BALANDŽIO 1 KARUI NEGALIOJA

BALANDŽIO 1 KARUI NEGALIOJA

stutis K.Urba

 

 (ištrauka iš romano „Dosje 1700000077“)

Kęstutis K.Urba

2019 m. kovo 31 d., Vilnius.   Sekmadienio žiniose reportažas nuo Palangos tilto papuošto NATO vėliavomis su Krašto apsaugos ministro ir žmogaus daug padariusio, kad ruso kareivio batas daugiau nemindžiotų Lietuvos žemės kalbėjimais į televizorių ekranus. Prof.V.Landsbergis kaip visuomet taiklus savo ironija ir sausio 13-os byloje.

                      Kas gi buvo šiomis dienomis tokio negero nuo pajūrio, kad tilptų į GRU psichologinio karo operaciją?  Žiauri avarija naktį apie 4 val. 10 Prano Lideikio gatvėje, kuri veda į Melnragę – žuvo 22 metų panevėžietis[1]. Tiesiame kaip styga kelyje staiga išlėkė iš kelio ir tvojosi į pušis. Iš vyšninės spalvos automobilio teliko kažkokia antros pusės „armonika“.

Spidometro rodyklė sustingusi prie „130“ padalos – velnio tuzino numerologija. Tegul pasakoja pasakas lengvatikiams, nes TV žiniose tuoj pat tipiškas lygiagretus kontekstas – tokios pat spalvos automobilis sulaikytas naktį mentų reide Vilniuje. Tik ten už vairo buvo „įkalusi“ promilę dama. Akivaizdžiai įteiginėjama avarijos priežastis –  girtumas. Bet kam visa tai įdomu, kaip ir Rusijoje karo metais, kur maršalas Žukovas sakė  – „baby narožajut“ (rus.  bobos prigimdys), apart, žuvusiojo artimųjų? Vienu daugiau, vienu mažiau. O štai naujas psichologinis smūgis – blogas kontekstas – „pamušalas“ iškilmėms nuo Palangos tilto sukurtas, plėtojant eilinį kartą įtaigą, kad ten kur NATO, ten ir avarijos. Gal net ta avarija, kurią rodė nuo Klaipėdos prieš kelias dienas, kur juodas naktį nulėkė irgi nuo skardžio, o dama , tipo, aptikta šoko pirma parsigavo pas save į kitą Klaipėdos galą, irgi iš šių spektaklių serijos?  Bet , kaipgi buvo sukurta ta dabartinė avarija? Stabdžiai sugadinti ar tas panevėžietis „atjungtas“ pakišus taurelę bare prieš paskutinį kelią? Pranešta, kad policija aiškinasi aplinkybes. Nė velnio jie  ir vėl neišsiaiškins, o ar to jau ėmėsi KAM II departamentas –jie patys težino. Dėl viso pikto pasiųsiu karinei kontržvalgybai e-mailą, kaip ir dėl to švedo medžioklėje sužeidimo dėl kurio būtent šiuo momentu irgi per TV duota žinoti, kad nuteistas vokietis gan simbolišku vardu[2]  -Ketelis Heinrichas. Keitelis yra vienas Adolfo Hitlerio sėbrų: Vermachto štabo viršininkas, nuteistas Niurnberge mirties bausme pakorimu.

Bundesarchiv Bild 183-1998-0112-500, Wilhelm Keitel.jpg

Bet Ketelis dar ne Keitelis, o Heinrichas ne Heidrichas, tačiau grušnikai ant tokios simbolikos „dirba“ netgi medžioklėse. Gal atsitiktinumas, kad kulka nušovusi šerną atšoko į tą švedą pagal visus prokurorų ir  teismų „miunchauzenų“ išvedžiojimus, o gal tai visai kito asmens iš spec.nazo paleistas šūvis. Nors medžioklėse irgi visko būna. Kaip praėjusią vasarą su tuo marijampoliečiu dainininku Remeikiu vidurnaktį. Amžinatilsį. Vienu daugiau, vienu mažiau – „kogo ž j…biot čužoje gore“ – pasakytų vėl Paulius.  Bet kuriuo atveju svarbus pats teismo parinkimo momentas, kuris leido TV režisieriams sukurti įvaizdžio grandinėlę: NATO, švedas, vokietis: šovė – pašovė savą.  Klaipėdos avarijos laikas 4:10, todėl, tikėtina diversijos tąsa balandžio 10-ai. O kodėl gi mane sekiojo mentų automobilis „KUR 491“ prie Žaliųjų ežerų, vakar vėl tipiškai pasipainiojęs ant Žalio tilto – pekla žino.

Savaitės įvykis – sausio 13-os byla, kuriai LRT Nemiros Pumprickaitės „Savaitė“ teskiria minimumą dėmesio su Artūro Paulausko reklama  telikus pusantro mėnesio iki rinkimų į Europos Parlamentą. Užtat partizano generolo „Vėtros“  kolaboravimą su naciais Vinokuras apsiputojęs narsto trigubai ilgiau, jam elegantiškai prieštaraujant V.Valiušaičiui.

  Kada gi bus padėtas taškas tai baisiai neteisybei visoje istorinėje grandinėje. Caras Nikolaj  Pavlovič Romanov 1825 m. išleido ukazą pagal kuriuos žydų vaikai didžiausiu procentu ir dar nuo mažumės imti į rekrutus – kariūnų mokyklas. Ryškus genocidas – etnocidas.

