Featured

SOCDEMŲ 30-mečio KONFERENCIJA

SOCDEMŲ  30-mečio KONFERENCIJA

Kęstutis K.Urba

Vakar  Vilniaus centre, NOVOTEL salėje įvyko LSDP(m) – Dobilo Kirvelio ir Vytenio Andriukaičio „menševikų“ partijos jubiliejui skirtas renginys „Kada gyvensime taip kaip Švedija?“.  Toks klausimas buvo populiarus atgimimo laikotarpiu, kuomet kilus Sąjūdžio ir įvairių organizacijų atsikūrimo bangai vėl iš pelenų kilo ir seniausioji Lietuvos – Stepono Kairio partija.

Pirmiausia Švedijos reikalu turiu pastebėti, kad ta valstybė teriojusi ir Lietuvą, ir dėl gan saugios geografinės padėties neturėjo savo teritorijoje karo daugiau nei 300 metų, o paskutinis karinis konfliktas pasibaigęs pergale buvo su Norvegija 1814 metais. Adolfas Hitleris jos neatakavo, nes iš ten gaudavo geležies rūdą ir plieną, kaip ir Lietuva švediškas virtuvines mėsmales. Todėl Švedija palaipsniu evoliucijos keliu be didesnių revoliucinių ir karinių sukrėtimų atėjo į skandinaviško gerbūvio ir aukštos politinės bei kitokios kultūros valstybę.

Žinoma, man norėjosi  disputo tema „Kiek dar Lietuvą melš skandinavų bankai bei „Swedbank“?“, tačiau tas socdemų renginėlis buvo skirtas prisiminimams, kuriais dosniai dalijosi septynetas politikos mohikanų su prof.A.Sakalu  centre, greta buvusio partijos pirmojo pirmininko K.Antanavičiaus dukros.

Buvo prisiminti garsiojo 60-ųjų aspirantų bendrabučio Maskvoje laikai, pogrindinis Kutorgos „Strazdelio universitetas“, telkimasis laisvesniais 87-89, o esminis akcentas buvo A.Sakalo priminimas, kad po gero dešimtmečio socdemų karvutę apvaisino LDDP „bulius“ ir iš to išėjo nei šioks nei visai toks, neoliberalus veršis.

Rimtų diskusijų ir gilių įžvalgų dėl politinės kairės negalės tema nebuvo, kaip ir laiko klausimams, o socdemų dabartinio  ideologo Liutauro Gudžinsko baigiamasis rimtas žodis buvo prastai pristatytas jau daliai klausytojų pajudėjus gerti arbatos. Todėl ir neturėjau progos prieštarauti A.Sakalui, kadangi neoliberalizmui yra būdinga agresyvi globali „frydmanistinė“ marketinginė politika su charakteringų jai, pavyzdžiui,  Augusto Pinočeto  perversmo Čilėje organizavimų apraiškomis, o štai LSDP į tai bent jau šiuo metu nepretenduoja.

LSDP kai nuo jos atsitraukė ar ištirpo ir nunyko A.Januškos darbininkiška „Labora“ virto  skurdokos mūsuose  aktyvesnės inteligentijos  klubu su socialiberalia politine ideologija – tarpine tarp to baisiojo neoliberalizmo ir realios vakarietiškos socialdemokratijos su jai būdingais aukštais mokestiniais tarifais. Todėl konferencijoje viešai, o po to ir užkulisiuose buvo aiškiai pasakyta, kad LSDP  paskutinius 25-erius metus buvo  oportunistinė liberali partija su kaire retorika. Beliktų pridurti, kad LSDP buvo socialiberalia ir iš būtinumo 2012-2014 metais vadovaujant dr.Alg.Butkevičiui, nes tai buvo optimaloka  ekonomikai brendant iš krizės. Bėda, kad per ilgai tame užsibūta.

Kokia ji taps artimiausiu metu, galutinai paaiškės per  partinį suvažiavimą kitą pavasarį. L.Gudžinsko-G.Palucko 2017 m. rudens manifestas[1] deklaravo  kai kurioms vakarų valstybėms būdingą beveik pusės BVP perskirstymą, o pradiniu žingsniu buvo nurodytas Gyventojų pajamų mokesčio pakėlimas nuo 15 iki 20 proc. Kur tada G.Kirkilas įžiūrėjo grįžimą prie klasių kovos ideologijos, sunku pasakyti, tačiau bėda, kad ir tame manifeste nėra reikiamos solidarios socialdemokratinės ekonominės politikos dimensijos tarptautiniuose santykiuose, o kapitalo tekamumo ir verslo judrumo laikais, užkilus mūsuose mokesčiams, pinigai ir verslai gali tuoj pat persiregistruoti ar kraustytis į mažesnių mokesčių Airiją, Kiprą ar Maltą. Pagaliau, būtina ir LSDP reakcija į mūsų rinkos oligopolizaciją, nes joje visas socialines malones galiausia praryja stambieji  savo kieta kainų politika, nubraukianti tiek visą demokratiją, tiek ir politikos socialumą.

Kalbėjusieji sau kaip privalumą priskyrė ir „soc“ ir „dem“, save priešpastatydami sąjūdiniam Radžvilo liberalumui, tačiau pastebėkime, kad „soc“  per tris dešimtmečius taip ir nebuvo realizuota, o “dem“ pačios partijos viduje galioja tik iš dalies – sprendimai priimami balsavimu tiek prezidiume, tiek ir taryboje, kaip ir daugelyje kitų partijų. Visgi, pagrindinė demokratijos taisyklė yra įsipareigojimų prisiėmimas prieš renkančius ir reguliarus atsiskaitinėjimas, o LSDP komitetų pirmininkai bei pirmininko pavaduotojai  būna siūlomi ir aprobuojami formaliai –pagal iškalbą ir supratimą ar priklausymą grupuotei, tai yra – bolševikiškai, kur „vsio rešajut kadry“.

Vaizdo rezultatas pagal užklausą „andriukaitis“

Išimtimi iš taisyklės, turbūt, buvo itin sėkmingas ex-premjero dr.Alg.Butkevičiaus pasirinkimas skiriant Vytenį Povilą Andriukaitį į ES komisaro pareigas, atmetant D.Grybauskaitės „proteže“ čiulbuonio Lino Linkevičiaus kandidatūrą, kadangi V.Andriukaitis laikydamasis gal vien elementarios demokratinės politinės etikos žada vasario mėnesį pateikti visuomenei išsamią apie 800 puslapių apimties savo veiklos ataskaitą. Kokios neregėjome Lietuvos demokratijoje po D.Grybauskaitės buvojimo 5 metus Briuselyje ir nieko rimtesnio nenuveikusios pasaulio krizės prevencijos politikoje, nekalbant apie kitą komisarą, jos darbų tęsėją, kurį jau visi užmiršo  – A.Šemetą.

Trys socdemų „banginiai“

Ši partija didele dalimi dabar priklauso nuo jos dviejų vedlių į šonus  su varovu atgal – V.Andriukaičio, J.Oleko ir mažiau žinomo bei pastebimo A.Brazo. Šis yra baigęs mažytę kaimo mokyklėlę prie Šilutės, kur gavo labai stiprias žinias ir dar abitūros aukso medalį. V.Andriukaitis irgi buvo to vertas, bet kaip tremtinys tebuvo įvertintas pagyrimu. Kažką tokio girdėjai ir apie abiturientą J.Oleką –mokėsi stipriai ir lyg, taip pat, beje, kaip ir R.Juknevičienė, buvo medaliuotas.

Vaizdo rezultatas pagal užklausą „a,brazas“

A.Brazas ryja vieną politikos bestselerį po kito, dėlioja mokestinius-biudžetinius tarifus ant Lietuvos žemėlapio, Kipro, bei Mozambiko, kaip Karbauskis šaškes, ir neabejotinai būtų ne tik stipriu Seimo nariu, bet ir europarlamentaru, jei iš jo būtų atimtos bokso pirštinės ir politinis kastetas – jo organizmas, panašiai, kaip mano, netoleruoja politinių pezalų ir lozunginės retorikos. Retsykiais būna išgirstas ar net išspausdintas, bet jo Veidaknygėje nuolat verda diskusija ir tarp prof.R.Kuodžio bei akad.R.Lazutkos.

Apie J.Oleką yra prieštaringiausių nuomonių. Būk tai, KAMe jis buvo paradinis generolas Šveikas, nes ant jo stalo nuolat būdavo šūsniai išmintingai įvairiomis priežastimis  nepasirašytų raštų. O štai Briuselyje keliasi 6-tą ir gula su tamsa. Panašiai, kaip aš vakar nuo 7 ryte iki 22 vakaro, kai nepakeldamas galvos nuo 10 iki 17 val. parašiau 10 puslapių traktatą – dovaną socdemijai antioportunistine internacionalaus solidarumo tema. Vienok, man paskaičius olekas.eu svetainėje[2] lozungą apie žalią Europą, orų socialumą bei jo tarnystę, darosi silpna pakinkliuose, nes visa tai pašėlusiai brangu, o J.Olekas net neužsimena apie būtiną globalų stambaus kapitalo  – korporacijų ir bankų totalų apmokestinimą, nes nežino, kad pasaulyje pinigų yra iki valiai, bet ne pas tuos. Gi dar sau Raudondvario pilyje leido kalbėti apie didesnius valstybių įnašus į centrinį biudžetą. Ypač iš tokių kaip Lietuva, kur pagrindinė mokestinė našta ant dirbančiųjų pečių.  Gi vien CO2 emisijos suvaldymas, kurio imasi kalbomis Ursula, kaip sako A.Brazas gali pareikalauti trijų tūkstančių milijardų visai ES, o Lietuvai tai irgi nepakeliama našta.

Užtat, šiąnakt mano televizorius pasakė, kad už klimato kaitą dėl to dvideginio emisijų labiausiai atsakingos penkios didžiosios pasaulinės korporacijos:  Saudi, dvi iš USA, „Gazprom“ ir viena Irano. Tai ką gi daryti?  Ogi, pirmiausia, panaikinti  pradžiai ES beveik visus mokesčius dviračių bei paspirtukų gamintojams, kad kristų jų kainos. Bet kol J.Olekas išgirs, o A.Kubilius supras… koks džiaugsmas skrieti rytais būdavo tuščia Geležinio vilko magistrale nuo Jeruzalės iki Seimo.

Iš vakarykščio piktoko pokalbio  – kritikos niekas nemėgsta –net ir aš pats, paaiškėjo, jog V.Andriukaitis nesuvokia, kad nors jis atliko 150 proc. įmanomų neįmanomų darbų, netelpančių į jokius puslapius, bet pasauliui išgelbėti nuo „armagedono“ reikėjo tai net  250!  Prieš penkis metus jis man pasakė – „leisk apšilti kojas pas Junkerą“. Leidau. Ir kas išėjo? Ogi. Traukte traukti reikėjo paaiškinimą per V.Andriukaičio rinkimų kampanijos pradžią 2019 04 iš jo – kada socdemai puls įvedinėti visuotinius didelius progresinius mokesčius bent jau ES mastu, kiek tai leidžia kapitalo ir verslo nepabėgimas vėl į III pasaulį? Paaiškėjo, kad ES komisija dėl to buvo kreipusis į ES vadovų tarybą, tačiau ponai prezidentai ir dar D.Grybauskaitė  – kalbančios galvos retai kada protauja, o jų klerkai ar kvailai nusprendė ar buvo nupirkti – koks dabar skirtumas, kad nereikia. Ir viskas tuo pasibaigė.  O reikėjo tuoj pat kreiptis į tautas, į darbo žmogų, kad atvertų langus ir išeitų į gatves –taip sakė V.Andriukaitis 2011. Aš tuoj pat būčiau išėjęs. Ir neabejoju, kad visa prezidentūra būtų subombarduota dar baisiau, kaip kad buvo prie R.Pakso, tualetinio popieriaus ritiniais, o aš dar su studentais ir „bangą“ ne vieną būčiau padaręs. Tame ir bėda, kad socdemai tebėra atitrūkę savo biurokratijose nuo paprasto žmogaus, o gydytojas V.Andriukaitis turėjo vykti į juodąją Afriką, kuri vis vien bus tarybų ir bus laisva, kaip mes dainuodavom bendrabutyje 1974 metų žiemą per pačius šalčius. Turėjo, nes plėtojosi ta grėsminga JEBOLA, nusinešusi tūkstančius juodukų gyvybių, bet laiku sustabdyta.

Betgi, duokite man su A.Brazu tą milijardą iš tų visų progresinių globalių tarifų „gazpromams“, ir aš ne tik kad muilo gabaliukais visus juodukus apdovanosiu, kaip kad darė V.Andriukaičio komanda Brazavilyje ir Kinšasoje, kad neplistų tas virusas, bet dar ir septynis muilo fabrikus visam žemynui pastatysiu.

Dar dr.Alg.Butkevičiaus finansų ministrui R.Šadžiui aiškinau ir PVM politikos subtilumus, ir būtinumą kelti finansų ministerių taryboje vieningą apmokestinimą. Šis tik susigūžė, o po to mostelėjo ranka – liberastai neleis.

Skiriasi mūsų požiūriai ir galimybių vertinimai, tačiau kaip sakė Remarkas – tik neprotingi žmonės gyvenime laimi, nes protingi tuoj pat  suskaičiuoja begales kliūčių ką nors pakeisti. Būtent, todėl ant paskutinio TIMEs viršelio, rodyto ekranuose šįryt puikuojasi metų žmogaus – tos mokinukės ekoaktyvistės Gretos Tunberg, o ne Juozo Oleko nuotrauka.

