trimečio darbo užmokesčių suminio dydžio.
 • Algų, stipendijų, pašalpų kasmečio didinimo įstatymai ir nutarimas

Pedagogams ir medikams

 1. Nutarimas dėl pedagogų algų didinimo iki vidutinio, 30 proc. viršijančių vidurkį
 2. Padėkos gydytojams ir personalui fondų kiekvienoje ligoninėje ir poliklinikoje įteisinimas

Vien ekologiško maisto vaikams tiekimo į ugdymo, gydymo ir globojimo įstaigas sistemos sukūrimas ir kaimo raidos antikrizinio tvarumo užtikrinimas

 1. Ilgalaikės kaimo ir miškų strategijos įstatymas
 2. Viešųjų pirkimų įstatymo pataisa dėl pirmenybės ekoproduktams pagal savivaldybių finansines galimybes ir vietos bendruomenės produkcijai
 3. Vaikų maitinimo ugdymo, gydymo ir globojimo įstaigose įstatymas
 4. Žemės ūkio – maisto grandinių (gamintojas-perdirbėjas-prekyba) antikrizinio sureguliavimo įstatymas
 5. Dirvožemio įstatymas (projekto papildymas preambule problemos akcentavimui bei sureikšminimui visuomenės akyse)5
 6. Melioracijos įstatymo papildymo preambule įstatymas 

Valdymo efektyvinimui ir demokratijos stiprinimui

 1.  Nutarimas dėl Ateities komiteto
 2. Pagrindinių valstybės kriterijų ir rodiklių įstatymas 
 3.  Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymas
 4. Nutarimas dėl pareigūnų ir tarnautojų  darbo skaidrumo
 5. Seimo statuto pakeitimo įstatymas
 6. Mokslo ir studijų įstatymo papildymo įstatymas
 7. Mokslų Akademijos statuto papildymas
 8. Lietuvos politikos semestro įteisinimas Seimo statuto pakeitimu
 9. Nutarimas dėl Nacionalinių rizikų raporto kasmečio parengimo
 10. Viešo intereso gynimo įstatymas
 11. Lietuvos Respublikos Teisėkūros įstatymo pakeitimo įstatymas

BVP perskirstymui ir prabangos apmokestinimui – pajamų nelygybės mažinimui ir ekonominio saugumo politikos užtikrinimui

 • Progresinio GPM tarifo gaunantiems didžiules pajamas įstatymas
 • Nekilnojamo prabangos turto apmokestinimo įstatymas
 • Nacionalinio saugumo pagrindų įstatymo pakeitimo įstatymas

Soc. atskirties mažinimui bei ekonomikos efektyvinimui

 • Pelno mokesčio įstatymas
 • Užimtumo įstatymas
 •  Savivaldos įstatymo pataisų, įtraukiančios seniūnaičius ir vietos bendruomenes užimtumo didinimui per jų skatinimą už naujų darbo vietų kūrimą, projektas
 • Lietuvos nacionalinės pažangos strategijos ir kitų ilgos bei vidutinės trukmės dokumentų  rizikų vertinimo bei ekonominės dalies sutvarkymui ir atsižvelgimui į Lietuvos valstybės išorės rizikas pagal Davoso „Gobal risk forum“ metodiką

Korupcijos ir šešėlio mažinimo – lėšų panaudos skaidrumo bei visuotinio deklaravimo nutarimas ir įstatymas

 • Vyriausybės nutarimas dėl viešųjų finansų skaidrumo
 • Įstatymo pataisa dėl visuotinio turto deklaravimo

Švietimui ir kultūrai – saviugdai ir mokymuisi visą gyvenimą

 • Vyriausybės nutarimas dėl E-universiteto „Visa Lietuva“ sukūrimo 
 • Vyriausybės nutarimas dėl vaišinimosi kultūros ir naujos kultūros politikos įgyvendinimo
 • Kultūros įstatymas

Konstitucijos ir Seimo statuto pataisos

 • Konstitucijos preambulės pataisa – Gerovės valstybės siekio įtvirtinimas
 • Konstitucijos 55 straipsnio pakeitimo dėl dvejų Seimo rūmų sukūrimo ir ne daugiau nei dviejų kadencijų iš eilės buvimo Seimo nariu
 • Įstatymų projektų teikimo ne mažiau 10-ties Seimo narių Seimo statuto pataisa

Teismų įstatymo pataisa

 • Teismų įstatymo papildymas baudžiamai atsakomybei už akivaizdžiai neteisingus teisėjų sprendimus

                                             Lietuvos Respublikos Aikščių įstatymas

 • Lietuvos Respublikos aikščių įstatymas

Realios demokratijos užtikrinimui

 • Lietuvos Respublikos politinių partijų ir Prezidento programų bei atsakomybės už jų vykdymą įstatymas

[1] https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/skelbiamas-visas-naujos-koalicijos-sutarties-projektas.d?id=85659643

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s