HTML Dog logo

Žydų tauta ir liaudis kilo į kovą – Vilniuje ir Druskininkuose įkūrė pirmą anticarinę partiją BUND. Po metų iš jos Minske išsirituliavo RSDDP, kurioje valdžią netrukus išsikovojo bolševikai (Uljanovas-Lenin, Džiugašvili-Stalin, Dzeržinskij, Ozolas…)  su gausia žydų grupuote. Ši po spalio maišto Rusijoje bei dūmos išvaikymo užėmė pagrindinius postus – 80 proc. kadrų bolševikinėje partijoje, vyriausybėje, represiniame ČK buvo žydai, kadangi jie dėl išsilavinimo ir administravimo patirties  tegalėjo užtikrinti valdžios funkcionavimą: rusai buvo fronte. Todėl Lietuvoje tarpukaryje SSSR buvo žinoma kaip žydų valdoma, o ir A.Sniečkaus sugyventinė Chodosaitė, po to žmona Bordonaitė bei sušaudytas komunaras Rafail Čiornyj su Juzefu Greifenbergeriu, sukūrė opiniją – ir vietinius komunistus tapatino  su žydais. Dėl šios priežasties didelės dalies lietuvių, patyrusių stalinines represijas 1940-1941 m.  –masinius trėmimus į mirtį požiūris į Hitlerio kariuomenę buvo kaip į išlaisvintojus ir … teisingumo vykdytojus, kol patys nesusivokė, ką jiems žada naujoji tvarka. Dalis jų – gal apie tūkstantį lietuvių  gelbėjo žydus nuo mirties. Pats Adolfas Hitleris patyręs sužeidimą I pasauliniame sugrįžo į Berlyną ir pamatė žydus sandėliuose – intendatūroje, o jų dar labiau neapkentė, kai įsidarbinęs statyboje buvo bandomas reketuotuoti žydų tautybės profsąjungiečių, o nepasidavęs buvo išmestas į gatvę: aprašyta „Main kampf“. Kerštas žydams už tai buvo absoliučiai neadekvatus ir nesimetriškas – paties siaubingiausio pavidalo. Stalino išrastų konclagerių patirtis įgijo savą  – vokišką pavidalą su sekusiomis mirtimis milijonams.

Vaizdo rezultatas pagal užklausą „mirtis tremtyje“

Lietuvoje ir mūsų šiaudinių istorikų pajėgomis su viso, nelyg, tebesančio „kgb-gru-fsb-svr“ kalpoko pastangomis,  tėra eskaluojama viena pusė: segama etiketė „lietuviai yra žydšaudžiai“, visai užmiršus ilgą istorinės neteisybės grandinėlės kontekstą: carai nežmoniškai nuskriaudė vaikų atėminėjimu gabią ir išprususią žydų tautą, šie susiorganizavę ir kovoję dešimtmečius, istoriniu momentu nuvertė monarchiją Rusijoje, tačiau Vokietijoje užvaldyti antžmogio Hitlerio buvo fiziškai persekiojami ir  naikinami, o kito antžmogio Stalino SSSR buvo ir sufabrikuotais teismais išstūminėjami iš valdžios, bei dar ir panaudoti  lietuvių bei žydų supriešinimui 1940-1941 m. su visais Raslanais, Todesais, Zimanais.

AM Brazauskas atsiprašė Izraelio, tačiau BUNDO įkūrėjų palikuonys bent jau mūsų, kaip ir žydai iš esmės valdę visą GULAG sistemos administraciją, visų SSSR tautų, o labiausiai,  ukrainiečių – nebe. Ryški asimetrija, dar ir caro palikuonims Romanovams neatsiprašius Rusijos žydų, p Vinokurai, kuris varinėdamas demagogijas socdemuose per LRT „Savaitę“ toliau mums viešai klijuoja bolševikinę – sovietinę „žydšaudžių“ etiketę, dėmesio atitraukimui, kai visuomenėje teisiami naujieji politiniai nusikaltėliai panaudoję  paklusnią karinę  jėgą prieš taikius dainuojančios revoliucijos dalyvius Sausio 13-ą.

Šleikštulį kelia ir Raudonos armijos  generolo Naudžiūno aiškinimai per „Pervyj baltijskij“, kad būk tai, lietuviai platino lapelius, raginusius žudyti rusų karininkų žmonas (tipiškas GRU provokacijos braižas), o sausio 13-a tebuvo jų taikus atsakas. Kažkodėl ir su „vzryv paketais“ rankose, nes kastuvėliai nepasiteisino Tbilisyje bei Baku. Kiršinienės režisuojama LRT „Savaitė“ visus rusų melus, kuriais toliau tautos nusikalstamai kiršinamos vienos su kitais, nutylėjo, tačiau, keista, kad pasitelkė sau tik Arkadijų Vinokurą, (kuris laidoje dar ir apšmeižė genocido centrą), o ne ir to paties profilio Rūtą Vanagaitę ar naujai iškeptą nacionalinės premijos laureatą Marių Ivaškevičių. O juk žydų aukų Lietuvoje bei lietuvių pražuvusių tremtyse ir kiekiai yra tos pačios eilės – šimtų tūkstančių.  Betgi IX fortas yra arti, o Sibiras – toli, tačiau ir atmintį, ir protą turi daugybė žmonių, tarp kurių yra ir piliečių, p prof.Arūnai Gumuliauskai  -Seimo Istorinės atminties komisijos pirmininke.

(b.d.)

 

[1] https://www.atviraklaipeda.lt/2019/03/30/avarijoje-zuvo-jaunuolis/

[2] https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2019/03/31/news/pretendentai-i-prezidentus-savo-lizdo-nekeistu-i-inkila-turniskese-9775760/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s