 

 

[1] https://www.lsdp.lt/manifestas/

[2] https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Tax_revenue_statistics#General_overview 

 

DĖL CHAOSO PREZIDENTŪROJE IR NETINKAMO MINISTRŲ PARINKIMO

DĖL CHAOSO PREZIDENTŪROJE IR NETINKAMO MINISTRŲ PARINKIMO

Kęstutis K.Urba

                      Šiuo metu prezidentūroje vyksta Prezidento pokalbiai su kandidatais į I.Šimonytės kabineto ministrus.  Logiška ir racionali pokalbių seka būtų tokia: pradedama nuo Ekonomikos ir inovacijų, Švietimo ir mokslo bei Finansų ministrų, o kai įsivaizduojama ekonomikos efektyvumu ir pažanga grįstas būsimas finansinis resursas valstybės biudžete, tada jau galima brėžti gaires reikalingiausioms reformoms kitose srityse su reikiamais vadybiniais ir agitaciniais projektais. Deja, nieko tokio nestebime, o pradėta buvo nuo „bėdų turgaus“ – būsimos  SADM vadovės Monikutės Navickienės[1] bei „atleisk“ – tatuiruotėmis išgarsintos bakalaurės, pretendavusios  į Teisingumo ministeres. Tokia tvarka nieko gero nežada, nes rodo ir „jovalą“ vidaus politikos patarėjo galvoje.

Ir pati ministrų parinkimo į kabinetą antidemokratinė tvarka Seime yra apgailėtina, nes turėtų būti vykdoma konkursine tvarka atitinkamose partijose su varžytinėmis siūlomų programų ir planų bei patirčių bei reputacijų plotmėje.

Arvydas Pocius

Todėl „už borto“ liko buvęs Lietuvos Kariuomenės vadas diplomatas Arvydas Pocius, kuris būtų stipriausias KAM vadovas bei jau vadovavęs Žemės ūkio ministerijai ir rūpinęsis smulkiu bei vidutiniu ūkiu Kazys Starkevičius.

Regionai ir kaimas yra opiausia Lietuvos problema, o štai R.Valatka su pretendente į Švietimo ir mokslo ministeres J.Šiugždiniene InfoTV vieningai sutarė, kad mažos kaimo mokyklos būtų naikinamos, kaip tai daro pvz. Akmenės meras Mitrofanovas. Nors gretimame Mažeikių rajone tėvai vežioja iš miesto savo vaikus į kaimo mokyklėles, nes ten ir klasės mažesnės, ir tvarka geresnė nei tūkstantinėse miesto mokyklose bei saugiau pandemijos sąlygomis. Negi, vėl, reikia kartoti Šilutės rj. mokyklėlės patirtį sovietmetyje, kur iš šešių abiturientų buvo vienas aukso medalininkas ir keturi – sidabro. Nebus mokyklėlių – nebus kaimo. Nebus kaimo – nebus ir Lietuvos. Tik miestų rezervatai su placdarmu „žaliems žmogeliukams“ tuščiose laukų platybėse. Net naują karinį poligoną nesusiprasta įkurti pavojingiausiame nederlingų žemių Lazdijų rajone. Kas mus valdo?


[1] Man ministras Linas Kukuraitis sakė, kad jo sistemos sustygavimui trūksta bent jau 200 mln. eurų

KARBAUSKIS ĮKLIMPO … AMŽIAUS KRIMINALE ?!

KARBAUSKIS ĮKLIMPO … AMŽIAUS KRIMINALE ?!

stutis K.Urba

               Lenkijos Prezidento Dudos vizitui į Vilnių, skirtam Žygimanto Augusto 500 metinėms, pasaulio pagrindinėje žiniasklaidoje nuvilnijo žinia, kad Berlyne sulaikyti trys Vokietijos piliečiai kilę iš Artimųjų Rytų: Abdula…, kurie įtariami Drezdeno muziejaus „Žaliasis skliautas“ apiplėšimu, pasisavinus istorines Lietuvos-Lenkijos karaliaus Augusto II brangenybes įvertintas 1 mlrd.eu.

Dresden Museum Partly Reopens After Jewelry Heist - The New York Times

                             Yra daug pikantiškų sutapimų – pvz. Drezdeno prokuroro tiriančio bylą Šmidt pavardės sutapimas su išreklamuotų Kauno menininkų rėdančių Kalėdinę eglę pavarde ar Generalinės prokuratūros pastate sudaužytas iš aukštumų kritęs storas stiklas, subiręs į šimtus deimančiukų, kurie leidžia konstruoti versiją, kad maskoliai ruošiasi šį amžiaus nusikaltimą „klijuoti“ ir Lietuvai bei … Gabrieliaus Landsbergio aplinkai per patriotą Lietuvos kariuomenės ginklininką juvelyrą Algirdą Petrusevičių bei mane. Tačiau į tai įklimpo ne kas kitas, o pats … Ramūnas Karbauskis, išleidęs rinkimams leidinėlį  prieš konservatorius, spausdintą Lenkijoje „Neliečiamieji“.

                             Įvaizdžio ir įtaigos konstravimo seka yra tokia.  Šiomis dienomis rusų TV kanalas „Naše liubimoje kino“ parodė kriminalinį prancūzų 2011m.  filmą „Neliečiamieji“ apie žiaurų nusikalstamų gaujų tarpusavio karą su politine potekste – kairiųjų iždo plėšimu, kuriam vadovavo toks Momona. Kaip tai susiję su … MO muziejaus ekspozicija su pinigais ant nuogo kūno būtų atskira kalba, tačiau kriminalinis reikalas yra toks: maskoliai savo strateginėje operacijoje klijuoja net kino priemonėmis konservatoriams sąsajų su nusikalstamomis grupuotėmis įvaizdį, netgi, stiprinamą reikiama kino juosta, o Karbauskis, kuris jau kreipėsi į tarptautines organizacijas dėl „demokratijos mirties“ prie to tiesiai su savo „Neliečiamieji“ spaudiniu prisideda. Intelektualu, bet būdinga.

Dabar jam pačiam – Karbauskiui yra dvi išimtys – arba likti Seime „neliečiamojo“ statuse arba rytoj pasitraukus iš jo, galimai būti apklaustam suinteresuotų prokurorų ir Interpolo.

Betgi, teisybė, kaip visada, slypi detalėse. Kad A.Petrusevičiui vėl „sega“ ryšius su nusikaltėliais po „vamzdžio“ – pistoleto provokacijos  ne naujiena, gal būt, net LRT „Istorijos detektyvuose“ parodyta Kubiliaus (žurnaliūgo) surasta Valdovų rūmuose ekspozicijoje neiššifruota Gedimino kalne rasta 13a. datuojama švinine lentele ant kurios keisti ženklai, spėjama, reiškia ALGIRDAS. Su kraujo nuleidimo įrankio sureikšminimu.  Būtent, Valdovų rūmuose, kuriuose prieš keletą metų buvo demonstruota įspūdinga Drezdeno muziejaus eksponatų paroda. Joje, beje, sutikau ir pažįstamą Lietuvos karaliaus Mindaugo II Uracho anūką.  Bandoma įmušti įvartį į Lietuvos vartus? Kaip meistriškai buvo kurtas Savanorių prospekto semantikos įvaizdis buvusiam Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių vadui A.Petrusevičiui,  būtų galima tik kraupiai gėrėtis. Įspėjau jį ką tik, kad jam gali atnešti pataisyti žiedą su deimanto akute, o po to jį suras, atseit, nusišovusį. Ir pasakiau – jei žodyje Abdula gali matyti žodį dulo – vamzdis, reiškia gali dirbti kontržvalgyboje.

Su manimi yra pikantiškiau. Dar prieš 25 metus paviešinau „kodą“ – „kazanova Urbini“. Maskolius užkibo pastatęs visą detektyvinį serijalą „Kazanova“, kuriame brangakmeniai dėl kurių iš kailio nėrėsi MURas išlindo būtent, žinios apie sulaikytus nusikaltėlius Berlyne dieną. Atseit rusai irgi kovoja su brangakmenių kriminalu. Tai yra svarbi medžiaga bylai Vilniaus prokuratūroje, kurioje jau gal netiriamos lavono atsiradimo miškelyje prie Iždo gatvės aplinkybės. Kazna – kazanova yra tipiška kryžiažodinė maskolių spec.tarnybų operacijų rengėjų mąstysena iždo operacijoje.

Gabrielius Landsbergis dėl gero išsiauklėjimo yra itin korektiškas, mandagus politikas, kuris pagal statutą bendrauja su rinkėjais, taigi, ir su manimi. Aš pagal konstituciją, kaip ir pridera savo kilties atstovui, dalyvauju valstybės valdyme per rinktus atstovus. Ne tik su Gabrielium, bet ir su Gentvilu, Čmilyte, Butkevičium ar net Skverneliu ir Karbauskiu. Bet tai niekam neįdomu, nes yra toks pikantiškas slaptas nufilmavimas Seimo priimamajame prieš penketą metų, kai ėjau pas vėlavusį Teisės komiteto pirmininką Julių Sabatauską. Ant kėdžių laukiamajame sėdėjo dvi ciocės ir graži, simpatiška moteris, kurią prisėdęs ant ketvirtos kėdės užkalbinau  – kokiu reikalu. Ji pabėdavojo, kad dėl netinkamo generalinio prokuroro Valio elgesio Zarasuose, kur jos vyro puseserės namas buvo iškrėstas matant vaikams. Aš pasipiktinau ir patariau kreiptis į Vaiko teisių apsaugą. Kai šią moterį pakvietė užeiti, sužinojau, kad tai … Henriko Daktaro žmona.

O kad greta Seimo teko pabėgėti ristele ir pasišnekėti su bėgančiu Gabrielium,  kameros, irgi, bus, užfiksavę. Gi rusų filmas „Bieg“  – bėgimas su deimantų ir „Kazanovos“ kontekstu yra iškištas ką tik.

 Kita Frenko Sinatros įvaizdžio ryšiuose su politikais ir mafija atšaka yra tokia. Šių metų liepos 29 dieną penkios minutės po dėdės Algimanto Urbos, kuris su buldozeriais nesnaudė Sitkūnuose sausio 13-os naktį, palaidojimo Garliavos kapinėse  man paskambino „bratva“ prie kurių dėdės Kęstučio kapo Saltoniškių kapinėse yra tekę buvoti ne kartą.  Skambinęs yra teistas ir dėl banko plėšimo, o kai rašė kursinį darbą apie Petrą I „draugavusį“ su Augustu II, kurį įpainiojo pražūtingą LDK karą su švedais, kažkiek jam padėjau“ gavo bakalaurą. Tada ėjo to USA piliečio Rožeckin turėjusio 500 mln. USD bylą su Rusijos Informatikos ministerija,  dingimo Jūrmaloje iš Kapu gatvės į kurią buvau keletą kartų pavėžintas kriminalas. Komentarai kaip sakoma nereikalingi. Puikus siužetas ne tik kriminalinei juostai, bet ir politiniam skandalui.

Nieko nepadarysi – numeti jauką prieš 25 metus ir lauki. Nes džiunglėse laimi ne teisingieji, o taiklieji bei kantrieji. Teks kreiptis į prokurorus dėl p Ramūno, kuris netikėlis verslininkas plebsas man, aristokratiško mėlyno kraujo iš karališkos Jono Sobieski II betarpiškos aplinkos giminės bandė neleisti kalbėti Seimo kultūros komitete, net nebūdamas bajoru.  Bet prokurorai ir vėl atrašys – neaišku, nesuprantama, atmetama ir neskundžiama remiantis E.Pašilio potvarkiu, kuris akivaizdžiai prieštarauja … įstatymui. Tokia jau yra ta Lietuvėlė „po kalpoku“ nuo kurio tebekenčia milijonai.

Kad sesers vyras yra ambasadorius, dribęs Stokholme ir Maskvoje, o dabar konsulas Lenkijoje – tai tik svarbios GRU-FSB-SVR-kgb provokacijos detalės.

NE TIK SEIMO JAUKIMAS

NE TIK SEIMO JAUKIMAS

stutis K.Urba

               Vakarykščiai du Seimo posėdžiai, 2020 11 19  -rytinis ir vakarinis buvo, nelyg, gerai surežisuotas spektaklis, kuriame pseudokairė atakavo dešinę, pirmiausia V.Bako ir P.Gražulio pasisakymais. Galimai spec.tarnybų užsakymo. Šios „statančios“ ant kairės veikia taip. Prastumia į dešinę pažeidžiamus asmenis ir po to patys juos diskredituoja. Taip V.Bakas iš pradžių „užsirovė“ ant Lopatos  dėl ROSATOM ir M.Basčio reikalų, o po to smogė Krašto apsaugos ministrui, nes dukterinė MG Baltic firma laimėjo kareivinių statybos konkursą su 130 mln.eu suma. Konkurentai reikalavo, kaip ir didesnės sumos. Neatsiliko ir P.Gražulis, ką tik „pasižymėjęs“ D.Trumpo diskreditavimo naratyve,  prašnekęs apie KGB generolo dukrą. Matyt, turėjo galvoje A.Armoną[1].

                             Ataką pratęsė  R.Šarknickas pompastiškai prabilęs – „demokratija miršta“. Po to sekė keista rokiruotė – prof.E.Jovaišos patraukimas iš Mokslo ir švietimo komiteto į … Užsienio reikalų bei R.Karbauskio įsipiršimas vietoje jo iš nykoko Kultūros komiteto. Žemvaldys pridirbęs kultūrininikams imsi mokslo. Viršūnė – LVŽS pasitraukimas, atseit, negavus seimo vicepirmininko kėdės, iš seniūnų, komitetų vadovų bei paties „Lietuvos demorkatijos tėvo“  R.Karbauskio pareiškimas, kad jis dėl to kreipiasi į tarptautines organizacijas bei  palieka Seimą. Kai kas pagalvos, kad visai ne dėl to, nes TV dosniai nušvietė jo japonišką prie kišenės pritvirtintą chloruojantį paketėlį, kuris turėtų jį saugoti nuo COVID19. O iš tikrųjų, priežastis paprasta – R.Karbauskio reitingas žemas, todėl jam reikia elegantiškai pasišalinti, juolab vis tiek, diriguos per A.Norkienę ir J.Jarutį. Gi klausimas yra esminis – ar Seimo pirmininkės pavaduotojas ją pavaduoja tam tikroje srityje ar kaip partinis ambasadorius atstovauja frakciją? Kad LVŽS veidmainiauja rodo tai, kad jie patys nesiūlo Seimo statuto pataisos, kuri įpareigotų Seimo vicepirmininkus iš opozicijos gretų rinkti pradedant didžiausia frakcija. Gi V.Čmilytė atliko viską teisės rėmuose. O kad iš to buvo išpūstas spektaklis – kita režisierių paieškos pusė. Gi žurnaliūgai pasigavo atstovavimą, kai kalba eina apie užvadavimą.  Valdanti dauguma padarė lyg ir reveransą į opozicijos pusę – naikina Seimo sesijos programos sudarymo nuostatą, kad galėtų lengvai eiti opozicijos projektai, bet, vis tik, Seimo darbo plano projektas turėtų rastis Seimo statute, kaip orientyras, kurį galima paprastai pakoreguoti. Gi buvusi tvarka buvo absoliučiai „durna“  – vyriausybė pateikia savo sąrašą, seimokratija prideda teisėkūros jovalo ir programa yram nors jos tik 20 proc. būdavo įgyvendinta. Tai rodo, kad buvę seimai neturėjo žalio supratimo apie prioritetinių įstatymų svarbą tarp užraugtų pusantro tūkstančio pataisų. Tiesiog, nesuko galvos konvejerio aptarnavime.

                             Į šią nestabilumo didinimo schemą įsirašo ir K.Glavecko pareiškimas, kad jis palieka liberalų frakciją.  Keistai posėdžiams vadovavo P.Saudargas kažkodėl Seimo statuto pataisas nukreipęs vien į Teisės komitetą, o ne ir Valstybės valdymo ir savivaldybių reikalų. Dar keistesnė buvo „techninė 5 min. pertrauka“, kurioje, nesant salėje finansų viceministrei Maskoliovienei  pasipylė maišatis. R.Tamašunienė pakvietė Lenkijos draugus susiburti, po to R.Šalaševičiūtė – Seimo žemaičius ir taip iki … Uzbekijos draugų. Seimo nariai – visa 80 salėje  susimakalavo taip, kad paskelbti apie COVID19 išplitimą nuo J.Sabatausko paminėtos liberalų torto vyšnios atsirado DIDŽIULIS pretekstas. Gi šįryt A.Veryga pareiškė, kad Seimą reikia uždaryti dviem savaitėm ir jam pritarė A.Mazuronis.

                             Galimai eina kremliaus surežisuota Lietuvos Valdžios ir visuomenės destabilizavimo operacija tarpatlantinės COVID atakos fone,  bet tai jau ir  mūsų spec.tarnybų bei pačių seimūnų apdairumo ir atsargumo reikalas. O šis seimas nei kiek neprastesnis už buvusius, bet ir ne itin geresnis. Nes bando prisitaikyti prie sistemos, bet ne ją iš esmės sutvarkyti. O reikėtų – Lietuvos labui.

ŠĮ rytą “Pervyj Baltijskij” TV kanalas ryto žiniose “Dobroje utro” parodė iš Mordovijos V.Pranckiečio, kuris izoliacijoje, antrininką mėlyna striuke gydymo nuo COVID19 kontekste. Bet be “namordniko”.

R. Karbauskis deklaravo naujus pirkinius: atskleista namo prie Kauno marių kaina – Kas vyksta Kaune

Man keista, kad, kai  “Lietuvos demokratijos tėvas“ Karbauskis keliantis tarptautinį galimai uždraudęs buvusio Seimo nariui Laurui Stacevičiui skelbti kaimui reikalingiausio įstatymo tekstą – Nr 53,, kurį įpareigojome per LMS (mokslininkų sąjungą rezoliucija kovo 11 salėje) priiminėti, per šarknickius samprotauja apie demokratijos mirtį, kai LVŽS turi būti iš patriotų pusės ultimatumas – arba nešdinasi iš Seimo kaip prisiekinėjęs žmonių gerovei arba apkalta visai LVŽS frakcijai dar ir dėl 2019 m. PSDF lėšų neskyrimo onkologiniams ligoniams (moteris pardavė namą, kad galėtų įpirkti vaistus)  – 4 už 4 prieš Sveikatos komitete dėl ataskaitų tvirtinimo, matyt, dėl tos 2019 m. pabaigos biudžeto kamšymo istorijos.

Bet vakar ir P.Saudargas ir A.Matulas keistai vėl tylėjo – nekomentavo 4 prieš 4 konflikto, kurio pasekmės turėtų ir galėtų būti esminėmis. Tik R.Budbergytė prabilusi apie grėsmingą valstybės skolos augimą bandė kalbėti iš esmės, tačiau kam tai įdomu, kad riedame defolto grafiku. O po jo teks švedams parduoti visus miškus, rusams – geležinkelius, kiniečiams – uostus, lenkams ir vokiečiams – likusias žemes. Bet ne Karbauskio, kurį galima itin daug kuo įtarti dėl parsidavimo – politinės prostitucijos ir tikslingo kaimo alinimo.


[1] https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/buves-kgb-vadovas-a-armonas-sausio-13-osios-ivykius-galejo-sustabdyti-tik-m-gorbaciovas-ir-v-kriuckovas-56-617275

ROBERTO ŠARKNICKO VEIDMAINYSTĖ SEIMO NIEKDIRBYSTĖJE

ROBERTO ŠARKNICKO VEIDMAINYSTĖ SEIMO NIEKDIRBYSTĖJE

stutis K.Urba

               VakarykštIs Seimo posėdis, kuriame rinkti 4 likę Seimo vicepirmininkai, vėl gi,  nebuvo toks, kokio reikėtų Lietuvai ir demokratijai. Bet pirma apie Seimo nario nuo taip vadinamų valstiečių-latifundininkų  nario R.Šarknicko dviveidystę. Kai buvo diskutuojama apie ketvirtadienio posėdžio darbotvarkę, jis uždavė Jurgiui Razmai klausimėlį – o kaip bus su Ateities komitetu? Priminsiu, kad šią idėją Seime kėlė Gabrielius prieš keletą metų, tačiau nesusilaukė valdžiusių palaikymo. Dabar gi Šarknickas tai pateikė vos ne kaip savo idėją, kad Lietuvoje rastųsi jos ateitį keletui dešimtmečių prognozuojantis Seimo komitetas. Gudru, bet negražu.

Robertas Šarknickas | TEMA | 15min.lt

                             Deja, ir Seimo vicepirmininkų išrinkimas vyko tradiciškai prastai – vieni sakė panegirikas, o kiti „mėtė špilkas“.  Kaip gi turėtų vykti tokie svarbūs dalykai? Seimo pirmininkė V.Čmilytė kiekvienai vicepirmininko prižiūrimai sričiai turėjo pateikti bent po trejetą penketą esminių problemų (teisėkūroje, Seimo komitetų darbo koordinavime, ES politikoje – pvz. mokesčių sistemų harmonizavimas ir liaudies demokratija, nes daugelis esminių problemų yra tarpinstitucinės, tarpžinybinės, tarpkomitetinės), o pretendentai tegul varžosi ne tik savo patirtimis ir reputacijomis, bet ir sprendiniais su  įsipareigojimais. Pvz. A.Norkienės ir J.Sabatausko ar kitų „dvikova“ būtų pakėlusi kvalifikacinę kartelę gerokai aukštyn. Deja, nieko tokio neregėjome, niekas nesikeis ir renkant Seimo komitetų pirmininkus – visi, tiesiog, pritaps prie esamos netikusios sistemos rutinos žemiausių reitingų seimuose. Tai rodo ir šių procedūrų antidemokratiškumą, būdingą neobolševizmui, kur „viską lemia kadrai“. Gi Paulius Saudargas iš tribūnos kalbėjo ne apie daugybę susikaupusių problemų, o apie …. klausimų, t.y. ragino sovietiniais papročiais „riešat voprosy“. Problema, tai ir esamos situacijos labai konkrečių parametrų skirtumas nuo siekiamų. Sprendinys reikalauja ir įdirbio, ir demokratinių konkrečių pareigūnų įsipareigojimų. O klausimėlius uždavinėja rinkėjai ir seimūnai vyriausybės valandoje.

                             Yra ir itin svarbus klausimas Kauno prokurorams. Ar Berlyno policijos komisaro, dalyvavusio rezonansinio pasaulinio kriminalo – Drezdeno muziejaus „Žalias skliautas“ apvogimui 1 mlrd.eu suma (gal ne tik Prezidento Dudos vizito į Vilnių ir Zelenskio „garbei“) įtariamųjų sulaikyme vakar pavardė Šmidt tik šiaip sau sutapo su Kauno Kalėdų eglę suprojektavusių menininkų pavarde?

ANTIKONSTITUCINĖ VYTAUTO BAKO VEIKLA IR TARIAMA LIBERALŲ KOVA UŽ ŽMOGAUS TEISES

ANTIKONSTITUCINĖ VYTAUTO BAKO VEIKLA IR TARIAMA LIBERALŲ KOVA UŽ ŽMOGAUS TEISES

stutis K.Urba

               Vakarykštėje Seimo narių prisiekinėjime iškilo fundamentalus konstitucinės teisės klausimas: ar Seimo nariai prisiekinėja Seimui kaip vienai oriai iš svarbiausių valstybės institucijų, kurios galios ir prievolės apibrėžtos Konstitucija, ar jie prisiekinėja Seimui – „šeimai“, o tiksliau sakant, keletui „šeimų“, kurios išsidalina valdžią, galias ir įtakas bei pinigus.  Seimo idėjos orumas verčia laikytis pirmos traktuotės, todėl ir Seimo nario K.Glavecko aštuntas prisiekinėjimas buvo ir septynis kartus  perteklinis, ir dar eilinio Seimo statuto 4-5 str. prieštaravimo Konstitucijai išraiška, juolab Konstitucija nereikalauja pakartotinai prisiekinėti Seimui. Davei priesaiką vieną kartą  ir tampi susaistytas ja bei demokratijos ir Lietuvos gynimu visą gyvenimą.

                             Todėl intuityvus Gabrieliaus nenoras vėl be reikalo dėti ranką ant žalios konstitucijos knygos bei prisiekinėti buvo ne kitaip nei apvaizdos ženklas. Ir tai nėra smulkmena, nes naujas Seimas dėl netikusių papročių vakar pertekliniais daugiau nei pusės narių prisiekinėjimais tuščiame rituale prarado net dvi valandas, kurios turėjo būti panaudotos, kad ir detaliam teisėkūros reformos bei Seimo darbo aptarinėjimui, o ne koktokiems plepalams ir intrigoms. Vieną jų toliau pynė toks V.Bakas, kurį jau teko statyti į vietą per konferenciją Konstitucijos salėje prieš metus, kai jis pompastiškai pareiškė, kad Konstitucija yra … Lietuvos planas. Gi šis tegali būti labai konkrečių teikiamų įstatymų ir nutarimų projektų rinkinys, o ne pirmų  seimų įdirbis.

Vytautas Bakas | TEMA | 15min.lt

                             Vakar V.Bakas pareiškė, kad netinka rinkti Seimo pirmininke …teisiamos liberalų partijos vadovę. Čia Seimo nariai turėjo jam užduoti klausimų – nuo kada Lietuvoje taikoma kolektyvinė atsakomybė ir ar prokuroras J.Laucius bando nuteisti visą Liberalų Sąjūdį, ar tik buvusį jos pirmininką. Negi Liberalų Sąjūdis savo suvažiavime nutarė parduoti teisės aktų priėmimą už paskolą savo primininkui ?

                      O tai reiškia, kad V.Bakas viešai akiplėšiškai Seimo salėje šmeižė visą Liberalų Sąjūdį ir pažeidinėjo Konstitucijos ginamą LS bei jų sąjungininkų ir balsavusių rinkikų orumą ir dar  sėjo nepasitikėjimą demokratija. Deja, net Mykolas Majauskas tylėjo, nors duoti atkirtį galėjo ir Simonas Gentvilas. Bet kreiptis bent jau į Seimo Etikos ir procedūrų komitetą, kaip ir į VSD, yra ne vėlu. Juk kas galėtų paneigti, kad visas tas spektaklis su E.Masiuliu nebuvo kremliaus tarnybų surežisuotas konservatorių-liberalų koalicijos diskreditavimui.  O tuo V.Bakas ir užsiima. Tai gal jį britų tarnybose kontroliuoja naujas  rusams dirbantis Kim Philby?

                      Deja, ir patys liberalai šiomis dienomis atrodo itin prastai, kadangi žmogaus teises sutapatino vien su LGBT reikalais ir visa tai itin sureikšmino, nors yra  labai konkretūs tarptautinės teisės dokumentai greta visuotinės Žmogaus teisių chartos  brėžiantys Žmogaus teises socialinėje-ekonominėje srityse – teisė į darbą, poilsį, šalpą ir pan. Gi šios teisės yra itin aktualios bent vienam milijonui Lietuvos gyventojų, kai LGBT bendruomenės dydis yra apie tris dešimtis tūkstančių. Kadangi Žmogaus teisių sureikšminimas pasaulyje eina dar nuo prezidento Reigano laikų kovoje prieš totalitarizmą-sovietizmą, tai kas paneigtų, kad kremlius šios istorinės epochos permainos akcentui sukurpė žmogaus teisių tapatinimą – bjaurojimą vien su gėjais ir lesbietėmis, tuo pačiu neigdamas ir nekenčiamą liberalizmo ideologijos raišką politikoje.  LGBT persekiojimai Rusijoje, jų mušimas tik tai patvirtina.

                             Deja, ir V.Čmilytė savo priešrinkiminę kalbą iš Seimo tribūnos pradėjo, būtent, partnerystės tema, nors ne mažesnis procentas savižudžių yra ir materialinį skurdą patiriančių gretose. Kitaip tariant, mūsų liberalai, panašiai, kaip Leonid Brežnev, privertęs „didžiąją žemę suktis apie mažąją“ itin sureikšmino dvidešimt trisdešimt kartų menkesnę Lietuvos problemą nei didžiosios dalies gyventojų nepriteklius. Jie „užkibo“ ant kremliaus ir Simonoko puoselėjamo „jauko“ ir tapo jų įrankiais, o tai liberalizmo ateičiai nieko gera nežada.  Oponavęs A.Sysas vėl įmantriai prikalbėjo apie socialinės ekonominės atskirties naikinimą, kai reikėjo rėžti tiesiai – duokite žmonėms darbo bei orų atlygių/kainų santykį. Todėl ir Darbo partijos pareiškimas, kad koalicinis naujos daugumos susitarimas nesprendžia šių reikalų buvo teisingas ir taiklus, nors ir pačios DP programa tėra paviršutiniškas rašinėlis. Betgi, palaukime I.Šimonytės programos, ir tada bus galima daryti platesnes išvadas.

 Andriaus Mazuronio išrinkimas Seimo vicepirmininku be žadamų konkrečių DP teisės aktų rinkinio projektų bei atsakomybės srities įvardijimo ir programėlės bent eskizo pateikimo  vėl atspindėjo antidemokratinius neobolševikinius papročius, kuriuose viską lemia kadrai, dangstomi tariamu vertybiškumu ir sugebėjimu juokauti.  O Jurgio Razmos „kepurės“ Seimo pirmam vicepirmininkui suteikimas taip pat keltų rimtų klausimų, nes platesnis ekspertų pasitelkimas biurokratijos projektų įdirbio vertinimui visai nežada naujos teisėkūros bei jos kitos kokybės. Juolab, Jurgis mano, kad su kainomis, kaip rodo Rietavo turgus yra viskas „čiki“.

                             Reikalo esmė slypi tame, kad  Seimo valdyba ir seniūnai sudarinėdami bei tvirtindami darbotvarkes bando suvokti, kurie gi projektai yra pirmesni – prioritetiniai. Atsakymas gi ir paprastas, ir nebe. Ogi tie, kurie labiausiai gerina pagrindinius valstybės rodiklius tarp daugiau nei 1700 naudojamų ministerijose.  Bet, kad juose, irgi, nėra tvarkos – nėra hierarchijos p Guoda Burokiene, nors, kad „ikanomika auga, kai kyla bėvėpė“ mano ir pirmutinį mato visi.  Čia pradėti tektų nuo pagrindinių visų visuomenių tikslų, nubrėžtų didžiųjų mąstytojų, bet kad net Seimo nario „kiauroje“ priesaikoje iš penketo įvardinta tik viena gerovė. Nėra teisingumo, saugumo ir laisvių bei tvarkos joms kūrimo. O jei seimūnų galvose trūksta pagrindinių sąvokų hierarchijos, tai tada neišvengiamai randasi chaosas, kurio gal nepanaikins net pozityvus demokratijos plėtojimas – pasiryžimas retsykiais pasitelkti Seime ir NVO, ir ekspertus.  

SEIMO RITUALŲ ABSURDAS

SEIMO RITUALŲ ABSURDAS

stutis K.Urba

               Jei vieną pirmą kartą prisiekia Lietuvai karininkas, tai jam nereikia tos priesaikos kartoti, kaip perrinktiems į Seimą ar vėl po pertraukos tapusiems Seimo nariais. Priesaika yra iškilmingas, itin orus veiksmas – pasižadėjimas, skelbiamas Tautai ir Valstybei, kuris su aprašu įgyja ir juridinę galią.

                             Ką gi reiškia pakartotinas prisiekinėjimas, kai reikia ne tik taupyti laiką bei saugotis viRusų ir kuo mažiau būti artimoje aplinkoje su kitais – šiandien paskelbta apie naujus net 2066 atvejus. Pakartotinis saikdinimas reiškia ir nepasitikėjimą anksčiau prisiekusiuoju, ir prisiekinėjimą susirinkusiems į salę kolegoms bei Konstitucinio Teismo pirmininkui  – teisminei biurokratijai, kad ir kiek gerbčiau malonų bendravime p Žalimą.  Kaip  karininkas išėjęs į atsargą, taip ir seimūnas tampa juo visam gyvenimui su konkrečių pareigų Seime atlikinėjimu arba tolesniu tarnavimu žmonėms ir valstybei. Tik tokia narystės Seime samprata yra ori, todėl tas netikęs absurdiškas ritualas yra koreguotinas, nes kuria prieštaravimą Konstitucijos straipsniui, kuris neleidžia žeminti nei rinkėjo, nei Seimo nario orumo. Pamanykite tik, olimpinis čempionas ar kiti qarbūs piliečiai vėl tąsomi prisiekinėti, nors tai yra atlikę neterminuotai anksčiau.

Žinoma galima ieškoti Konstitucijos išaiškinimų, kad joje nenurodyta joks pakartotinas prisiekinėjimas ar piktintis Seimo statutą kūrusiais veikėjais, kurie sukurpė žeminančią Seimo narius senbuvius procedūrą: 2. Išrinktas Seimo narys visas Tautos atstovo teises įgyja tik po to, kai Seimo posėdyje prisiekia būti ištikimas Lietuvos Respublikai. Turėtų būti – Naujai išrinktas…, o anksčiau ėjęs šias pareigas, kai atvyksta į pirmąjį posėdį.  Smulkmena, bet charakteringa, o Konstitucijos 59 straipsnį: Išrinktas Seimo narys visas Tautos atstovo teises įgyja tik po to, kai Seime jis prisiekia būti ištikimas Lietuvos Respublikai.

derėtų traktuoti, taip, kad Konstitucija nereikalauja pakartotinės priesaikos, kaip pasikaltusio vaikiuko, kuris nuolat turi pasižadėti tėveliui (Žalimui), kad daugiau blogai nesielgs.

                      Kad sulaužęs Hipokrato priesaiką A.Vinkus, nuikreipęs PSDF lėšas su bendrais V.Šapokos biudžeto „skylėms“, o ne onkologiniams ligoniams ne visada tarnauja žmonių gerovei, kaip yra numatyta seimūno priesaikoje -atskira tema, tačiau ji tik rodo ‚einamosios‘ politinės valios pirmumą prieš teisinį reglamentavimą.

Viktorija Čmilytė-Nielsen su vyru

G.Nausėda šiandien savo kalboje naujam Seimui pabrėžė, kad įstatymai turi būti priiminėjami ir greitai, ir iškilimingai, tačiau kaip tai dera su V.Čmilytės žodžiais – lėtinti įstatymų priiminėjimą? Išminties ieškoti reikėtų šiaip jau  Akademinėje bendruomenėje, tačiau kur tam reikalingi teisės aktai? Būsima proginė būsimos seimo „pirmsėdės“ V.Čmilytės kalba stengsis kuo mažiau konkrečiai įsipareigoti demokratijai ją verčiant beveik farsu – tiesiog bus vėl bandoma pritapti prie esamos pilnos ir ritualinių absurdų sistemos aptarnavimo, o tai nieko itin  geresnio Lietuvai ir pasauliui nežada. Nes sistemą reikią iš esmės reformuoti.

GRU OPERACIJA – „JUODA IR BALTA OLANDŲ AUDINĖS“

GRU OPERACIJA – „JUODA IR BALTA OLANDŲ AUDINĖS“

stutis K.Urba

 (ištrauka iš romano „Dosje 1700000077“)

Kęstutis K.Urba

  2020 m. LAPKRIČIO 08 d., Vilnius.   

              Mažai kas pasaulyje mano, kad COVID19 pandemija kilo ne dėl kiniečių veiksmų: laboratorijos ar turgaus-gamtos, o buvo kruopščiai suplanuota kremliaus biologinio karo laboratorijose, dar ir Berlyno užėmimo II pasauliniame kare  75-ų metinių proga. Rusijoje jau vykdoma dešimtimis tūkstančių vakcinacija, matyt, iš anksto jų dar 2017 m. išrasta vakcina, o Gamalėjos institutas didina jos gamybos pajėgumus. Susidomėjimas šia vakcina ir jos panauda jau yra ir ES. Atrodytų, kad pavasarį vakcina ES turėtų pasiekti ir iš USA, pandemija turėtų būti priveikta, tačiau žiniose pasirodė nauja nerimastinga informacija. Olandijoje aptikta nauja COVID19 mutacija, kuri plinta švelniakailių žvėrelių ir jų prižiūrėtojų tarpe, o mutacijos yra tokios, kad jų neturėtų imti jau sukurtos ir testuojamos vakcinos. Serga bent 12.

                             Iš pradžių buvo naikinamos visos audinės 8 km spinduliu, o šiuo metu nesuvaldžius situacijos priimtas nutarimas išnaikinti visas.  Juolab, ši nauja infekcija, kuri netrukus bus įvardinta, kaip COVID20, jau persimetė į draugišką Lietuvai ne tik narystėje NATO Daniją. Jos vyriausybė, paskelbta šiomis dienomis, kad gi buvo priversta izoliuotis.

Kas galėtų paneigti, kad tai ne gamtos išdaiga, o planingi agentūriniai veiksmai, kuriuos įvykdė ginkluoti mėgintuvėliais ir švirkštais prižiūrėtojais įsidarbinę Ivanai Fiodorovičiai GRUninai su padirbtais pasais.  Juk ne tik „novičiokai“ leidžiami maskoliaus „mengelių“ į darbą.

Tokiu atveju Lietuvos ir ne tik jos spec.tarnybos turėtų atkreipti dėmesį į šiuos dalykus:

– Dano Rapšio sustojimą baseine nebaigus paskutinės atkarpos: tokia klaida, kai eina nerimastinga informacija iš Danijos, kur daug kam sprendžiasi „būti ar ne“, gali būti traktuojama kaip specifinis juodų lingvistinių technologijų triukas su gamtinių klaidų ir sklidimo vandeniu įtaiga, juolab, tai ne pirma šio plaukiko „išdaiga“

– žinomiausių laidojimo namų buvimą Vilniuje, būtent, Olandų gatvėje

– tik ką per Vėlines Olandų gatvės degalinėje galimai įvykdytą spektaklį su benzino vagyste, bato (mirties, kelionės įvaizdis)  ir mobilaus (judėjimo įvaizdis) pametimu bei policijos pėdsekiais pro Audėjo sustojimą iki Markučių ir geležinkelio pervažos.

Todėl būtina peržiūrėti ir visas keistas avarijas ar kitus nutikimus su AUDI šiomis dienomis ir kuo greičiau uždrausti šių žvėrelių auginimą Lietuvoje – pradėjo seimūnas Balsys. Beje, Kanados užsienio reikalų ministro susitikimui su Cechanuoskaja Vilniuje maždaug prieš mėnesį TV žinios iškišo kontekstą: nežinomas žvėrelis išpjovė vištas, o po to buvo jis parodytas ir gamtininko paaiškinta, kad tai kanadietiška audinė – tipiškas kremliaus-Lukašenos spec.tarnybų braižo kontekstinis triukas.

TV3 žinios rodė lapkričio 3 (numerologiškai atvirkščiai 3-11 – kovo 11) dvi keistokas avarijas: juodo ir balto automobilio, o reportažuose iš Olandijos buvo rodytos balta ir juoda audinės. Deja, šie automobiliai galimai patyrę avarijas dėl įvaizdžio nebuvo AUDI, nors vyras ir moteris įvažiavę į stulpą ir užsiaubino Gabrieliaus Landsbergio bei kažko labai juodai apsirengusios Ingridos Šimonytės interviu Seime, rodytą TV3, LNK…

Drabužio kalbą itin plačiai naudoja spec.tarnybos. Pvz. LRT „labam ryte“ Ugnė Galadauskė-Siparė pirmą žinią apie konservatorių pergalę rinkimuose pateikė rudu-„nacikų“ rūbu, šiandien LRT „Šventadienio mintyse“ Michelevičiūtė kalbėdama apie Jo Eminencijos Vincento Sladkevičiaus rožinį, vilkėjo rožinės spalvos suknele.  Antano Smetonos žmonos siuvėja lyg ir buvo rusų agentė, bet Ingridai gal ir nereikėjo modeljerei patarinėti – po Motinos netekties 2019 rudenį gedulo rūbas kitą dieną po Vėlinių yra suprantamas ir gal prognozuotas. Nes dieną prieš tai iš Pabradės buvo žinia, kad šuo užpuolė ir apdraskė mergaitę, o įvykis komentuotas ir mėlynai apsirengusio šungaudžio rodymu, kai jis užneria kilpą dideliam dideliam juodam šuniui. Gi kadre už Ingridos sėdėjo Jonas Survila su mėlynu „antsnukiu“, o jį vaikštant su Ingrida Seimo koridoriais teko pamatyti ir man pačiam. Žinant, kaip rengiasi ar saugosi šie konservatoriai nesunku buvo surežisuoti išpuolį Pabradėje, žinomoje ir karo poligonu. Juolab, juodai apsitaisiusiai Ingridai kalbant TV kamerai prie Seimo laiptinės  buvo paimtas jos rakursas iš šono, taip, kad matytųsi kažkieno apdėtas lyg tyčia mėlynas krepšys. Subtilu.

Buvo ir daugiau psichologinio karo atitikmenų, bet tiek jau to – viskam savo laikas, nes karas yra karas, net ir III pasaulinis, kurį kremlius vykdo prieš visą pasaulį, priveikdamas ir D.Trumpą bei, netgi, savus žmones. „Baby narožajut‘ sakydavo maršalas Žukovas, kai aukodavo kareivius.

Bet, jei toliau snūduriuosime ir leisime prokurorams dangstyti nusikaltėlius, tai netrukus susilauksime ne tik COVID20 su baisiomis pasekmėmis ir Lietuvai.

(b.d)

DEŠINIEJI PRADEDA IR NELAIMI

DEŠINIEJI PRADEDA IR NELAIMI

stutis K.Urba

              Gerai, kad politikai prieš vyriausybės sudarymą pažarsto prioritetų bei pateikia koalicinės sutarties projektą[1]. Gali akademinė bendruomenė patyrinėti ir visuomenė susipažinti. Blogai, kad koalicijos sutartis neturi labai jau orientacinio-projektinio pobūdžio, o punktu 1.5 tampa „kietu“ dokumentu, nors 1.4 skiria vietos ir naujoms iniciatyvoms. Blogai, todėl, kad per tokį trumpą laiką rimtai suprojektuoti – programuoti valstybės ir visuomenės raidą  neprofesionalams NEĮMANOMA. Valdymas yra ir mokslo disciplina, apimanti tikslųjį mokslą – kibernetiką ir socialinius: ekonominę bei socialinę kibernetikas, viešą administravimą, o Seimas bei partijos, turinčios susigaudyti tame daugiau nei 1700 ministerijų naudojamų rodiklių ir kriterijų miške tai, anaiptol, ne mokslo institucijos. Bet, jei Iljičius pasakė, kad valstybę gali valdyti ir virėjos – pridurčiau, ir Gražulis, tai esant gajoms bolševikinėms tradicijoms, kuriose viską lemia kadrai, tokios sutartys, dažniausiai, tėra privalomas ritualinis popierėlis prieš postų ir pinigų išsidalijimus. Skamba, šiek tiek ciniškai, tačiau, nors TS-LKD ir liberalų pergalė man buvo malonus netikėtumas – (prasmukus lenkams, anie galėjo įgyti minimalią persvarą), knyginė tiesa, kad politikams terūpi jų asmeniniai reitingai yra nepaneigiama su menkomis idealistinėmis išimtimis. Antraip, konservatoriai, irgi, būtų, rimtai kūrę įstatyminius projektus, kurie realizuoja jų kaip ir ne pačią prasčiausią tarp visų, programą bei sudalyvavę rugsėjo 9d. toje konferencijoje – „Įstatyminiai Lietuvai reikalingiausių reformų metmenys“, juoba, reformos vyksta, kai paverčiamos konkrečiai įstatymų bei nutarimų kalba.

Bet pažvelkime į koalicinės sutarties rašinėlį atidžiau. Man jau iš karto dar tik pamačius TS-LKD prioritetuose socialinių paslaugų plėtotę, norėjosi klausti – už kokius pinigus padėsite bent 50 tūkst. nesikeliančių iš lovos senjorų gausai, kai profesionalią slaugą – bent jau  vartymą, kad nebūtų pragulų, ir kitą sveikatos priežiūrą  tegauna apie 5 tūkst.? Gi koalicinėje sutartyje  finansų politika paskui socialines paslaugas su jų kokybėmis  (3.4)  figūruoja tolimu 3.8 punktu, vežimą pastačius pirma arklio,  o visos ekonomikos efektyvinimas išreikštas pakankamai miglotai. Gal tik reinvestuojamo pelno nemokestinimas teiktų vilties, tačiau tai tėra tik būtina, o ne pakankama sąlyga truktelėti Lietuvos „ikanomiką“ pirmyn. Nėra netgi išskirtinių sąlygų smulkiam ir vidutiniams verslui, nekalbant apie dėmesį rinkos laisvėjimui – vadavimui iš kartelinio pobūdžio oligopolių, apkėtusių svarbiausius mūsų rinkos sektorius ir susinančių Lietuvą savo voliuntaristine kainodaros politika. Nėra reikiamos užimtumo politikos. Kitaip tariant, ir šis ritualinis dokumentas tėra „filkino gramata“, dar ir demonstruojantis  politikų kuklumą – ėmimąsi darbų, bet ne postų. Tačiau gerai, kad jis bent jau toks yra. Iš karto pasimato, kad trūksta raktinių žodžių – dėmesio maisto saugumui, apsprendžiamam karbauskinės-pranckietinės chimizacijos, nors ir, kas antram produkte liekamieji cheminiai nuodai ir eina ne tik III vaikų alergizacijos banga. Neminima ekologija, kuri gi  nėra vien žalioji ekonomika, nors erozija su dulkių audromis jau pažeidusi apie 0.5 mln. ha dirbamos – apie penktadalį ketvirtadalį. Ir tai nėra jokie įvardinti  prioritetai, nors sutartyje yra skirtas dėmesys dvarams – „Bus numatytos priemonės skatinti paveldo tvarkybai, efektyvių paveldotvarkos programų, įtraukiančių gyventojus ir privačią iniciatyvą, diegimas.“

Politinis portretas – Ingrida Šimonytė | 15min.lt

Kas gi bus toliau? Jei I.Šimonytė, dabar bandysianti kabintis už  sutarties bei „skylėtų“ partinių programų  –  rašyti savo vyriausybės programą laikantis jų raidės, tai bus pati pakliuvusi į menko efektyvumo valstybės pažangai spąstus – sląstus. Bus tik patogu teisintis – kokia sutartis, tokia ir programa bei rezultatai. Kokie jie bus?

Ši koalicinė sutartis yra surašyta tipine, nenauja Lietuvai, nieko gero daugumai nežadančia  socialiberalios  ideologijos dvasia, todėl apie 2022 metus dar ūgtelėjus kainoms, tačiau Šimonytei bandant suvaldyti augančią, lyg užsikrėtusiųjų kiekį, valstybės skolą, labai tikėtini masiniai mokytojų-medikų protestai: piketai, mitingai, streikai, juolab bus kam iš opozicijos tai „pakaitinti“. Iš Lietuvos bus toliau bėgama, o emigrantų vietos toliau bus pildomos slavų juodadarbiais. Kaime, sodininkystės žinovui V.Pranckiečiui tapus ministeriu nuo liberalų, ūkių toliau drastiškai mažės ir menkės valstybės demografinis resursas. Apie 2030 metus Lietuvos kaime tebus likę vietoje buvusių 200 tūkst. ūkių tik 20 tūkst., o gyventojų dauguma tebus tik getuose, pavadintuose miestų grūstimis. Užtat turčių pilaičių gražiausiose paežerėse bus dar daugiau.

Politinis portretas – Ingrida Šimonytė | 15min.lt

Iš čia išplaukia išvada. Jei koalicija nesubyrės po keleto metų dėl visų gėjų partnerysčių ir raidžių, tai 2024 metų rinkimuose jai vėl teks varžytis siauroje socialiberalioje nišoje, aršiausios kritikos ir kairės, (netgi, krikščioniškos), demagogijos, aplinkoje ir koalicijai įsitvirtinti dešimtmečiams valdžioje nepavyks dėl paprasto dalyko –efektyvios ekonominės-finansinės politikos, kaip ir tokio naratyvo nebuvimo, nes nauja politinė kultūra tėra tik figos lapelis ant visų neišvengiamų seiminių rietenų. Kitaip tariant, sprendžiant iš politinių rašinėlių, ši koalicija, irgi,  „stoguos“  kainų bei įkainių šėlsmą: didžiuosius prekybos tinklus, du su puse banko, skirstomuosius tinklus – monopolistus, kaimo latifundiją, imančią europinius melejardus, perdirbėjų, reketuojančius ūkius kartelius, vaistų didmenos ir mažmenos žvėriškų spekuliacinių antkainių mafiją bei atliekomis šeriantį viešojo maitinimo monopolį. Komentatoriai Delfi jau nesnaudžia, rinkėjai nedovanos, nes nesimato, netgi, dešinės Gerovės valstybės auginimo, kuriai pasireikšti ir suklestėti reiktų gal 5-7 metų. O mokytojams bei medikams pinigų su tokia valstybės skola tegalima atrasti, tik išvardintų kartelinių oligopolių sąskaitose.

Dar viena vadybinė blogybė šioje skuboje  pasimato ir ministerių kabineto sudarymo  tvarkoje. Jie turėtų, beje, kaip ir Seimo vadovybė,  būti parenkami vieša konkursine tvarka – su planu, ką žada nuveikti savo srityse, nors, suprantama, daugiausia darbo turi tekti I.Šimonytei – didžiuma esminių valstybės problemų yra tarpžinybinės, tarpministerinės ir reikalauja kietos premjero rankos. Tačiau kadrų parinkimo tradicijos gajos –svarbu, kad ministeris būtų savas ir mokėtų atsikirsti vyriausybės valandose bei rodytis  žiniasklaidai, nors vyriausybės programoje turėtų matytis ir jų, ir I.Šimonytės esminis konkrečių veiksmų įvardijimo reikalaujantis  įdirbis, o ne aptakūs tradiciniai klerkų surašinėti nurašinėti  lozungai. Betgi, su tokiais ir atsiskaitinėti lengva, tai kam čia įsipareigoti?

II koalicijos sutarties dalis brėžia vertybinį kontūrą. Deja, greta vieno iš penkių visų visuomenių tikslų, tėra akcentuota tik Laisvė, skleista per demokratiją bei žiniasklaidos palaidumą,  o teisingumas tesuvestas į įstatymo viršenybę. Tvarka deklaruojama tik įstatymų konvejerio Seime stabdymu, o ne akademinės bendruomenės pajungimu kokybiškiems modeliams, nacionalinėms programoms ir įstatymų paketams rengti. Asmens ir valstybės saugumas, irgi, pakankamai gerai užtušuoti. Gerovė – neįvardinta, nelyg akibrokštas prezidentūros naratyvui.  Nenuostabu, nes jei skylėta Seimo nario priesaika, tai ir pasekmės yra lygiai tokios. Žinoma, nepamirštama deklaruoti atsakomybę pilietinei visuomenei ir jos aktyvumui bei savivaldos savarankiškumui. Užsienio politikoje, tradiciškai, nėra ekonominės-mokestinės politikos dimensijos, nors ji ir yra, bene, pati svarbiausia vidaus saugumui bei tvarumui ES. Išvada paprasta – vertybinė dalis pakankamai  silpnai surašyta.

III dalis skirta koalicijos prioritetams. Pradedama nuo švietimo. Sieksime… sieksime, tačiau, vėlgi, su kokiais pinigais? Jų pametėti turėtų kaip ir 3.2 punktas skirtas ekonomikai.  Nuo kažkur nurašyta, ir nieko gero nežada. Iš kur jau imsite tą aukštą pridėtinę vertę, nes gaminti ar teikti paslaugas pigiau ir geriau įmanoma tik su ryškai technologine pažanga, o pas mus ir su patentais, ir su visa inžinerija nėra per geriausiai. 3.3 punkte deklaruotas Žaliasis kursas, vėlgi  reikalauja finansinių resursų, o apie socialines paslaugas bei pažangą medicinos sistemoje, esant, būtinam, taupumo kursui, geriau jau būtų patylėti. Kokybiškas ir efektyvus administravimas – 3.6  skamba, vėlgi miglotai, o 3.7 prilozunguota apie kultūrą jos atgyvenusioje siauroje traktuotėje. 3.8 finansų politika be subtilių reguliacinių mokesčių, nelyg, sriuba, be druskos ir kitų prieskonių, o paskutinis ditirambas skirtas savivaldai su jos skolomis, irgi, nieko gera nežada.

IV dalis – artimiausi darbai rodo bandymą, vėlgi, prisiimti politikams visą atsakomybę, kaip ir LDK seimų laikais,  sau, o ne didžiąją jos dalį valstybės projektavimo – programavimo darbuose užkrauti Mokslų Akademijai bei Lietuvos Mokslo tarybai, kurios turėtų teikti įvairius skirtingų scenarijų vertinimus.

Gerai, kad VI – vyriausybės programos rengimo skyrius pradedamas dėmesiu eksperimentinei plėtrai (kodėl ne technologijų kūrimui?) , tačiau kur akademiškumo dimensija valstybės valdymo reikaluose?

Skelbiama, kad bus numatyta ir pedagogų atlyginimai ir dar daugiau visokių gėrybių, tačiau tai nereiškia – įgyvendinta.  Liūdnokas vaizdas, kaip ir artėjanti absurdiška Seimo narių prisiekinėjimo po vieną, o ne grupėmis  procedūra lapkričio 13d. – (lyg neužtenka teisėtumui pasirašymo), kuri vėl užtruks nuo 12 val. iki vėlyvo vakaro, o Seimo postų išsidalijimas, vėlgi, vyks apie pusiaunaktį be reikiamo konkurso bei įsipareigojimų seimūnams ir rinkėjams. Štai jums ir visa demokratija bei politinė kultūra. Šastelėti koalicinį pezaliuką popieriuką su prioritetų-darbų, o ne ir pilno esminių problemų sąvado, raktažodžiais burtažodžiais, ir į postus susodinti savus. Įstatymų pataisų priraugta apie du tūkstančius, todėl Seimui yra ką veikti, o vyriausybei ministerijų biurokratija taip pat peno duos.

Kodėl taip nutiko? Todėl, kad I.Šimonytė iškilo ne su konkrečiu Lietuvos projektu, o su tvirto balso šmaikščia retorika, sumanumu, daugelio skaičių žinojimu bei gebėjimais vertinti politines aktualijas. Kritikuoti, bet ne kurti. Prasmukti su aiškinimais, kad svarbiausia politikoje susitarti, bet ne įrodyti savo kurso svarbą ir būtinumą valstybei, sprendžiant svarbiausias valstybės p[roblemas, kurios iki šiol nėra oficialiai įvardintos.  Pažiūrėsime, kokios kokybės bus jos vyriausybės programa.

Kokia gi būtų alternatyva prioritetiniams darbams Seime ir vyriausybėje?

Kažkaip taip reikėtų: įstatymų projektai gi kada jau surašyti, ( COVID19 pandemijos elminavimui Lietuvoje – atskira kalba).

Kainų šėlsmo suvaldymo politikai

Lietuvos mažmeninėje prekyboje apie 2005 metus sunykus smulkių parduotuvių sektoriui yra susidariusi oligopolinė didžiųjų prekybos tinklų pasidalinusių rinką situacija. Tai socialinę valdžios politiką verčia neveiksminga, nes padidėjus algoms, pensijoms, pašalpoms ar stipendijoms, NPD ar kitiems dydžiams, prekybos tinklai vieningai pakelia kainas. Dėl šių priežasčių būtinos kainų politikos įstatyminės priemonės skirtos a) palaipsniui maksimalaus užvaldytos rinkos didumo ribos mažinimui b) lengvatoms smulkiai ir vidutinei prekybai be naujai ateinantiems užsienio prekybos tinklams c) PVM mažinimui pagrindiniams maisto produktams ir vaistams

 1. Lengvatų smulkioms ir vidutinėms prekybos įmonėms įstatymas
 2.  Lengvatų naujai ateinantiems užsienio prekybos tinklams įstatymas
 3. Dominavimo rinkoje – užvaldytos rinkos dalies ribojimo įstatymas
 4. Nutarimas dėl prekybos tinklų darbo laiko ribojimo (uždraudimas sekmadieniams)
 5. PVM mažinimo pagrindiniams maisto produktams įstatymas
 6. Valstybinės ne pelno siekinačios vaistų importo įstaigos „Valstybinė vaistų didmena“  įkūrimas

Algų, pensijų, pašalpų ir stipendijų didinimui kiekvienais metais

 • Stambiojo oligopolinio kapitalo ir „latifundijų“  apmokestinimo įstatymų paketas su reinvestuojamo kapitalo atleidimu nuo mokesčių.
 • Pensijų didinimo kiekvienais metais tvarkos įstatymas, atsisakant dabar egzistuojančio pririšimo prie trimečio darbo užmokesčių suminio dydžio.
 • Algų, stipendijų, pašalpų kasmečio didinimo įstatymai ir nutarimas

Pedagogams ir medikams

 1. Nutarimas dėl pedagogų algų didinimo iki vidutinio, 30 proc. viršijančių vidurkį
 2. Padėkos gydytojams ir personalui fondų kiekvienoje ligoninėje ir poliklinikoje įteisinimas

Vien ekologiško maisto vaikams tiekimo į ugdymo, gydymo ir globojimo įstaigas sistemos sukūrimas ir kaimo raidos antikrizinio tvarumo užtikrinimas

 1. Ilgalaikės kaimo ir miškų strategijos įstatymas
 2. Viešųjų pirkimų įstatymo pataisa dėl pirmenybės ekoproduktams pagal savivaldybių finansines galimybes ir vietos bendruomenės produkcijai
 3. Vaikų maitinimo ugdymo, gydymo ir globojimo įstaigose įstatymas
 4. Žemės ūkio – maisto grandinių (gamintojas-perdirbėjas-prekyba) antikrizinio sureguliavimo įstatymas
 5. Dirvožemio įstatymas (projekto papildymas preambule problemos akcentavimui bei sureikšminimui visuomenės akyse)5
 6. Melioracijos įstatymo papildymo preambule įstatymas 

Valdymo efektyvinimui ir demokratijos stiprinimui

 1.  Nutarimas dėl Ateities komiteto
 2. Pagrindinių valstybės kriterijų ir rodiklių įstatymas 
 3.  Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymas
 4. Nutarimas dėl pareigūnų ir tarnautojų  darbo skaidrumo
 5. Seimo statuto pakeitimo įstatymas
 6. Mokslo ir studijų įstatymo papildymo įstatymas
 7. Mokslų Akademijos statuto papildymas
 8. Lietuvos politikos semestro įteisinimas Seimo statuto pakeitimu
 9. Nutarimas dėl Nacionalinių rizikų raporto kasmečio parengimo
 10. Viešo intereso gynimo įstatymas
 11. Lietuvos Respublikos Teisėkūros įstatymo pakeitimo įstatymas

BVP perskirstymui ir prabangos apmokestinimui – pajamų nelygybės mažinimui ir ekonominio saugumo politikos užtikrinimui

 • Progresinio GPM tarifo gaunantiems didžiules pajamas įstatymas
 • Nekilnojamo prabangos turto apmokestinimo įstatymas
 • Nacionalinio saugumo pagrindų įstatymo pakeitimo įstatymas

Soc. atskirties mažinimui bei ekonomikos efektyvinimui

 • Pelno mokesčio įstatymas
 • Užimtumo įstatymas
 •  Savivaldos įstatymo pataisų, įtraukiančios seniūnaičius ir vietos bendruomenes užimtumo didinimui per jų skatinimą už naujų darbo vietų kūrimą, projektas
 • Lietuvos nacionalinės pažangos strategijos ir kitų ilgos bei vidutinės trukmės dokumentų  rizikų vertinimo bei ekonominės dalies sutvarkymui ir atsižvelgimui į Lietuvos valstybės išorės rizikas pagal Davoso „Gobal risk forum“ metodiką

Korupcijos ir šešėlio mažinimo – lėšų panaudos skaidrumo bei visuotinio deklaravimo nutarimas ir įstatymas

 • Vyriausybės nutarimas dėl viešųjų finansų skaidrumo
 • Įstatymo pataisa dėl visuotinio turto deklaravimo

Švietimui ir kultūrai – saviugdai ir mokymuisi visą gyvenimą

 • Vyriausybės nutarimas dėl E-universiteto „Visa Lietuva“ sukūrimo 
 • Vyriausybės nutarimas dėl vaišinimosi kultūros ir naujos kultūros politikos įgyvendinimo
 • Kultūros įstatymas

Konstitucijos ir Seimo statuto pataisos

 • Konstitucijos preambulės pataisa – Gerovės valstybės siekio įtvirtinimas
 • Konstitucijos 55 straipsnio pakeitimo dėl dvejų Seimo rūmų sukūrimo ir ne daugiau nei dviejų kadencijų iš eilės buvimo Seimo nariu
 • Įstatymų projektų teikimo ne mažiau 10-ties Seimo narių Seimo statuto pataisa

Teismų įstatymo pataisa

 • Teismų įstatymo papildymas baudžiamai atsakomybei už akivaizdžiai neteisingus teisėjų sprendimus

                                             Lietuvos Respublikos Aikščių įstatymas

 • Lietuvos Respublikos aikščių įstatymas

Realios demokratijos užtikrinimui

 • Lietuvos Respublikos politinių partijų ir Prezidento programų bei atsakomybės už jų vykdymą įstatymas

[1] https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/skelbiamas-visas-naujos-koalicijos-sutarties-projektas.d?id=85659643

IŠMINUOTOJAS KLYSTA VIENĄ KARTĄ

IŠMINUOTOJAS KLYSTA VIENĄ KARTĄ

stutis K.Urba

 (ištrauka iš romano „Dosje 1700000077“)

Kęstutis K.Urba

  2020 m. LAPKRIČIO 06 d., Vilnius.   

              Ne tik Vienoje Prezidento rinkimams USA – islamistų teroro įvaizdis, bet  ir Vilniuje.  Prieš keletą dienų mačiau TV žinių titruose, kad Vilniuje vyriškiui amputuotas pirštas, o vakar, kai balsų skaičiavimo USA įkarštis pasiekė piką, TV3 parodė filmą apie perėjusį į musulmonų tikėjimą, buvusį kariškį, islamo teroristą Jusufą, kuris parengė penkias bombas ir kankinamas Pentagono su CIA ir FBI įsikišimu, net pirštų amputavimu,  pasakė ne viską.  Filmo aprašas yra toks:

Ketvirtadienis, lapkričio 5 d. 22:00 Nesuvokiama grėsmė -„Unthinkable“, United States, 2010 Buvęs branduolinių ginklų ekspertas Jongeris (akt. Michaelas Sheenas) išdavė savo šalį. Greitai po to, kai jis padeda bombas, jį sulaiko šalies antiteroristinis padalinys. Tačiau nors Jongeris sulaikytas, FTB agentei niekaip nepavyksta priversti jį atskleisti, kur padėtos bombos. Slaptųjų operacijų padalinio tardytojas “H” (akt. Samuelis L. Jacksonas) galbūt galėtų gauti atsakymą, tačiau, pamačiusi jo taktiką, agentė Brodi (akt. Carrie-Anne Moss) ima savęs klausti, ar tik policininkai nenusmuko iki teroristų lygio. O gal “H” iš tikrųjų turi priežasčių kovoti prieš ugnį ugnimi?[1],[2].

                      Prisirijau dulkių, lyg ir pradeda kabinti gerklę, todėl „įkalu“ ramunėlių arbatos ir dar „Theraflu nakčiai, bet miegai išsilaksto, kai pamatau aktorės, FBI pareigūnės panašumą į simpatišką Užupyje buvojusią Agintaitę, o bombų fabula ir jos pavardė –Brodi, kužda, kad čia kažkas nebe taip. Nematyta bent dešimt metų Agintaitė man pasipainiojo stotelėje prie vyriausybės gal gegužį, tai negi turiu daryti išvadą, kad ruošiamasi sprogdinti „brodą“ – Gedimino prospektą? Numerologija filme – žuvusiųjų prekybos centre skaičius 53 kuria užuominą į Seimą, nes adresas Gedimino 53, todėl, tikėtini taikiniai greta jo esanti buvusi „Talino“ parduotuvė ir, žinoma Gedimino 9, nes greta vyriausybės adresas yra 11, o LRT labarytis tik ką pasakė orų prognozėje temperatūrą 9 ir 11 laipsnių, nors gal buvo 8 ir 10. Sprogimai filme užstatyti penktadieniui, bet gal ne šiandienai, o kitam – 13-ai, kai seimas rinks savo vadovybę. Sumaiščiai sukelti ir dar įtaigai, kad „landsbergistai“ prisišaukė NATO su islamo problema, tai ir gavo dėl visų islamo kalėjimų. Šiandien „Žalgiris“ žaidžia su Madrido „Realu“, todėl pakvipo serija sprogdinimų kaip tada Ispanijos sostinės traukiniuose.  Kovo 11ą 2004 m.

Ir vėl man tenka vilktis į Mažvydo biblioteką prie kompo (– manąjį viRusu sukalė rusai),  o ne iki pavasario ištūnoti savo urvelyje Jeruzalėje – išlaukti kol praeis pandemija ir rasis vakcina. Ir vėl teks spausti spec.tarnybas, bet ar tai ne spąstai man?  Primetu veiksmų planą. Pirma, nustatyti, ar nebus psichologinio poveikio priemonių vykstant autobusu. Kurgi nebus. Pirmas tipelis prie stotelės rudai vyšniavos koloristikos apranga. Antras – prie žalio tilto kariška lauko uniforma nuo galvos iki kojų. Trečias pastebėtas  už nugaros autobuse, kai išlipinėjau Tumo-Vaižganto. Net krūptelėjau – juodabarzdis aštroko profilio tikras kalifas, jei ne sultonas. Bet su oranžiniu gobtuvu. Sekliui „morkai“.

Žinau, kad reikia apžiūrėti Seimo aplinką, bet prisėdu ant suoliuko ir pagal antrą plano dalį surenku 10:00 skubios pagalbos telefoną 112. Atsiliepia moteriškė, kuriai susakau tokį tekstą: „labas rytas. Turiu reikalą į policiją, kuriai priklauso prevencija. Prieš keletą dienų TV žinių titruose mačiau informaciją, kad Vilniuje vyriškiui amputuotas pirštas. Vakar – balsų skaičiavimo USA dieną TV3 iškišo filmą apie teroristą su pirštų amputavimu ir bombomis. Yra trys galimybės. Pirma – kad tai atsitiktinis sutapimas. Antra – kad man pakišta „kiaulė“, tam kad sukelčiau ant kojų visą policiją ir man gerokai kliūtų: nuvežtų į Vasaros gatvę. Trečia baisiausia – rusų spec.tarnybos per savo agentūrinį kanalą iškišo TV3 islamo teroro įvaizdį prieš seriją sprogdinimų.“.  Kokio tipo teroras? Jei rytoj atidaro Astravo AE oficialiai, tai kvepia dar ir nešvaria – radiacine bomba. Juk filme buvęs kariškis panaudojo branduolines medžiagas, o prognozuotas aukų skaičius dešimtys milijonų.  Skambinu savanorių vadui į Kauną – nekelia. Susirandu vadovybės apsaugos tarnybos opero telefoną – nekelia. Atsiliepia saugumo departamentas – ten šį sykį dėmesingas vyrukas, kuris padėkoja už informaciją.   Paskambinu specifiniu atsarginiu numeriu policijos operui, nes moteris prie skubios pagalbos galėjo neįsikirsti į reikalą ir policijai neperduoti informacijos. Policininkas atsargus – iš karto sako, kad tai sutapimas. Atsakau, kad taip nemanau ir dėstau antrą galimybę. Policininkas sako, kad jei susakiau tarnyboms, tai policija nesikiš. Pacituoju įstatymą – prevencija priskirta jai. Išdėstau trečią galimybę. Policininkas prieštarauja, nes su CŽV kalėjimu Vilniuje baigta. Sakau, kad juridine prasme taip, tačiau ne viešoje erdvėje. Pagaliau, jis sako, kad perduos policijos psichologams.  Atsidūstu – pagaliai strateginei maskolių operacijai į ratus sukaišioti. Dabar teliks detalės – pareiškimas Vilniaus Apygardos vyriausiam – pažįstamam Justui Lauciui. Suku link Mažvydo, bet ten tarpduryje ryški Norvegijos vėliava ant tipelio striukės. Breiviką įmušinėja į smegeninę? Eikit jūs po velnių – apsuksiu Seimą tris ratus, reikia ramiai viską pasverti, o gal ir Ramūną ar Lauryną sutiksiu.

Sutinku prie vienų  rūmų kampo automobilyje Šablinską, o prie kito – Algirdą. Pasimojuojame iš pagarbaus atstumo rankomis. Ne laikas dabar kutentis makroekonomikoje, nes pakvipo ne tik paraku.  Trys keliai – kaip tose pasakose. Pirma – atsitiktinumo galimybė tarnyboms labai tikėtina, nes jie neturi serijos triukų per TV3 išklotinės. Kad ir su tomis sovietinių laikų  kaukėmis nuo maro, kurios tipo, gali saugoti ir nuo visrusų. Antra, kad tai spąstai man lyg ir kimba. Šį rytą spaudos apžvalgoje psichologai psichiatrai, kurie kalba apie pandeminį nerimą visuomenėje, o jei į prospektą sukviesiu policiją, tai man negerai baigsis su visu šiuo įvaizdžiu. Betgi, labai jau panašu į trečią – artėjantį terorą. Todėl tarnybos privalo keliais išvaikščioti tą piršto amputavimą ir aiškintis, kas į TV3 programą tokiai dienai pakišo tokį filmą, kuris kuria gudrią  išankstinę įtaigą, kad tai islamo teroristai, o ne kažkokie maskoliai grušnikai jais sumanipuliavę.

O gal piršto amputavimo nebuvo? Gal „nuhakinę“ ir mano TV pakišo tokią dezinformaciją, kad realybėje pasirodyčiau lunatiku haliucinuojančiu? Ir ne tik, o absoliučiu psichu, kuris…. fui, išsituštino laiptinėje. Užpyliau žvyru naują „kremliaus dovanėlę“ ir kaukę pandeminę numestą nuspyriau. O feisbuke man frajeris parašė diskusijoje dėl covidiotų, kad tai „šū…ina liga“. Šlykština smegeninę ir vėl kodavimu natiurmortu, juolab, šiandien ant žvyro „gavniukų“ pametėti  dar du daiktai – šiukšlių maišelis ir pašto dėžutės durelės su numeriu 301.  Automatiškai viską vėl tėškiu vaizduotėje Putleriui į langą ir apsivynioju mintyse švaria drobe pagal karo psichologijos  rekomendacijas.  Žinoma, galima kreiptis į policiją, bet kas iš to? Vis tiek nieko nedarys. O saugumui, kad maskoliukų tarnai laksto iš paskos ne pirma diena – nusispjauti: jie kremliaus „zasranų“ nemedžios. Jei putleris įsakė – „močit v sortyry“, tai tie ir vykdo ukazą. Tokie jau jų tarnybų metodai.  Bet negi man surengė tokį „koncertą“ antroje galimybėje? Ar ne per daug garbės, kad ir turint sesers vyrą ambasadorių? O kas, jei jie rengia trečią, tačiau atsitraukimo variantui, jei šis būtų atskleistas, bent jau man atkeršyti susiruošė? Rusai yra emocionalūs, ir ne vien šaltas protas juos valdo.

Vyksta intelektų karas. Kas ką pergudraus ar bent jau pralįs į pasąmonę.  Tokiame kare tenka gliaudyti ne juokais grandinėles – Drezdeno policijos kriminalistas, tiriantis tų melejardo vertės brangenybių pagrobimą iš muziejaus įsiropštus pro langą –  p Lange, Hitlerio asmeninis virėjas irgi Lange, prancūzijos buvęs gynybos ministeris Lange, o Rita Miliūtė išsidirbinėja savame LRT „Lange į valdžią“ barokiniame studijos  interjere pigiausiomis replikomis.  Taip kabinamas įvaizdis, o kas nemoka  jo skaičiuoti – geriau neužima kontržvalgyboje vietos.

Jei rusas iškiša gerą greitosios  mediką Samarskį savo serijale, o LRT „Išpažinimai“ – šeštadienį vėlinėms pateikė gailestingą samarietį, kuris gelbėjo plėšikų sumuštą piligrimą keliavusį iš Jeruzalės į Jerichoną, bei blogus kunigus ir levitus,  tai lauk covidinės atakos arba Vilniaus Jeruzalės  kunigų seminarijoje  arba ir  ten esančiuose senjorų namuose.  Veryga išmetė „vyšniavos koloristikos“ įvaizdžio Čaplinską iš užkrečiamų ligų centro vadovų? Abu geri –stumia vienas ant kito. O kodėl vakar vėl šėtono skaičius  – „999“? Tam, kad islamo arabiškas įvaizdis iš „1001“ atrodytų realistiškiau, o ne pritemptas. Stipriai vakar iš seimo tribūnos kalbėjo tas matematikas apie covidinių duomenų rinkimo jovalo neatsakingumą. Jame spec.tarnyboms „krauti“ sau reikalingą įvaizdį – pats tas.

Jei vėlinėms iškišo ir Urbo kalną su Saudargo kodu“7“ ir dar seniūną Karklės kapinėse tokį Urbį, tai žinok, kad ir ant Urbų giminės vėl sutvenkti debesys. Nepasiskųsi.  Gi Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras Pašilis yra stumiamas į Europinius teisėjus, nors tas  pasirašęs savo ukazą, kuris itin susiaurina piliečių įstatymu numatytą teisę – skųsti prokurorą, tai žinok, kad tokioje valstybėlėje teisingumo ir teisės viršenybės nėra, o grušnikai  sau šaudo prie Šilutės ir danielius aptvaruose. Kodėl gi? „Daniel my brother“ yra žinoma  to vakarų simbolio – gėjaus Elton Johno daina. Gi dabar Čmilytė ir Aušrinė vėl itin sureikšmino gal trisdešimčiai tūkstančių aktualią LGBT partnerystės  temą, pareiškę, kad tai esminė Žmogaus teisių, ( už jas ne pirmas dešimtmetis dar nuo Reigano kovoja JAV politikai),  problema. O ką socialinės-ekonominės žmogaus teisės surašytos tarptautiniuose dokumentuose mažiau svarbios Lietuvoje, kurioje dvidešimt kartų daugiau – virš 600 tūkst. materialiniame skurde atsidūrusių?  Atseit, gėjai žudosi. Bet, gi žudosi ir bankrutavę ar vargo nepakeliantys, tai kurių velnių pūsti politikoje tą kremliui reikalingą gėjų dūdą? Juk Jerichono sienos, kai izraelitai užtrimitavo, seniausiai sugriuvę. Betgi, ir pikantiškas tas protestuotojų vaizdelis, kai papūtė į dūdą, o iš jos –liepsnų kamuolys.

Pasakiau, telefonu, kad, jei nori daugiau informacijos, tai tegul man pasiskambina. Kad ir dėl vakar scenos kryžių apdovanojimuose iškištos „Vienos miško pasakos“. Sulauksi. Nurašys ant durniaus, ant spėlionių. Betgi, Vienoje, ne fantazija, o realūs žuvę, bei naujas emocinis smūgis visam vakarų pasauliui su baltu įvaizdžiu. Baltams ir žiemos laikmečiui. Kremliaus džiaugsmui, kad jų planai pildosi.

                                                     (b.d.)


[1]  https://www.delfi.lt/tv-programa/event.php?id=340244630  

[2] https://en.wikipedia.org/wiki/Unthinkable

VIENOS KRAUJAS – KODAS 1001

VIENOS KRAUJAS – KODAS 1001

stutis K.Urba

 (ištrauka iš romano „Dosje 1700000077“)

Kęstutis K.Urba

  2020 m. LAPKRIČIO 04 d., Vilnius.   

               Prezidento rinkimams USA – islamistų įvaizdžio teroras Vienoje[1].  Hm…Ką tik buvo du išpuoliai Prancūzijoje –  Lione nupjovė galvą istorijos mokytojui Pate ir atakavo Nicoje  Notr Damo (Dievo Motinos) katedroje peiliu tikinčiuosius – trys žuvo. Kas tai – pavieniai žudikai ar, vėl gi, gerai organizuota, kremliaus tarnybų surežisuota ir per GRU agentus – mulas sukursčius ekstremistus  įvykdyta akcija? Kruopščiai kryžiažodinio mąstymo „specų“ suplanuota su visa pasąmonine įtaiga su skaičių, pavadinimų ir kitų gudrybių pramušinėjančiomis emocijas panauda.

Kas yra Viena Lietuvai ir pasauliui? Tai klasikinės muzikos centras – Mocartas, Haidnas, Bethovenas, Štrausas su operete „Vienos kraujas“ ir valsais. Tai ir visa istorija su neišduotu Lietuvai  KGB pulkininku Golovatovu, „pasižymėjusiu“ sausio 13-ą. Pasauliui Viena tai ir diplomatijos bei … šnipinėjimo intrigų sostinė.  Kas yra Viena man? Mūsų smarkiausias giminės vyras prie Vienos su Karaliaus Jono Sobieski kariauna ten pergalingame mūšyje sustabdė turkų veržimąsi į Europą.

Ką tik buvo Prancūzijos Prezidento E.Macrono vizitas į Vilnių. Galvažudžiai – Golovatovas.  Koks gi eina įvaizdis pagrindinėje žiniasklaidoje? Pradėkime nuo numerologijos. Ant Vienos policijos automobilių jų iškvietimo telefono numeris 133. USA gyvena 330 mln. – skaičius išmestas per LRT „Kas? Kur? Kada?“. Kraupaus nusikaltimo data 11 -03  – užuomina atbuline data  į kovo 11. Rinkimus USA LRT  komentuoja USA ambasadorius. Kažkas tame yra. Pate –  simbolinė pavardė, nes prancūzai išrado patefoną. Patefono įvaizdis ir Kalvarijų gatvėje prie kavinės „Charlie“. Beveik „Šarli-chebdo“.  Netoli nuo to nevykusio sprogdintojo, kur, atseit, sumaišė laidus išpuolio vietos. Bet, kad tą „naciką“ pas mus iškišo per karinį paradą Maskvoje birželio 24-ai. Tad nereikia mūsų mulkinti.

Vienna shooting: What we know about 'Islamist terror' attack - BBC News

Ant teroro vykdyto šešiose Austrijos sostinės vietose žemėlapio Graben aikštė ir Zalcgirio kvartalas. Kokios gi asociacijos sukasi GRU operacijų planuotojų galvose?  Grabai ir „Žalgiris“, kuris tik ką puikiai pasirodė Prancūzijoje, įveikęs „Asvelą“ bei susargdintas Rokas Jakubaitis, kuris įtrauktas į 50 perspektyviausių NBA. Nepatinka man visa tai, oi kaip nepatinka. Kaip ir žinia apie pažinoto kompozitoriaus Fausto Latėno mirtį – ne tik muzikinė, bet ir garsiosios plačiame pasaulyje gailestingumo maldos sukūrimu, šventosios Faustinos, gyvenusios kukliame butelyje Antakalnyje netoli Karo akademijos, (užsiaubinimo) tema, kurią sureikšmino ką tik LRT. Popiežiaus 100-mečio metams dar viena  nauja auka. 65 metai – ne tas amžius, kai turi virsti ąžuolai. Too young to dye. O ir jo sūnaus Kristupo, gyvenusio ir Kalifornijoje mirtis Ulonų gatvėje 2014-11-11  pakankamai miglota. Fausto giminėje – partizanai: tiksliai nepamenu tėvas ar senelis? Berods, tėvas. O grušnikams Faustas tai pirmiausia FAUST patronas – nacių granatsvaidis mušęs rusų tankus.

                      Vakar naujo Seimo nariams buvo įteikinėjami pažymėjimai. Svarbi diena, nes buvo ir pirmos naujos koalicijos derybos dėl sutarties. Ką „užmetė“ spec.tarnybos? Juodas automobilis sparnu kalėsi į stulpą. Vairuotojas vos įkaušęs – baudžiamosios atsakomybės nėra. Užtat jo salone – TV rodo, atseit, buvo kvaišalų ir oranžinis liberalus įvaizdis. Tiesiai ant konservatorių sąjungininkų, kurie nori dekriminalizuoti marihuaną.tarnybos turėtų tikrinti – ar ne specialiai stuktelėta, tiesiog, dėl įvaizdžio tokią dieną 11-03. Vakar vėl pranešimas – jau ketvirtas pastaruoju metu apie naujas 5 mirtis nuo COVID19. Tiesiai metamas siaubas pagal konservatorių rinkiminį numerį – lygiai 5. Jų pergalę rinkimuose prima kitą ankstų rytą LRT pranešinėjo Galadauskaitė-Siparė neregėtu rudu apdaru. Atseit, nacikai – rudieji įveikė socialius raudonuosius.  Drabužio kalba – mėgiamas spec.tarnybų triukas. Nėra rudųjų tarp konservatorių – tik trispalviai ir užsimaskavę kenkėjai – raudonieji. Bet kadangi jų gretose daug politinių kalinių ir partizanų giminių, tai grušnikams jie rudieji. Kaip ir trolių fabrikams.  Vakar buvo ir keista I.Šimonytės drabužio Seime kalba – juodai juoda. Dienai po vėlinių – ne itin. Bet triukui su juodu automobiliu – tinka.  Kaip jie išsirikiavo trumputėje spaudos konferencijoje – Viktorija Čmilytė su smulkių juodų dalelyčių suknia, greta tamsios aprangos  Gabrielius ir geltonšvarkė su juodu golfu Aušrinė Armonaitė bei I.Šimonytė. Blogiausias atvejis – nuo karantine buvusios Viktorijos tipo pagal maskolių legendą juoda  juoda liga ant Gabrieliaus, kuris nenori nuotolinio darbo Seimo plenariniams posėdžiams. Kad nebūtų e-klastočių. Bet jam gali užmesti bacilą, kaip ir sūnui pavasarį Romoje, paskelbs, kad COVID19 ir nugydys su didžiulėmis pasekmėmis sveikatai. Taip daroma. Atseit, nenorėjo nuotolinio – ir pats gavo. O ir informacija apie Rozovos užsikrėtimą labai jau dera – rusai yra aukos.  Versija – jų diversija. Net ir su autoįvykiu. Mažai tikėtina, bet tikimybė teigiama. Tegul VAD gvildena, nes Seimas ir jų betarpiška aplinka. O ir prokurorams parašysiu. Yra rizika –turi būti ir prevencija. O kurios mergužėlės susiję su kuriomis tarnybomis – galima paspėlioti. Logika tokia – jei drabužio kalbą pritaikė LRT konservatoriams per pergalę, tai, tęsinys – ir Seime. Kad LRT įsitvirtinę galimi piktadariai galimai darbuojasi ir toliau, rodo vakarykštis ryto programos Alpių kriminalas su savižudžiais paaugliais, bei per pietus iškištas bėdavojimas dėl paauglių savižudybių per pasaulinę prevencijos dieną. Atseit, visos tos savižudybių manijos  nuo vakarietiškų  alpių – nuo Austrijos.

Bet grįžkime prie V ienos ir Prancūzijos. Sostinė Viena ir tik ką nuskambėjęs maksimalus susirgusių per parą kiekis 1001, kai siaubas kaustė Prancūziją. Viena ir vienas. Lingvistiškai labai gražiai dera. O prasminėje plotmėje? „Tūkstantis ir viena naktis“ – garsiosios arabų pasakos.  Tai ar bus tik pasaka apie arabų teroristus Vilniuje ar grušnikai vėl norės jais sužaisti ir Vilniuje ar kitur Lietuvoje?  Žinant jų įžūlumą tikėtina, kad ne tik pasaka. Vienoje šaudynės greta operhauso ir Sinagogos. Ką atakuotų Vilniuje?  Sinagogą Pamėnkalnio gatvėje prieš tai įsirengę bazę apleistame knygyne „Rotas“ – gal iš ten ir šautų „Faust“ patronu ir netoli esantį viešbutį „CONTI“ užatakuotų. Kodėl jį? Todėl, kad užsieniečiai ir dar „Vikontas de Braželonas“ – prancūziškas įvaizdis. III Vilniaus policijos komisariato panosėje.  Ką dar? Žydų geto teritorijoje netoli Prancūzijos ir Austrijos ambasadų esančius  „Stiklius“.  Geriau nereikia, todėl Laurynui jau spėjau atraportuoti. Prevencija – policijos reikalas, bet kad jie tokių kryžiažodinių semantikų negliaudo, o saugumo struktūros?  Kažkaip man jie pabendravus telefonu – ne visai tie.  Kokia islamistų nukreiptų ir Vilniuje išpuolio rizika? Teigiama. Gal 0.4. Kodėl? Todėl, kad ir šį rytą maskolių braižo agentūra man iš paskos. Autobuse, stotelėje prie Žalio tilto ir Mažvyde. Užkniso.  Kada tikėtina? Muzikos globėjos Šv.Liucijos dieną, kai Švedijos ambasada pagloboja koncertą šv.Jonų bažnyčioje. Arba šį vakarą, kai „Žalgiris“ kausis su Madrido „Realu“.

Dar yra keletas problemėlių. Kodėl vakar LRT užsienio žinių redaktorė pietų metu kalbėjo apie prieštaringus duomenis, kai ryte ir RTVI, ir Maskvos žinios ne tik pranešė apie keturis sulaikytus teroristus, bet ir juos, iškėlusius rankas virš baltų apdarų ir parodė. Kodėl ta Živilė iš LRT bliuznijo niekus? Negi nemoka dirbti su informacija? Tiesiog, nedavė žinoti, kad Vienos policija dirba normaliai.  Jei šaudyta šešiose vietose, keturi suimti, vienas nušautas, o šį rytą  tas likęs  su mėlynu apdaru sulaikytas Lince – Hitlerio gimtinėje, tai kaip ir tvarkosi, nors tas vienas nukautas ir buvo žinomas, nes norėjo kovoti už ISIS Sirijoje. Bet tokių Austrijoje  buvo devynios dešimtys. O vakare jau pranešta apie visus 14 sulaikytų. O gal, tiesiog, kažkurios tarnybos nelinkę rodyti organizacijų ir perša pavienio manijako versiją?

Kur dar išlindo maskoliškos „golovoriezų“ – galvažudžių ausys? Ogi, žinia iš Pravieniškių kalėjimo, kad ten numiro 62 metų Kražių moterų peiliu žudikas. Tipiška užuomina – padarė ir jį. Arba pakišo panašų lavoną, jei anas buvo kalėjimo agentas, o laisvėje – žudikas. Nepatinka man ir ta LRT „Kas?Kur?Kada?‘ ką tik iškišusi klausimą apie tai – kuris mūšis vadintas ir Eglėkalnio?  Pasirodo, ir Žalgiro, nes ten greta Griunvaldo buvo ir  Tanenbergas –  eglių kalnas. Graben, Zalcgiris ir Tanenbergas. Tinka. Iškišo ir smuiko virtuozą Nicolą Paganini. Vilnius žinomas kita smuiko įžymybe – Enšteino draugu čia gimusiu ir augusiu Jaša Heifecu. Todėl kliūti gali net filharmonijai, nes netoli Aušros vartai su Popiežiaus atminimo ženklais.  Tai kas gi svarbiausia? Žinoma, kodai  „1001“ su penkiukių kaišiojimais, golovoriezai – galvažudžiai su GOLOVATOVO istorija – rusai atrodytų aukos šiame kontekste, na ir „muzikinė“ Fausto mirtis. Po Antanėlio ir Daunoro. Visas mirties domino.   Parašysiu prokuratūrai – užrašys, kad spėlionės arba nieko neatsakys.  Policijai? Klaus – ar žinote ką nors konkrečiai? Nors prevencija yra jų pareiga. Kad ir mūsų giminės atveju. Juk Vėlinių laikotarpis buvo pakankamai „urbanizuotas‘. LRT iškišo reportažą apie Karklės kapines pajūryje su seniūnu Urbiu, o kitą dieną – apie tako į Urbo kalną Nidoje remontą už 700 tūkst. eurų. Beveik, kaip Saudargo skambučių numerologija. O ir pusbrolio Motiečiaus, kur dirba klinikose, pavardę Šv.Kotrynos bažnyčioje iškišo su koncertu. Nes Krakėse yra Kotryniečių vienuolynas, ir, matyt, ten suplanuota bacila atakuoti po mokytojos ir pradinukės ligos,  ir šv.Mišias, kur klebonauta ir paties Mikalojaus Daukšos. Po Šeduvos malūno savininko Zigmanto Daukšos mirties.

Kaip dirba maskoliai prieš mane? Ėjau ryte apsipirkti daug – savaitei. Išėjus iš „Rimi“ pasitiko  šviesiaplaukė su šuneliu neįprastu apdaru – juodu baltais krašteliais. Trauro įvaizdis. Kitą rytą – Visų šventųjų anksti ryte jungiu televizorių – juodas ekranas su baltu brūkšniu. „Pradžiugino“ – po trijų laidotuvių per keturis mėnesius siaubiaką maskolius vėl  krauna. Pasiskambinu operatoriui – tas pataria kaip perkrovinėti, niekas nesikeičia, už rašo inžinierių iškvietimą. Susakau, kad čia spec.tarnybų banditai „nuhakino“ – jis abejoja, tačiau signalas netrukus atsiranda. Vakare žiniose iš nuo Marijampolės iš  Šunskų, kurių fazanyną tik ką pristatė Kelmickaitė  kriminalas – pavogta senovinių pinigų kolekcija. Kitą dieną – įlipta per vonios langą Kėdainių rajone ir pagrobta 10 tūkst. eurų:

Lapkričio 1 d. apie 21 val. Kėdainių r., Šlapaberžės k., pastebėta, kad iš namo, išlaužus vonios langą, pavogta apie 350 svarų sterlingų, apie 11 000 eurų ir įvairūs auksiniai papuošalai. Nuostolis nustatinėjamas. Pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 178 str. 3 d.

Ir viskas tos spec.tarnybų braižo Marijampolės-Kėdainių gaujos, kur nužudė Ievą Strazdauskaitę teisminio nagrinėjimo paafišuoto TV kontekste. Buvo atsiradę Kėdainių autobusų stotyje, kur laukiau pusantros valandos autobuso į tėvoniją. Nes Marijampolė-Kėdainiai mano giminės maršrutas. Gudriai svoločiai vadovavimo ir tai gaujai įvaizdį klijuoja.

                      Dabar, matyt, eina gaujos likučių įvaizdis. O kad aš daug nespurdėčiau – mane elementariai „pakodavo“ – šunelis ir Šunskai. Bet pasikrauti TV, tai turėjau programą  „Aris“. O tai jau antiteroro juodai baltas siaubinimas su „pumų“ – prokuroro Irmanto „ženklu“ kaišiojimu net Mažvyde, kur išminčiaus Gaono, patobulinusio Talmudą  jubiliejui – 300-os gimimo metinės skirta paroda ir ko gero prieš maskolišką Vienos ataką, nes kas gi kitas, jei ne aš pats, išgvildensiu tą visą pašėlusią maskolių spec.tarnybų semantiką ir duosiu „Arui“ darbo.  Intelektualiai subtilu. Kuo dar kodavo? Kai užsukau į azero kebabinę, ten atsirado cigonka ir geltonstriukis, paprašęs paskolinti savininko sūnaus 5 eurus irki lapkričio dešimtos. Tas pasakė, šlovė Alachui ir davė tris. Bei pasikalbėjo apie vedybas.  Pasitikslinau parėjęs:  lapkričio 10 pagal katalikų kalendorių yra Šv. Leono – uošvio vardas, o kosmonauto Leonovo žydro megztinio analogas trynėsi prie dantų kabineto, kur man ištraukė skaudamą dantį. Pavasarį, irgi, buvo autobuse, kai maskoliai per išėjimo į atvirą kosmosą erdvę numarino amerikiečių astronautą. Ilgos kremliaus rankos. Tada – pavasarį  patriukšmavau, o rudenį – tuo pačiu. Ir galvok – suleido man ko nors dantų kabinete, ar nespėjo susiorganizuoti. Ką gi visa tai reiškia? Ogi, kad gal lapkričio 7d. numatytas naujas maskolių išpuolis prieš mūsų giminę: amžinatilsį gal uošvienė Gertrūda, kuri yra gražiame amžiuje. Geltona – mirties spalva dar nuo Užupio laikų, kai po Motinos laidotuvių po mano langu į sieną atrėmė karsto imitaciją. Bet geriau, nereikia, tu, kate, škac, mirtie visados škac, nuo Urbų ir visos Lietuvos. Tačiau gi  pasaulio pagedusio taip paprastai nesutaisysi.

                                                     (b.d.)


[1] https://www.bbc.com/news/world-europe-54798508